Staat haalt dubbel zoveel inkomsten uit erfenissen

© hls

De overheid haalde in minder dan tien jaar tijd dubbel zoveel inkomsten uit erfenissen: van 1,5 miljard naar 3,18 miljard euro. Dat moet blijken uit cijfers die Apache opvroeg.

De stijging, die opgemeten werd in de periode 2006-2014, heeft verschillende redenen, zegt woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën. Zo is er onder meer de stijging van de waarde van het vastgoed dat bij een erfenis aangegeven wordt, de fiscale regularisatie voor erfbelasting waardoor de inkomsten stegen en de vergrijzing.

Nochtans bestaat er een regeling die het mogelijk maakt zware successierechten te omzeilen. Het gaat om het zogeheten duolegaat, waarbij erfgenamen die geen directe familie zijn hoge successierechten kunnen vermijden door een deel naar een goed doel te laten gaan. Sinds 2014 betalen alle goede doelen een tarief van 8,5 procent op erfenissen. In Vlaanderen is op die manier het bedrag dat via erfenissen naar een goed doel gaat bijna verdubbeld in vijf jaar tijd. Met als gevolg: minder inkomsten voor de overheid. Maar zelfs met die regeling ziet de overheid zijn inkomsten uit successierechten dus stevig aandikken.

De cijfers vanaf 2015 berekenen ligt helaas iets moeilijker, omdat Vlaanderen vanaf dan zijn eigen successierechten int. De Vlaamse tarieven zijn lager dan in het Brusselse en het Waalse Gewest. Of het vergrijzingseffect door al die factoren in de toekomst overeind zal blijven, moet nog blijken.

Hoofdpunten

Meer over FOD Financiën

Video

Keuze van de redactie