Kamer keurt omstreden wetsontwerpen van Theo Francken goed: “Dit is terreurbestrijding!”

Kamer keurt omstreden wetsontwerpen van Theo Francken goed: “Dit is terreurbestrijding!”

Foto: Photo News

Brussel -

De plenaire Kamer heeft donderdagavond laat twee omstreden wetsontwerpen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) goedgekeurd rond het uitzetten van vreemdelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Vanuit de oppositie stemde cdH mee voor. Sp.a, PS, Groen en Ecolo stemden tegen, Vlaams Belang en DéFI onthielden zich.

Over de ontwerpen is de jongste dagen al veel inkt gevloeid. Ze maken het mogelijk dat buitenlanders “die een gevaar zijn voor de openbare orde of de nationale veiligheid”, maar niet veroordeeld zijn, voortaan ook kunnen worden uitgezet als ze hier geboren en getogen zijn.

Onder meer die mogelijkheid tot uitwijzing zonder dat iemand een veroordeling opliep, botste op veel kritiek. Francken wees erop dat dit nu ook al kan voor buitenlanders die niet voor hun twaalfde ons land binnenkwamen, dat de Raad van State geen enkel fundamenteel punt van kritiek had en dat het ook elders in Europa al gebeurt.

De N-VA-staatssecretaris wierp de oppositie ook meermaals de haatpredikende imam van Dison nabij Verviers voor de voeten. “Hij werd nooit veroordeeld. Ik stel dus vast dat u hem niet had willen uitzetten”, sneerde ook Franckens partijgenoot Peter De Roover naar de oppositie.

“Helemaal niet”, beten Monica De Coninck (sp.a), Benoît Hellings (Ecolo) en Emir Kir (PS) terug. “Wij willen net dat hij en alle haatpredikers veroordeeld worden”, zo verwoordde Hellings het. “Want wat is het gevolg nu? Dat hij vijftien kilometer verderop, vanuit Nederland, lustig kan voortdoen.” Ook Salah Abdeslam werd meermaals als voorbeeld aangehaald, maar dat overtuigde de oppositie evenmin. Abdeslam is immers een Fransman en zit in de cel voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Terreurbestrijding

“Iemand oppakken, opsluiten en veroordelen: dat is justitie in dit land”, zei ook PS’er Kir. “Als u hen uitzet, lost u helemaal niets op. Meer nog: het ergste voor onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten is dat ze hun spoor verliezen.” Francken bood echter weerwerk. Door de verblijfspapieren in te trekken van wie vandaag nog in IS-gebied zit, “kan ik vermijden dat ze naar Europa terug kunnen. Dat is terreurbestrijding”, repliceerde hij.

Ander verwijt van de oppositie is de “almacht” die de Dienst Vreemdelingenzaken volgens sommigen krijgt. Monica De Coninck toonde zich akkoord dat mensen met een lijvig strafblad moeten kunnen worden uitgewezen. “Maar dit instrument is veel te ruim en veel te risicovol, omdat DVZ bijna absolute macht krijgt om mensen het land uit te zetten”, waarschuwde ze.

Francken was het daar niet mee eens. “De proportionaliteitstoets is in deze teksten gebetonneerd”, verzekerde hij. Op aansturen van CD&V werd met name toegevoegd dat voor al wie meer dan tien jaar legaal in ons land is, de uitwijzing enkel kan als sprake is van een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging”.

Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie de begrippen ‘openbare orde’ en ‘nationale veiligheid’ al meermaals geïnterpreteerd. “Dat zijn dus geen blanco begrippen die we naar eigen goeddunken kunnen invullen, absoluut niet”, beklemtoonde Francken. Volgens hem zal de uitbreiding concreet van toepassing zijn op een twintigtal niet-Belgen verdacht van terrorisme en een vijftigtal bekend voor zeer zware criminele feiten.

Relativiteit

Op die beperkte draagwijdte kreeg Francken plots weerwerk van op rechts. Voor Vlaams Belang holt de proportionaliteitstoets de tekst immers grotendeels uit. Verblijfspapieren moeten ook kunnen worden afgenomen van kleine criminelen, argumenteerde Barbara Pas. Het mag ook niet facultatief blijven, maar moet volgens haar net een automatisme worden.

Tot slot mengde ook Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) zich in het debat. Hij riep iedereen op “de relativiteit der dingen te zien”. “We moeten niet denken dat we met deze wet extra beveiligd zijn, want ze komen snel terug. En dan moet je net zorgen dat je hen gezien hebt”, waarschuwde ook hij.

Bonte riep op om het vizier op heel andere zaken te richten, zoals de vraag waarom onze maatschappelijke hulpverlening niet tot bij allochtone jongeren geraakt. Hij vindt ook dat het jeugdsanctierecht veel te laks is voor bepaalde criminaliteitsfenomenen. “Werk daarop”, drukte hij de meerderheidspartijen op het hart. “Daar zit veel meer veiligheidswinst in dan in het symbolendebat dat wie hier vandaag voeren.”

Corrigeer

NIEUWS