NEDERLANDSE VERKIEZINGEN

Jezus Leeft, Niet Stemmers of GeenPeil: dit zijn de opvallendste partijen die meedoen aan de verkiezingen in Nederland

Jezus Leeft, Niet Stemmers of GeenPeil: dit zijn de opvallendste partijen die meedoen aan de verkiezingen in Nederland

Foto: Hollandse Hoogte

Op 15 maart doen liefst 28 partijen mee aan de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. En dan werden er een hele hoop zelfs nog niet eens toegelaten omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van de Kiesraad. Toch zitten er nog een aantal vreemde beestjes tussen de kleinere partijen.

Nederland kent een versplinterd partijlandschap. De oorzaak daarvan ligt in de Nederlandse verzuiling. Hoewel kleinere partijen meer dan vroeger kans maken op een zetel, blijft het aantal dat ook écht een zetel haalt wel nog steeds relatief klein. In 2012 deden 21 partijen mee aan de verkiezingen, waarbij er 11 één of meerdere zetels haalden. De voorbije decennia is de invloed van kleinere partijen echter toegenomen, waardoor er nog meer (kleine) partijen ontstaan.

Zo een kleine partij is Jezus Leeft. Lijsttrekker dit jaar is Florens van der Spek en de partij streeft naar naleving van de leefregels van Jezus, waarbij naastenliefde de basis moet zijn en die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij. Hoofdpunten zijn ‘kies voor leven’, afscheid van de Europese Unie, en een groene en duurzame samenleving. Opvallend is dat de partij ook “naast Israël” staat. “Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël”, lezen we in het programma van de partij.

LEES OOK: In Nederland kan je stemmen op de partij Jezus Leeft: “God heeft een oplossing voor alles, behalve voor files”

“Jezus Leeft heeft een oplossing voor alles. God is slimmer dan wij allemaal. Hij weet alles en kan alles. Hij is de inspiratiebron voor alles. De grootste problemen waar we mee te maken krijgen, komen er omdat we veel zaken proberen te doen zonder Jezus”, aldus van der Spek. Behalve voor één ding heeft hij, zo geeft de lijsttrekker toe, nog geen oplossing: het fileprobleem. “Maar ook dat zal snel veranderen. God weet en kan alles”.

De partij werd in november 2013 opgericht door evangelist Joost Van Ooijen, een landbouwer van 65 jaar. Hij werd bekend in Nederland na een juridische strijd met de gemeente Giessenlanden. De boer had namelijk “Jezus Redt” op zijn dak geschilderd. Na ruim een jaar procederen kwam het tot een compromis: de tekst mocht niet langer 13 maar 10 dakpannen hoog zijn en moest klassieke oranje in plaats van wit zijn.

LEES OOK: Alles wat u moet weten over de Nederlandse verkiezingen

Een andere opvallende partij is Niet Stemmers. Hun naam zegt eigenlijk alles waar de partij voor staat: ze willen de niet-stemmers vertegenwoordigen. De lijsttrekker is advocaat Peter Plasman, die aangeeft nooit te zullen stemmen in de Tweede Kamer en geen verkiezingsprogramma te hebben. Of Plasman ook effectief niet op zichzelf zal stemmen, is niet geweten.

Daarnaast is er ook GeenPeil van lijsttrekker Jan Dijkgraaf, die columnist en schrijver is en in het verleden hoofdredacteur van Metro en HP/De Tijd. Die partij, al worden ze liever een democratische beweging 2.0 genoemd, sproot in 2014 voort uit de controversiële website GeenStijl. GeenPeil streeft naar een extreme vorm van directe democratie. Tweede Kamerleden zouden moeten uitvoeren wat de achterban via online peilingen doorgeeft.

“GeenPeil is geen één-onderwerp-partij”, lezen we op de website. “We willen de hele democratie teruggeven aan de kiezer, door onze leden inspraak te geven op álle politieke onderwerpen in de Tweede Kamer. GeenPeil is een breekijzer, dat de democratie gaat openbreken en terugveroveren, zodat de burger weer toegang tot het bestuur krijgt. GeenPeil is ideologisch neutraal en onze Kamerleden worden geen politici. Het zijn levende stemkastjes die als megafoon van de kiezer functioneren.”

LEES OOK: Deze 28 (!) partijen doen mee aan de verkiezingen in Nederland

Ook de Piratenpartij is dit jaar weer van de partij, met lijsttrekker Ancilla van de Leest, een voormalig fotomodel (die poseerde in de Nederlandse en Amerikaanse Playboy), actrice, presentatrice en columniste. De eerste Piratenpartij werd in 2006 opgericht in Zweden en kent ondertussen ook een Vlaamse versie. Prioriteiten zijn het creëren van een transparante overheid en radicaal meer inspraak. Verder verzet de Piratenpartij zich tegen de aantasting van de privacy, pleit ze voor de decriminalisering van drugsbezit, de legalisering van cannabis en is ze tegen een speciale terrorismewetgeving.

Nog een opmerkelijke partij is MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/Beweging voor Vrede en Recht, van lijsttrekker Tara-Joëllle Fonk. De partij wil politiek bedrijven vanuit het hart. De vier pijlers van de partij zijn liefde, authenticiteit, bewustzijnsgroei en holisme. Fonk wil een nieuwe gulden invoeren naast de euro, een basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar en een einde aan de marktwerking in onderwijs, zorg en energie.

Tot slot blijft 50Plus strijden voor de belangen van 50-plussers, de Partij voor de Dieren voor de belangen van alle dieren in Nederland en de Ondernemerspartij voor de belangen van ondernemers.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S