Crisis aan de kust: ergste storm in 50 jaar tijd op komst

De kust maakt zich op voor de zwaarste storm in jaren. Erger dan de Sinterklaasstorm van 2013. Overal worden extra maatregelen genomen en zullen dijken en staketsels worden afgesloten. Bredene schrapt zelfs de nieuwjaarsduik en -receptie. Op veel plaatsen worden zandzakjes gelegd om eventuele overstromingen te vermijden.

Een noordwesterstorm gekoppeld aan springtij. Dat is de reden waarom het alle hens aan dek is aan de kust. Volgens voorspellingen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) van de Vlaamse overheid wordt reeds in de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 januari een bijzonder hoog waterpeil verwacht. En dat zal ook donderdag tijdens de dag en bij hoogtij het geval zijn.

“Maar de hoogste stijging verwachten we op vrijdag (hoogtij om 14 uur) . Dan wordt immers een waterpeil van 6m35 voorspeld, iets meer nog dan bij de zware Sinterklaasstorm van 2013. We mogen dus gerust van een ernstige situatie spreken”, zegt Steve Timmermans, adviseur bij het AMDK.

“Deze storm is misschien de ergste in vijftig jaar. Dus worden extra maatregelen genomen. Zo worden in de havens de schotten in de stormmuren geplaatst, worden constructies verstevigd met zandzakken of extra verankerd en worden dijken en staketsels afgesloten voor het publiek. Allemaal om te verhinderen dat er overstromingen komen”, zegt Timmermans.

Crisis aan de kust: ergste storm in 50 jaar tijd op komst
Foto: Dominique Jauquet

“De voorspelde waterstand zal nog een 15-tal centimeter hoger zijn dan met de Sinterklaasstorm in 2013”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand,Toerisme en DierenwelzijnBen Weyts.

“Preventieve maatregelen zijn opgedragen en besproken met de gemeentelijke diensten en aannemers. Inzake noodplannig zijn er geen risico’s op structurele overstromingen. Door de verwachte golven van 2m50 met pieken tot 4 meter kan er wel golfoverslag zijn die wateroverlast veroorzaakt voor de onmiddellijk omwonenden. Dit risico is het grootst in de havens” zegt de minister. “De nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen door de verschillende diensten”.

Nieuwjaarsreceptie afgelast

Woensdagmiddag was er crisisoverleg aan de kust. Alle gemeenten wordt gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

“In Bredene is er momenteel geen reëel overstromingsgevaar. Door dijkverstevigingswerken aan de uitmonding van de Noord-Ede richting Ibis is er geen gevaar voor bresvorming. Het is echter wel mogelijk dat, door de hevige wind, golven overslaan ter hoogte van het Maertenssas. De werken aan het Maertenssas waren zo goed als afgewerkt. Het gedeelte waar nog moest worden gewerkt wordt nu voorzien van een lage muur van zandzakjes. Deze wand moet beletten dat er overslaande golven in de Saswijk terechtkomen. Het betreft hier een preventieve maatregel en zodoende is het niet noodzakelijk om zandzakjes ter beschikking te stellen aan de bevolking”, zegt de burgemeester van Bredene.

De storm (met windsnelheden tot 9 beaufort) op vrijdag zorgt ervoor dat het voor het gemeentebestuur niet mogelijk is om de nodige voorbereidende maatregelen te treffen voor de nieuwjaarsdrink en kerstboomverbranding die zou plaatsvinden op zaterdag 14 januari. Bovendien worden ook op zaterdag nog windsnelheden tot 6 beaufort voorspeld. Hierdoor heeft het gemeentebestuur beslist om alle activiteiten op zaterdag af te gelasten. Dit betekent dat nieuwjaarsduik, nieuwjaarsdrink en kerstboomverbranding niet kunnen doorgaan. De nieuwjaarsduik en nieuwjaarsdrink worden nu gepland op zaterdag 21 januari.

Crisis aan de kust: ergste storm in 50 jaar tijd op komst
Foto: Dji

In Middelkerke worden de stranden afgesloten voor het publiek.En ook de wandeldijk rond het Casino van Middelkerke wordt afgesloten. Daarnaast is er een algemeen verbod op kiten en surfen op zee.

Alarmfase rood

Het gemeentebestuur van Middelkerke raadt mensen aan om voorzichtig te zijn indien ze, deze nacht en eventueel de komende dagen, in de buurt van de zeedijk moeten zijn. Er wordt ook gevraagd om eventuele loshangende elementen binnen te nemen, zodat deze niet losgerukt worden en verdere schade veroorzaken.

Gelijkaardige maatregelen worden in andere kustgemeenten getroffen. Overal geldt alarmfase rood.

Antwerpen sluit waterkering

De waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien in Antwerpen gaan woensdagavond om 23 uur dicht omdat er voor de komende dagen hoogwater voorspeld wordt op de Schelde. Bestuurders wordt vraagt om hun wagens zo snel mogelijk van de kaaienparkings weg te halen.

“De verwachtingen zijn momenteel dat het water in de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag eerder beperkt over de blauwe steen komt”, laat de stad weten. “Op vrijdag zouden de kaaienparkings volgens de huidige voorspellingen zeker onder water komen te staan.”

Tegen vrijdagavond moet het ergste leed geleden zijn. Zowel in Antwerpen als aan de kust.

Wat als het water plots veel hoger staat?

Hoe hoog moet het water komen om ons land onder water te zetten? Helemaal is schier onmogelijk, maar op deze interactieve kaart kun je alvast zelf bekijken welke invloed veel water heeft op België.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees