N-VA vindt bedrag te hoog en pleit voor de afbraak en een nieuwbouwproject

Restauratie kapel “Den Bunker” in Kerselare kost 5,7 miljoen euro

Restauratie kapel “Den Bunker”  in Kerselare kost 5,7 miljoen euro

De kapel is altijd al een zorgenkind geweest. Sinds 2012 moest ook het dak van de kapel gestut worden. Foto: pdv

Oudenaarde -

Om de door betonrot zwaar aangetaste kapel van Kerselare te restaureren, zal liefst 5,7 miljoen euro moeten neergeteld worden. Oppositiepartij N-VA vindt dat er ernstig moet nagedacht worden over een afbraak en een nieuwbouw.

De controversiële kapel in het Onze-Lieve-Vrouwbedevaartsoord in Kerselare is van meet af aan een zorgenkind geweest. Na het afbranden van de oude kapel in 1961 koos de kerkfabriek via een architectuurwedstrijd voor een modernistisch gebouw in beton met grote glaspartijen. Het concept kreeg veel negatieve reacties en de kapel werd in de volksmond al snel “den bunker” genoemd.

Astronomisch bedrag

Maar omdat beton leeft, is het glas verschillende keren gebarsten. Vanaf 2005 werd het nog erger op verschillende plaatsen toen er betonrot werd vastgesteld en schilfers beton naar beneden vielen. Nadat de kapel in 2009 als monument werd beschermd, startte de kerkfabriek een restauratiedossier op. Maar dat dossier moest helemaal worden herzien toen in 2011 de dakconstructie een verbuiging vertoonde. Om de veiligheid te verzekeren, wordt het dak sinds 2012 gestut.

Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen bij het renovatiedossier. “De kapel van Kerselare is wellicht het jongste beschermde monument op het grondgebied van Oudenaarde, maar toch zijn er weinig monumenten die zich in een dergelijke slechte structurele staat bevinden”, argumenteert gemeenteraadslid Kristof Meerschaut. “Dat zegt onvermijdelijk ook iets over de monumentwaardigheid van de constructie. De kapel mag dan wel een architecturaal bijzonder interessant gebouw zijn, je kunt niet om de structurele problemen heen en al zeker niet om het astronomische bedrag dat nodig is om het gebouw te herstellen.”

“Het verhaal van het bedevaartsoord gaat eeuwen terug en dat verhaal bevat verschillende hoofdstukken”, zegt Meerschaut. “We moeten de geesten laten rijpen en openstaan voor een nieuw hoofdstuk. De wereld is de laatste 50 jaar veel veranderd: niet alleen de plaats van religie in het dagelijkse leven, maar ook de bouwkundige technieken zijn danig geëvolueerd. Kortom, we moeten durven nadenken over een nieuwbouwproject waarbij ook aandacht kan gaan naar een duurzaam materiaalgebruik en een zuinig energieverbruik. Een nieuw complex zou bovendien ruimte kunnen geven aan het verenigingsleven van Edelare, dat al jaren op zoek is naar een geschikte locatie.”

Afbraak geen optie

Volgens schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open VLD) is een afbraak geen optie: “De kapel heeft een belangrijke architecturale waarde en is om die reden ook beschermd. Bovendien is in het kerkenbeleidsplan voorzien dat de kapel van Kerselare voorbestemd blijft voor erediensten en dat heeft het behoud tot gevolg. Ten slotte moet de kostprijs voor renovatie genuanceerd worden. Het aandeel van de stad bedraagt 20 procent van de totale factuur.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio