OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit

Foto: PUT

GOCA, de koepel van erkende examencentra, heeft een samenvatting verspreid van het nieuwe rijexamen in Vlaanderen. Onder voorbehoud, weliswaar. “Want het is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad en dus nog niet officieel”, klinkt het.

De eerste verandering zou er al op 1 maart komen. Kandidaten die geen Nederlands spreken, zullen vanaf dan enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels bijgestaan kunnen worden door een beëdigde tolk tijdens het theoretische en praktische rijexamen.

Theoretische rijexamen

Vanaf 1 juni zal bij het theoretische examen ook een onderscheid gemaakt worden tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn alle overtredingen van de derde graad (negeren van rood verkeerslicht, overschrijden van witte doorlopende streep...) en de vierde graad (bevelen van politieagent niet naleven...).

Het examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat een minimumscore van 41 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken, bij een lichte fout 1 punt.

Het praktijkexamen

Tot op heden moet de kandidaat twee manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.

Vanaf 1 juni zijn er zes mogelijke manoeuvres. Door loting zal de kandidaat twee van de drie onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren.

** Keren in een smalle straat

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen om rechtsomkeer te maken in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan mag gebruikt worden.

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

** In een rechte lijn achteruitrijden

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden - over een afstand van ongeveer tien meter - in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich één keer opnieuw positioneren.

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

** Parkeren

Wanneer het manoeuvre ‘parkeren’ door lottrekking werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres.

Evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

Evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

Loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

Loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

OVERZICHT. Zo ziet het vernieuwde rijexamen eruit
Foto: GOCA

Twee bijkomende vaardigheden

Daarnaast komen er ook twee vaardigheden bij. Zo moet de kandidaat zelfstandig kunnen rijden. Hij zal gevraagd worden een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

Het praktijkexamen wordt ook uitgebreid met de risicoperceptietest. Het gaat om een computertest die afgelegd wordt voor of na de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten.

Corrigeer

MEER NIEUWS