892 voorwerpen uit Lochristi Sierteeltmuseum geïnventariseerd en gedigitaliseerd

Alle 892 voorwerpen die in het LoS (Lochristi Sierteeltmuseum) aanwezig zijn zijn nu ook allemaal geïnventariseerd, opgemeten en gedigitaliseerd. De hele collectie staat nu online en werd donderdagavond voorgesteld. Schepen Hervé Stevens (Open VLD) maakte van de gelegenheid gebruik om wat cijfermateriaal over het sierteeltmuseum op een rijtje te zetten. Drie gidsen van het museum vertelden elk op hun beurt over hun 'lievelingsvoorwerp' binnen het museum. Erfgoedcoördinator Elisa De Puysseleyr van De Viersprong wees op het belang van het museum, de samenwerking en de inventarisatie.

Eerst wat cijfers: per jaar zijn er gemiddeld 80 groepsbezoeken, goed voor ongeveer 3.000 personen. De laatste tijd ook buitenlandse bezoekers onder meer via cruises die in Antwerpen aanleggen: zo komen er in april alleen al 12 groepen met bezoekers van overal ter wereld van China, tot Japan, Canada, USA, Zuid-Amerika. Schepen Hervé Stevens benadrukte ook het educatieve nut van het project Sierteelt voor Kids, waar alle leerlingen uit het vijfde leerjaar op bezoek komen en er zelf creatief aan de slag gaan. De vzw Vrienden van Willy telt ondertussen 12 leden en waarvan de meeste allemaal kunnen gidsen. Het gidsen kan in Engels, Duits, Frans en Italiaans.

Drie van de  gidsen gaven wat uitleg bij het voorwerp waar ze tijdens het gidsen het liefst over praten: voor Antoine Imschoot was dat een elektrisch mes dat gebruikt werd om begonia’s te zaaien. Ingrid Dehenin had het over een speciale regenautomaat en gemeenteraadslid Elise Neyt had het over een serrevalies.

Elisa De Puysseleyr gaf uitleg over de werking en het belang van de Erfgoedcel Viersprong. Die  werkt rond cultureel erfgoed in zes gemeentes. Lochristi trad, samen met Destelbergen, toe in 2015 en zet met de inventarisatie van alles wat in het museum is al een mooi resultaat neer, aldus de erfgoedcoördinator.

 Het traject van de inventarisatie past in een breder project van erfgoedcel Viersprong, Uit goeie grond", rond het tuinbouwverleden van  de regio. De erfgoedcel plaatst in september een audiozuil in elke gemeente met verhalen van oud-bloemisten, samen met fiets- en wandelroutes rond het thema.

Tijdens het inventarisatietraject werkten verschillende partners samen: Vzw Vrienden van Willy, een enthousiaste ploeg gidsen die het erfgoed en de geschiedenis van de sierteelt levend houden en bekend maken bij een breed publiek, de gemeente Lochristi met de logistieke ondersteuning, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) die als expertisecentrum rond agrarische geschiedenis en erfgoed inhoudelijk advies en tips gaven bij de registratie, Provincie Oost-Vlaanderen en het platform Erfgoedinzicht. Zij boden technische ondersteuning bij het gebruik van het platform. Erfgoedinzicht is een erfgoeddatabank van de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor musea, archieven en kerken om hun collecties te beheren en te tonen aan het publiek. Het einddoel van de inventarisatie was de publicatie van de collectie op deze databank. Uiteindelijk bleek het om een collectie van niet minder dan 892 voorwerpen te gaan.

Een team van gedreven vrijwilligers met kennis van zaken haalde al deze objecten van onder het stof. De oud-bloemisten kenden al deze objecten uit hun verleden en zochten bij twijfel naar het juiste gebruik. Het team ontwikkelde een strak systeem waarbij iedereen op elkaar was afgestemd. Michel De Paepe uit Melle fotografeerde elk object in een mobiele fotostudio.

Elise Neyt, Etienne De Graeve, Willy Ketelaere en zijn vrouw Anny beschreven alle objecten die ook werden genummerd. Bij elk object werden de afmetingen, materialen, technieken, het gebruik, een datering en de eigendomsgeschiedenis geregistreerd op papier. Etienne zette daarnaast alle papieren fiches over op de pc om in te voeren in de databank Erfgoedinzicht.

Op deze manier is de kennis rond het gebruik van de objecten vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor latere generaties. De manuele en arbeidsintensieve bloemistenstiel is op deze manier duurzaam gedocumenteerd.  Het eindresultaat is de online-publicatie van de collectie op de databank Erfgoedinzicht.be. De papieren inventaris wordt ook overhandigd aan het museum.

Het Sierteeltmuseum van Lochristi staat op de databank Erfgoedinzicht tussen andere grote instellingen in Oost- en West-Vlaanderen zoals het STAM, SMAK, Huis van Alijn en tussen vergelijkbare kleinere musea en instellingen.

Elisa De Pusseleyr: "Digitalisering en online publicatie van een collectie kampt vaak met een paar vooroordelen en tegenstanders. Onderzoek wijst echter uit dat digitalisering een grotere zichtbaarheid verstrekt aan de collectie en het museum. Het is een nieuw kanaal waarlangs het museum vindbaar is en dat mensen prikkelt om het museum te bezoeken. Via een digitale collectie kan je ook interactief met de collectie aan de slag gaan via online communicatiekanalen en sociale media. In de museumwereld is het bovendien ook een trend om collectie te tonen via het internet."

Een online collectie vervangt nooit de beleving die een echt museumbezoek wel biedt aan bezoekers. De getuigenissen van de gidsen bewijzen dat de verhalen en de anekdotes die zij brengen een online platform nooit kunnen vervangen. U kan de foto's met korte omschrijving hier terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio