Grote werken aan kanaal op komst

Grote werken aan kanaal op komst

Deze sluis is veel te smal voor normale scheepvaart. De werken om ze te verbreden zijn al gestart. Foto: loh

Kortrijk / Harelbeke / Zwevegem -

Het kanaal Kortrijk-Bossuit wordt de komende jaren fors opgewaardeerd. Binnenkort neemt de overheid een beslissing zodat boten eindelijk via het kanaal naar de Leie kunnen varen. Een overslagcentrum moet dan weer leiden tot minder files.

Ondanks de gigantische Leiewerken overal in de regio, wordt ook het kleine broertje van die Leie niet vergeten. Ook het kanaal Kortrijk-Bossuit krijgt de komende jaren een forse upgrade. Binnenkort geeft de Vlaamse Regering het startschot voor de plannen en voor de realisatie van de opwaardering van het kanaal, zodat de werken de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. “Ook grotere schepen moeten over het kanaal kunnen varen”, zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster bij het agentschap Waterwegen & Zeekanaal (W&Z). “Nu kan dat niet, want drie historische sluizen in Kortrijk vormen een gigantische beperking. Het enige wat grote schepen nu kunnen doen, is zich er draaien om via een omweg toch op de Leie te geraken.”

Hoe het kanaal moet worden aangepast, daar is nog geen duidelijkheid over. Er lijken nog steeds twee opties te zijn: het kanaal omleiden via de Venning of het huidige kanaal verbreden en de sluizen afbreken. Dat laatste is mogelijk zonder onteigeningen, want de voorbije jaren heeft het stadsbestuur van Kortrijk rekening gehouden met die eventuele werken en werd de benodigde grond vrijgehouden en gevrijwaard van bouwplannen.

200.000 ton goederen

De opwaardering van het kanaal kan ook tot minder files leiden. Daar moet een Regionaal overslagcentrum (ROC) langs het kanaal voor zorgen. “Op zo'n watergebonden ROC wisselen goederen van transportmiddel: van water naar weg of rail, of omgekeerd, en worden ze naar hun eindbestemming gebracht”, zegt Van Vooren.

Een ROC is zeer belangrijk, zowel voor de bedrijven langs het kanaal als voor de ‘gewone’ burger. Het kan namelijk ook het aantal files in de regio doen afnemen. “Dat is ook het doel van dit ROC: een verduurzaming van het transport, doordat er meer over water wordt getransporteerd zullen er minder files zijn”, zegt Van Vooren.

“Op die manier zou er 200.000 ton aan goederen getransporteerd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die een vraag over het kanaal stelde in het parlement. Volgens Maertens zijn er drie mogelijke locaties voor zo'n ROC. “Ze zijn verspreid over Harelbeke en Zwevegem. Van de 115,5 hectare bedrijfsgrond langs het kanaal is 6,5 hectare bouwrijp en daardoor geschikt om zo'n ROC aan te leggen.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio