Eurostadion krijgt nu ook negatief advies van Grimbergen

Grimbergen -

Het Grimbergse schepencollege gaf gisterenavond een negatief advies voor de stedenbouwkundige aanvraag voor het Eurostadion op Parking C.

Volgens het Grimbergse schepencollege is het multifunctioneel complex met een stadion op Parking C onverenigbaar met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. “Het project is niet in overeenstemming met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat bepaalt dat een project dat op parking C wordt gerealiseerd maximaal 20.000 vierkante meter kantooroppervlakte en maximaal 50.000 vierkante meter recreatieve oppervlakte mag omvatten”, zegt burgemeester Marleen Mertens (CD&V). “Die vastgelegde bestemmingen komen niet overeen met de ingediende plannen van Ghelamco.”

Het college haalt ook aan dat er onvoldoende garanties opgenomen zijn om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur. Daarnaast is onvoldoende parkeerruimte voorzien om de parkeervraag bij een grote beurs in combinatie met dagelijkse activiteiten op de site op te vangen. Uit verdere analyse van de plannen concludeert de gemeente ook nog dat de inplanting van de campus door de hoogte van het gebouw negatieve effecten zal hebben op de omwonenden door schaduweffecten.

De gemeente is ook van oordeel dat het park onvoldoende toegankelijk is voor de zachte weggebruiker waardoor het zijn positief effect op de buurt mist. Er loopt over Parking C bovendien nog een buurtweg die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt. De gemeente stuurt het negatief advies nu naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, die dertig dagen de tijd heeft om zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor de definitieve beslissing.

Anderlecht liet weten niet in het Eurostadion te willen spelen, maar laat nu toch een opening. “Maar dan moet het project veranderen”, klinkt het. “Onze raad van bestuur krijgt weldra een uiteenzetting van bouwheer Ghelamco.”

Corrigeer

NIEUWS