LIVE (gesloten) Gentse gemeenteraad buigt zich over PubliPart

LIVE (gesloten) Gentse gemeenteraad buigt zich over PubliPart

Foto: archief/fvv

Gent - Alle ogen in Gent zijn dinsdagavond gericht op het stadhuis van Gent. De gemeenteraad komt dinsdagavond samen voor een speciale zitting over de PubliPart-affaire. De oppositiepartijen eisen de oprichting van een aparte 'commissie Optima-bis'.

- Gentse gemeenteraad houdt speciale zitting na PubliPart-affaire
- Sp.a en Groen maakten net voor start hun vergoedingen bekend
- De andere partijen staan onder druk om hetzelfde te doen
- Luister live mee via streaming

 

23u35

Consternatie in de gemeenteraad, als blijkt dat Siegfried Bracke vanuit de gemeenteraad via Twitter bekendmaakt zijn post in de adviesraad van Telenet op te geven. “Ik word daar marktconform betaald”, zei hij kort daarvoor nog. “In mijn werk als Kamervoorzitter ben ik onafhankelijk.”

De zitting gaat door. Daniel Termont heeft het woord. "Ik heb zo'n 5.300 euro netto per maand. Dit is een riant loon, he. Voor een doorsnee Gentenaar is dat verschrikkelijk veel geld. Maar ik heb dat bekendgemaakt omdat er ik absoluut transparant over wou zijn."

...

22u23

Veli Yüksel (CD&V) krijgt het woord. "Dit schouwspel, wat we hier nu zien, ik denk dat de Gentenaars daar absoluut niet mee gediend zijn. Ik ben niet fier op wat hier te zien is. De oude politieke cultuur in Gent is gebetonneerd in intercommunales. En Groen, die staan erbij en kijken ernaar. Behalve de voorbije dagen hebben wij Groen over deze zaken nooit gehoord."

"Alle mandaten moeten op tafel. Wij zijn bereid om dat van onze fractie te doen. U zal zien dat het lijstje zeer beknopt is. Wij willen ook een commissie waarin wij deze zaken grondig bestuderen, niet alleen het aantal mandaten en vergoedingen, maar ook de activiteiten in de intercommunales en substructuren en nv's. Om zo te komen tot conclusies en aanbevelingen naar de toekomst toe."

22u20

Daniel Termont neemt het woord over de Telenet-discussie en windt zich op. "Ik weet niet waarom, maar ze hebben mij ook gevraagd om in de adviesraad van Telenet te zitten. Ik wil dat hier melden om nadien geen verwijten te krijgen. Ik heb dat niet gedaan omdat ik dat deontologisch niet verantwoord vond. Telenet is een privaat bedrijf dat direct concurreert met Proximus, een overheidsbedrijf. Ik vind dat ik daar niet kan gaan werken voor een bedrijf dat rechtstreeks in concurrentie gaat met een overheidsbedrijf."

"U moet daar achteraf wetten over stemmen. U moet daar keuzes maken. Lobbyisten zullen uw deur plat lopen, als dat al niet gebeurd is. En bovendien meldt de media nu dat u daar 12.000 euro bruto erbij krijgt, ook als ge niet gaat. Awel proficiat, gij voert uit wat gij ons verwijt."

Bracke: "Er zijn één of twee vergaderingen per jaar. En het forfait verandert niet als je gaat of niet gaat. Soms gebeurt dat met een conference call. Ik kan iedereen in de ogen kijken. Wat daar gegeven wordt daar staat een marktconforme prestatie tegenover. En nog eens, ik zit daar echt niet alleen. Ik ben de enige N-VA'er, dat is waar. Maar er waren er meer van andere partijen. Ook die werken marktconform, ook een socialist. Als dat het niveau is hier, oké. Geen enkel probleem."

Termont neemt nog eens het woord. "Als u schrijft over het systeem-Termont op uw website. Awel, bent u daar niet echt over beschaamd. Ge zijt schaamteloos, dat is uw probleem."

22u11

"Inderdaad, ik zit al een aantal jaren in de adviesraad van Telenet", antwoordt Bracke. "Dat staat gewoon in mijn mandatenverklaring. Toen ik daar binnenkwam, kwam ik daar binnen van mijn verleden en ongetwijfeld ook omdat ik politicus was bij N-VA. De socialisten hebben een probleem, maar wie heeft het probleem volgens u? De eerste burger van het land. Ik moet onafhankelijk zijn volgens het reglement als... ik de Kamer voorzit. Dat doe ik. En als ik de Kamer vertegenwoordig. Voor de rest is dat een verkozen politicus."

"Wat doe ik daar? Adviezen geven. Aan een marktconforme vergoeding. Dat is zoals een bakker die een brood verkoopt. Dat heeft een prijs en die is marktconform. Waarom ik daar zit? Dat moet u aan Telenet vragen. Wie daar gaat zetelen tekent een vertrouwelijkheidsclausule. En als ik dat teken, dan kom ik dat na. Die gelden blijkbaar voor sommige mensen, zoals de socialisten, niet. Ik blijf zeggen dat wat privé is, privé is. Wat iemand die geen beroepspoliticus is verdient op zijn werk, moeten we dat ook bekend maken?"

22u09

Temmerman richt zich tot Bracke. "U hebt zelf ook een probleem, mijnheer Bracke. U en uw partij zijn zeer slecht geplaatst om iemand anders de les te spellen als het gaat over vergoedingen. U weigert uw vergoeding bij Telenet bekend te maken. Wel, mijnheer Bracke. Ik ben ook gevraagd voor die functie. Maar ik heb dat geweigerd omdat ik vond dat als politicus in zo'n bedrijf gaan zetelen niet verantwoord was. U hebt dat niet gedaan, uw goed recht.

"Maar u bent de eerste burger van het land, de eerste! En u verdient meer dan de eerste minister. En ik vind dat terecht. Waarom? Omdat u in totale onafhankelijkheid zou kunnen handelen. Maar dan lid worden van een adviesraad van Telenet, is onverantwoord. Heel uw tussenkomst is dan ook hypocriet." Applaus klinkt op de meerderheidsbanken.

22u01

De zitting herneemt na een pauze. Karin Temmerman is aan het woord.

"De oppositie vond het niet nodig om een uitleg te krijgen aan de start van deze commissie. Maar toch begrijp ik uit de vragen die worden gesteld dat ze het niet begrepen hebben. Er is duidelijk uitgelegd waarom Peeters en Balthazar in PubliPart zaten. De opdracht voor de uittreding uit Publilec hebben we zelf unaniem gegeven."

Over het ontslag van Balthazar, zegt Temmerman dat "het heel duidelijk is dat Balthazar voelde dat het vertrouwen dat hij nodig had om de nodige onderhandelingen te voeren gedeeltelijk verloren is". "En de drijfveer van Balthazar om aan politiek te doen was het engagement naar het beter maken van de stad Gent. Hij vond zelf dat door deze breuk hij dit engagement niet meer ten volle kon waarnemen. En het is precies dit engagement waardoor hij heeft beslist zijn ontslag te geven. De insinuaties dat er nog andere zaken waren zijn echt not done."

21u24

"Voor elke twee socialisten is er een liberaal die mag mee doen. Dat is de essentie van paars in Gent", zegt Bracke. "Maar wat ongelooflijk merkwaardig is in deze gemeenteraad, is dat de koningen van de politieke zuiverheid, Groen, in Gent gewoon dat afdekken. Men moet zich afvragen welk belang Groen dient door een in wezen socialistisch probleem te verdedigen en af te dekken en geen commissie te willen in Gent. Waarom niet?"

"Mag Groen zorgen voor de kleine zaken, de fietsen enzo, en de kartelpartner voor de grote zaken? Wat leidt Groen ertoe om te zeggen dat er geen probleem is. Ze hebben het ontslag van Balthazar niet gevraagd, geen reden toe blijkbaar. Met Peeters hebben ze ook absoluut geen probleem. En als er dan hier gevraagd wordt om in alle sereniteit klaarheid te scheppen wordt dat afgedekt? Denk je nu echt dat de oplossing bestaat in het maken van lijstjes met uitleg van wat je krijgt? Zo zal het niet werken. We moeten traag en sereen alles uitwerken. Dat kan in een besloten commissie wat mij betreft, geen enkel probleem."

Over de vele mandaten bij Farys zegt Bracke dat "voor 2013 mensen een vergoeding kregen voor elke vergadering, of ze nu aanwezig waren of niet". "Dat is zoals bij Publifin he. Ze zijn natuurlijk slim geweest bij Farys, en hebben het systeem in 2013 veranderd, toen ze zagen dat er een vierde partij aankwam na 2013, die misschien niet mee wou doen. Hoe komt dat? Ik vind dat intrigerend."

21u15

Bracke heeft het over zijn eigen inkomsten. "In december kreeg ik in deze gemeenteraad als verkozene 533,10 euro bruto. Dat mag iedereen weten. Ik betaal hier ook afdrachten op voor mijn partij. Zijn dat uw zaken? Neen, dat is mijn probleem. Dat is een afspraak die ik heb met een vereniging. Als ter compensatie die private vereniging mij zegt, ge krijgt er nog zoveel bij? Ook geen probleem, daar hebben wij geen zaken mee."

"Ik heb hier ergens mijn belastingbrief zitten van 27 januari. Laat ons een commissie oprichten waar we in alle sereniteit al die documenten in alle openheid bekijken. We moeten dat doen in een commissie Optima-bis. Maar dat moet ons niet van de verplichting ontslaan om ook hier in Gent een oefening te doen in transparantie. Ik heb geen zin om te gaan peuteren in wat x krijgt voor y. Als dat transparant is, heb ik daar geen enkel probleem mee."

21u07

Bracke zegt dat hij samen met CD&V een "Optima-bis commissie" op wil richten. "Hoe men het ook draait en keert, er blijkt dat via PubliPart er toch een verlies is voor de Stad Gent in Optima. Heeft men dat verzwegen? De verklaringen van Daniël Termont vandaag in de krant, dat doet me herinneren aan de Optima-zaak. Een geval van het Optima-syndroom, waarbij men zich dingen herinnert wanneer het echt moet. Het woord onvoorzichig valt weer. En opnieuw was het wat Termont betreft een complete verrassing, ook al zat zijn kabinetschef in PubliPart."

Bracke steekt de draak met "de socialistische reflex". "Er is een gigantisch probleem. Wat doen ze? Het probleem importeren naar de rest van het land. Overal is er plots een probleem. Is er een probleem? Ja, overal. Dat men op bepaalde punten in plaats van intercommunales op te richten men er allerlei constructies van heeft gemaakt. Allemaal om onze sociale politiek te dienen. En is er dan in de rest van Vlaanderen een probleem? Ik denk het wel."

"Maar het probleem zit wel hier. Het is niet in - ik zeg maar wat - Antwerpen, waar er mensen zijn met te veel mandaten. Ze zeggen het zelf. Maar er is een verschil. Al die mandaten van die man kan je terugvinden. Hier niet. Je mag de dingen niet op een hoop gooien. Iemand die 20.000 euro verdient in een schimmig vennootschap met foute beleggingen is niet hetzelfde als iemand die 20.000 euro verdient in alle openheid."

20u53

"We zitten in een sfeer waarin iedereen verdacht is. Ik ga daar niet aan mee doen." Gelach op de banken van de meerderheid als Siegfried Bracke (N-VA) het woord neemt. Hij bedankt Termont om een extra gemeenteraad in te lassen. "Maar de gemeenteraad is ontsierd door een nogal merkwaardige poging van schepen Peeters om een en ander technisch toe te lichten. Een uitleg van hier tot in Tokyo. Mijnheer Peeters, ik heb niets nieuws vernomen."

"Als je die uitleg hoort, wat heeft dan die arme Tom Balthazar bezield om op te stappen? Heeft die het niet begrepen? Heeft hij zich vanwege de paniek vergist? Het gaat om een onbekend, schimmig vennootschap met hoge vergoedingen die bezig was met foute beleggingen. Die cocktail heeft schepen Balthazar - en ik respecteer hem daarvoor - doen besluiten dat hij weg moest. Ik beken, ik zat in PubliLec, zoals Holemans, en ik wist het niet. Ik heb erover gekeken, net zoals heel wat andere collega's natuurlijk."

"Maar dat is niet zo. Ik heb alle documenten die mij ter beschikking zijn gesteld erop nagelezen. Niemand vindt iets over een schimmig beleggingsvennootschap, foute beleggingen of hoge vergoedingen. Dat haal je er niet uit. Doe de oefening zelf maar. Het staat er niet in."

20u48

Holemans verdedigt zijn functie in PubliLec: "In oktober vorig jaar heb ik de uitdrukkelijke suggestie gedaan dat PubliLec over zou gaan tot ethisch beleggen. Dat is niet door de Luikse meerderheid in dank aangenomen. Ik ben wel tevreden dat PubliPart nu ntoch beslist heeft om over te gaan tot ethisch beleggen."

"Ik stel meteen voor dat iedereen die als bestuurder namens de Stad Gent optreedt dit kader voor ethisch beleggen nu overal op tafel zal leggen." Holemans roept op om vanuit de Gentse gemeenteraad unaniem een oproep te doen om gemeenteraadsleden in grote steden een halftijdse wedde te geven. "Dan kunnen we ons werk doen in maximale transparantie, zonder zitpenningen."

20u45

Dirk Holemans (Groen), die zelf in PubliLec zetelt, krijgt het woord. "Vanuit PubliLec waren wij niet op de hoogte van de vergoedingen die werden gegeven bij PubliPart. Ik kreeg zelf een zitpenning van 50 euro. Vergeef mij dat ik niet kon vermoeden dat de vergoedingen bij PubliPart zoveel hoger waren."

"Onze opdracht was duidelijk: uit PubliPart stappen, maar niet ten allen prijze. Sloganesk beweren dat we uit zo'n organisatie kunnen stappen is zeggen dat het oké is om miljoenen euro's achter te laten. Ik neem aan dat niemand daarvoor pleit. We zijn er daarom niet uitgestapt, maar hebben gezorgd dat de dividenden die de Stad krijgt kunnen geïnvesteerd worden in Gent. De bestuurders van Luik hebben niet meegewerkt aan een constructieve oplossing. Ze wilden dat Gent meer betaalde dat nodig was. Dat wilden we niet. Het was rijden met een Waalse handrem op."

20u38

Paul Goossens (CD&V) krijgt het woord: "Wij worden als gemeenteraadsleden allemaal meegesleurd door de modderstroom. Er is grote schade aan de Stad, onze bevolking en vooral onze raadsleden; Het zijn pijnlijke contacten in de school, in de voetbalkantine en aan de supermarkt de voorbije dagen. Wij zijn zakkenvullers. De clichés worden jammer genoeg bevestigd. En dat in tijden dat populisme opgang maakt."

"Zijn wij zakkenvullers? Neen. Begrijp ik de bevolking? Ja. Is het normaal dat er collega's zijn met 12 betaalde mandaten en anderen met helemaal geen? Iedereen doet dit om de Stad te dienen. De financiën zijn bijkomstig. Laat ons ernstig blijven, niemand kan al die mandaten goed uitvoeren, geen supergroene of -rode. Verdeel de mandaten logischer. Of geef gemeenteraadsleden een halftijdse wedde en schrap de vergoedingen. Ik sta volmondig achter dat idee."

"Misschien moeten we door deze crisis podat we de politiek opnieuw geloofwaardig kunnen maken. Het zal geen eenvoudige klus worden in Gent. Maar het is levensbelangrijk."

20u31

Deckmyn heeft het over "een dubbele moraal". "De dubbele moraal van rood-groen wordt pijnlijk duidelijk. Zij beweren steeds ethisch te handelen, maar sluiten in ruil voor een zak geld graag de ogen wanneer Gents geld wordt belegd in chemische wapenfabrieken. De onwaarschijnlijke maagdelijkheid die Groen wil houden, die krijg je nu na alle rode vlekken niet meer proper. Kunnen jullie je eigen leden en kiezers nog in de ogen kijken? Ik vraag het me af."

"Net zoals in het Optima-schandaal komt het geheugen bij burgemeester Termont & co langzaam terug. Het is stuitend om vast te stellen dat de stad Gent via PubliPart geld verloor aan Optima. Nochtans had de stad bij hoog en bij laag gezworen dat er geen financiële banden waren. De zoveelste paars-groene leugen."

"En nu wil de meerderheid dit zo snel mogelijk achter de rug hebben. Begrijpelijk, maar het gebrek aan transparantie is wraakroepend en getuigt van een misprijzen voor de Gentse kiezer. Ik dring aan op de nodige klaarheid. Wie levert wat aan Stad Gent? Wie zit in welke intercommunale? Wij dringen aan op een ad hoc-commissie." Deckmyn dient een officieel voorstel in om een extra commissie op te richten over de PubliPart-affaire.

20u21

"We gaan over tot de politieke discussie." De technische uiteenzettingen zijn voorbij. Daniel Termont geeft het woord aan de oppositie.

"Met alle respect voor de technische uitleg, maar deze uitleg hoort thuis in een commissie", zegt Johan Deckmyn (Vlaams Belang). "Dit is niet waarvoor de gemeenteraad is samengeroepen. De grootste schade is beperkt voor de journaals van 20 uur. De meerderheid wil duidelijk aan damage control doen. Eigenlijk zou heel het college collectief ontslag moeten nemen. Iedereen is verantwoordelijk."

Deckmyn haalt een vraag boven die hij Termont stelde in oktober, in de nasleep van de Optima-affaire. "U verklaarde toen een goede wedde en wat drinkgeld te krijgen. Hoeveel drinkgeld? Uit drie mandaten, was toen het antwoord. Nu blijkt dat het om 16.000 euro drinkgeld gaat, bovenop uw burgemeesterswedde. Niet slecht geboerd, als ik dat vergelijk met de meeste Gentenaars."

19u58

Advocaat Bob Martens krijgt het woord en houdt een technische uiteenzetting over de moeilijke uitstap bij PubliPart. Hij is van het kantoor DLA Piper en begeleidt de Stad Gent bij de uitstap uit het fonds. "Op het einde van mijn uiteenzetting zal u begrijpen: de tijd speelt in het voordeel van de Stad Gent." Gent wil uit Publipart. Er zijn drie opties: de vennootschap ontbinden, het aandeel van de Stad verkopen of eruit stappen.

"Wij zijn geen voorstander van uittreding uit de vennootschap", zegt Martens. "Ga je vervroegd weg, dan moet je mee de rekening betalen van uw plots vertrek. Ten tweede zal de waarde van uw aandelen veplicht berekend worden op de boekwaarde, die merkelijk lager is dan de huidige waarde en nadelig is voor de Stad. De andere optie is een ontbinding van de vennootschap. Hier zal de waarde gebaseerd zijn op de daadwerkelijke verzilvering op het moment van de ontbinding. Maar hiervoor is een tweederde meerderheid nodig binnen PubliLec."

"De meest evidente mogelijkheid is de verkoop van de participatie van de Stad Gent. Daar is in 2015 al veel over gediscussieerd. Maar er is geen akkoord bereikt. Ofwel ga je dan naar de markt, met alle risico's die daarbij horen. Maar wij hebben gekozen om de participatie te verlengen omdat de tijd in het voordeel speelt van de Stad Gent. Is er geen ontbinding voor december 2019 dan wordt de vennootschap automatisch ontbonden en worden de aandelen verzilverd aan de marktwaarde."

19u44

Christophe Peeters: "Ik besluit. We zijn al jaren met moeilijke gesprekken bezig. We zitten eigenlijk in een vechtscheideing met de Walen. En dat is verdomd moeilijk. Het is niet evident om daar uit te raken, wat onze bedoeling is. We willen eruit geraken zonder dat het geld kost aan de Gentse en Vlaamse belastingbetaler. Maar daarom gaat het niet van vandaag op morgen. 

"Die structuren zijn geen geheimen. Die mandaten zijn aangegeven, net zoals de vergoedingen aan de fiscus zijn aangegeven. We hebben hier in de gemeenteraad tot vele malen toe duidelijke mededelingen gegeven dat de Stad er zo snel mogelijk uit wil."

19u38

Over de beleggingen in omstreden bedrijven die gebeurden bij PubliPart zegt Peeters: "Er wordt belegd in gemengde fondsen, die beheerd worden door een fondsbeheerder. Bij ons was dat BNP Paribas, waarvan de grootste aandeelhouder de Belgische bank is. Ik denk dat we daar vertrouwen in mogen hebben. Het aandeel Rheinmetall is nooit - en dat is ook bevestigd - in het fonds geweest, maar is gebruikt als een vorm van onderpand. Dat aandeel is daar op 28 december 2016 al uitgehaald."

"Het verhaal dat men met belastingsgeld investeert in chemische wapens, dat klopt niet. Ten eerste zat het aandeel niet in het fonds. En ten tweede is witte fosfor geen chemisch wapen. Het kan ervoor gebruikt worden, maar is het niet volgens de internationale conventies. We hebben overigens ook voorgesteld, Dirk Holemans kan dat bevestigen, om over te stappen op ethische beleggingen. Maar als je aan tafel zit met mensen uit de streek van FN Herstal, dan kan ik u verzekeren dat er op een andere manier gesproken wordt over overheidsgeld beleggen."

19u32

Peeters verduidelijkt waarom de uitstap van de Stad Gent uit PubliLec en PubliPart zo moeilijk loopt en blijft aanslepen. Om de waarde van de aandelen van Publilec in EDF Luminus te bepalen lagen twee scenario's op tafel: eentje van 1,25 miljard en eentje van 475 miljoen. "De realiteit zal vandaag eerder bij het laatste liggen", zegt Peeters. "Maar over zo'n verschillen mag je toch al eens spreken.

"Waarom kunnen we niet onmiddelijk terugtrekken? De waardering is er niet. En we zouden meteen ook mee de factuur van de pensioenen van de tientallen oud-medewerkers van de EGW (de oude elektriciteitscentrale in Gent, nvdr) op onze tafel krijgen." De aandelen van de Stad Gent in PubliLiec zijn momenteel 23 miljoen euro waard, maar de Stad wil meer dan 40 miljoen uit haar uitstap halen. "U begrijpt dat de gesprekken moeilijk lopen. Maar we gaan er niet zomaar uitstappen en die 20 miljoen euro laten liggen aan onze Waalse collega's. Dat zou pas een transfer zijn."

19u21

Christophe Peeters schetst de historische context waaruit de PubliPart en PubliLec-constructie is ontstaan, vanaf 1984 tot vandaag. "Bij het begin van deze legislatuur hebben we beslist om uit te treden. Verkoop en productie van elektriciteit zien wij niet meer als onze opdracht. De netten moeten in handen blijven van de overheid, de productie moet aan de private markt zijn. En dan begint het: we willen eruit, maar zo evident is dat niet..."

"Het zal u niet verbazen dat men in Wallonië daar enigszins anders over denkt. Dat is niet fout. Ik zeg ook niet dat onze denkwijze de juiste is. Maar je merkt op dat moment dat we politiek gezien in twee verschillende landen leven. De manier waarop aan politiek gedaan wordt, waar dossiers worden voorbereid... Er gebeurt veel informeel. Zo werkt het daar. Het is niet zo simpel als te zeggen verkoop die aandelen en de Stad krijgt het geld en is eruit."

19u09

Vlaams Belang, N-VA en CD&V willen een aparte gemeenteraadscommissie oprichten over de affaire PubliPart. "Dit is een politiek probleem, geen technisch probleem", zegt Siegfried Bracke. "Als we hier de vis willen vedrinken, maken we er zo snel mogelijk een technisch probleem van. Maar schepen Balthazar is niet opgestapt omdat het dossier te complex was, hij is opgestapt omdat er een politiek probleem was."

Veli Yüksel: "Als u denkt dat we deze zo belangrijke kwestie voor de Gentenaars op een drafje op één avond afhandelen, dan vergist u zich. Vanavond moeten we het hebben over de politieke verantwoordelijkheid. Later kunnen we het hebben over de technische kant."

Open Vld, sp.a en Groen zijn tegen een speciale commissie Optima-bis. De meerderheid gebruikt haar stemmen om eerst een technische presentatie te kunnen houden. Open Vld-schepen Christophe Peeters, die in opspraak kwam voor een goed betaald mandaat in PubliPart, krijgt als eerste het woord. "Na al wat er de voorbije dagen is gezegd en is verschenen aan alternatieve en echte feiten is het nodig de ware toedracht te geven. We beginnen in 1984..."

19u01

"Het is een schone Valentijnsavond, voor ons. Wij die elkaar zo graag zien hier in de gemeenteraad. Gelieve elkaar niet te knuffelen." Daniel Termont opent de gemeenteraadszitting met een grapje. De aandacht van de Vlaamse media is groot. Alle televisiezenders zijn met cameraploegen aanwezig. VRT zendt de gemeenteraad zelfs live uit via haar website. De publieksbanken zitten ook vol toeschouwers.

18u46

CD&V en N-VA hebben samen een voorstel ingediend om een aparte commissie op te richten om de PubliPart-affaire te onderzoeken, naar het voorbeeld van de Optimacommissie in de Gentse gemeenteraad. Ze noemen de commissie in hun voorstel zelfs de "commissie Optima bis - PubliPart". Vlaams Belang heeft apart een soortgelijk voorstel ingediend. De gemeenteraad zal vanavond moeten stemmen over de twee voorstellen.

Dit is de tekst van het officiële voorstel: "Naar aanleiding van de zaken die de voorbije week aan het licht zijn gekomen over de nv PubliPart en de mandaten van de schepenen Peeters en Balthazar, leidend tot het ontslag van schepen Balthazar, en van de bespreking daarvan in de gemeenteraadszitting van 14 februari 2017, zijn de CD&V- en de N-VA-fractie van oordeel dat een meer doorgedreven onderzoek naar de participaties van de Stad Gent in intercommunales en andersoortige rechtspersonen en de invulling van de mandaten daarin namens de Stad Gent zich opdringt."

18u21

Twee uur voor de start van de speciale zitting van de gemeenteraad maakten sp.a en Groen elk een lijst bekend met alle mandaten en vergoedingen van hun gemeenteraadsleden en schepenen. De twee partijen beloofden dat zondag al en hebben dus niet gewacht op de gemeenteraad om de aangekondigde openheid over de bijverdiensten en verloningen van hun mandatarissen publiek te maken.

De druk ligt nu bij de andere partijen in de gemeenteraad om hetzelfde te doen. Sami Souguir, voorzitter van de Gentse Open VLD-fractie in de gemeenteraad, bevestigt dat ook de liberalen eenzelfde lijst bekend zullen maken. "Met de mandaten en vergoedingen van onze gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en OCMW-raadsleden. We zijn ermee bezig, maar dat duurt even. We willen geen vergissingen maken en duidelijk zijn. Later deze week willen we ermee klaar zijn "

18u11

Op vraag van Siegfried Bracke (N-VA) en Veli Yüksel (CD&V) komt dinsdagavond een spoedzitting van de gemeenteraad bijeen. Burgemeester Daniël Termont (SP.A) heeft als voorzitter het spoedeisende karakter van de vraag aanvaard, werd maandag gemeld aan alle Gentse fractieleiders.

Er is één officieel agendapunt: "de bespreking van de participatie van de Stad Gent in PubliLec en PubliPart, en een gedachtewisseling over een gezamenlijke reactie". Er is zijn technische uiteenzettingen over de constructie rond PubliPart en PubliLec gepland, maar hoe de avond zal verlopen is niet duidelijk. Bracke en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vragen dat er een onderzoekscommissie komt.
 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees