Na buurt verzet ook Natuurpunt zich tegen plannen supermarkt: “Uitbreiding Colruyt bedreiging voor vleermuizen”

Na buurt verzet ook Natuurpunt zich tegen plannen supermarkt: “Uitbreiding Colruyt bedreiging voor vleermuizen”

Yvette Saerens van Natuurpunt en buurman Antoon Van Nuffel dringen er bij Colruyt op aan het winterverblijf van de vleermuizen te sparen. Foto: rdl

Lede -

Nadat buurtbewoners eerder deze week al geprotesteerd hebben tegen het kappen van bomen voor de uitbreiding van de Colruytvestiging in Lede, verzet nu ook Natuurpunt zich tegen de plannen. “De ijskelder onder de bomen, waarin vleermuizen zitten, moet beschermd worden.”

De bewuste ijskelder is het winterverblijf van vleermuizen en dat betekent dat de vernietiging van de kelder in strijd is met het Vlaamse Soortenbesluit van 15 mei 2009. Dat laat de Vleermuizenwerkgroep Oost-Vlaanderen weten aan het Leedse schepencollege. “Het besluit stelt dat het opzettelijk beschadigen en/of vernielen van rustplaatsen van deze soorten verboden is. Het slopen van (potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen, waaronder ijskelders, vormt dus een inbreuk op het Soortenbesluit als dit niet vooraf gegaan wordt door een impactonderzoek”, aldus de werkgroep.

Volgens Natuurpuntvoorzitter Yvette Saerens zou een specialist eerstdaags langskomen om de vleermuizenpopulatie officieel vast te stellen.

Buurman Antoon Van Nuffel bevestigt de aanwezigheid van vleermuizen. “Ik zie de diertjes elke avond wanneer ik in de tuin loop.”

“De ijskelder op zich is bovendien belangrijk erfgoed”, stelt Saerens. “We zullen met Colruyt overleggen om naar de beste oplossing te zoeken.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio