Landbouwers zetten gewassen voor bruine kiekendief

Landbouwers zetten gewassen voor bruine kiekendief

Een aantal landbouwers uit de grensstreek zet zijn schouders onder het kiekendiefproject, een van de tien ‘challenges’ van het Grenspark Groot-Saeftinghe. Foto: mgb

Beveren-Waas -

Elf Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgen in de grensstreek voor 150.000 m2 voedselgebied voor de bruine kiekendief.

De kiekendief voedt zich met kleine knaagdieren en vogels, die steeds schaarser worden in het poldergebied. Ook de nestmogelijkheden verminderen naarmate braakliggende gronden worden ingenomen voor de havenuitbreiding. Het Havenbedrijf zat daarom samen met enkele landbouwers uit de streek om een oplossing te zoeken.

“De boeren hebben ondertussen al vijftien hectaren voedselgebied aangelegd”, vertelt Toon Tessier van het Havenbedrijf. “Wij stellen enkele overheidsgronden beschikbaar waarop door landbouwers geëxperimenteerd kan worden met nieuwe gewassen die gunstig zijn voor de kiekendief. Het gaat om bijvoorbeeld klaver, luzerne of spelt: gewassen die niet alleen de bodem voeden, maar ook dieren aantrekken waarvan de kiekendief kan leven. Zo hopen we meer landbouwers enthousiast te krijgen.”

Momenteel leven er slechts zo'n tien koppels kiekendieven in de polder. Om de boeren overstag te doen gaan, moeten die teelten natuurlijk wel economisch rendabel zijn. “Alle signalen wijzen erop dat vooral veeteeltbedrijven wel varen bij de overschakeling naar deze gewassen”, weet adviseur van het project Mischa Indeherberg. “Ze leveren namelijk smaakvol veevoeder op. De eerste ecologische resultaten zijn bovendien hoopvol, want we ontdekten al heel wat muizenholletjes tussen de gewassen.”

Het hele initiatief maakt onderdeel uit van de Grenspark Challenge, die landbouw, biodiversiteit en toerisme in de regio wil doen opleven. Daarvoor werken de initiatiefnemers nauw samen met mensen uit de streek. De voedingsbodem voor de kiekendief is de eerste van tien uitdagingen die gehaald wordt.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio