Historisch akkoord rond Oosterweel: dit gaat er veranderen in Antwerpen

Historisch akkoord rond Oosterweel: dit gaat er veranderen in Antwerpen

Foto: *

Antwerpen - De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding. Omdat alle partijen zich kunnen vinden in het 'Radicaal haventracé' laten de actiegroepen hun procedure voor de Raad van State vallen. Ademloos, stRaten-generaal en Ringland hadden sinds begin deze maand voldoende handtekeningen voor een referendum, maar ook dat laten ze nu achterwege. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat 'de schup' dit najaar 'in de grond gaat'.

Een overzicht van wat er beslist is:

Radicaal haventracé met noordelijke bypass: groene lijn op kaart

Het doorgaand verkeer wordt van de stad weggeleid via het ‘radicaal haventracé’ ten noorden van de stad. Cruciaal daarbij is de ‘noordelijke bypass’, een verbinding van wegen tussen de rotonde van Wommelgem en het Waasland. Het nieuwe gedeelte van Wommelgem tot Ekeren (A102) zal worden ondertunneld.

Er komt ook een tweede Tijsmanstunnel om de verhoogde capaciteit op te vangen.

Wat met de R11: oranje lijn op kaart

Een ‘missing link’ in het verhaal blijft de R11 tussen Wommelgem en de toegang tot de Craeybeckxtunnel in Wilrijk. Daarvoor is nog geen oplossing gevonden. En die komt er voorlopig ook niet, want het probleem van de R11 lijkt na twintig jaar onderzoek niet op te lossen.

Oosterweelverbinding: blauwe lijn op kaart

De Oosterweelverbinding blijft een onderdeel van de plannen, maar er zal worden onderzocht of dat project in omvang kan worden teruggeschroefd, bijvoorbeeld door het aantal rijstroken te verminderen. “We hebben een principieel akkoord, maar geen kant-en-klaar ontwerp”, zegt een onderhandelaar.

Overkapping Ring: rode lijn op kaart

Er komt een overkapping van de Ring tot Deurne. De kostprijs voor deze overkapping zou 9 miljard euro bedragen.

Op kaart:

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts was er bij zijn aantreden als minister weinig geloof in de overlevingskansen van dit dossier dat al heel lang aansleept. “We hebben het stap voor stap en steentje voor steentje opgebouwd met geduld, diplomatie en samenwerking”, vertelde hij op de persconferentie. “We zijn afgestapt van het conflictmodel. We waren vertrokken in de rechtbank, nu zitten we aan de werkbank”.

Een recente verkeersstudie wees uit dat Antwerpen in 2016 Brussel heeft voorbij gestoken als filekampioen. Volgens Weyts toont dat de urgentie aan van een fundamentele aanpak van de Antwerpse mobiliteit. “We hebben 20 jaar gepalaverd, nu is het eindelijk tijd voor actie. We zijn voorbij het stadium van de juridische strijd. We kunnen de schop in de grond steken en dat doen we al dit jaar op Linkeroever.”

Overkapping kost meer dan miljard

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen engageerden zich woensdag om een overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken. "Dat kost ongeveer 1,25 miljard euro", zegt Weyts. "We gaan die factuur niet doorschuiven naar de volgende regering. De stad en de Antwerpse haven engageren zich om 250 miljoen bij te dragen. Wij engageren ons op onze beurt om de onbenutte kredieten bij het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken toe te wijzen aan een fonds voor de overkapping, zodat we nu al budget opbouwen naar de volgende regeerperiodes toe."

Ben Weyts geeft toe dat 1,25 miljard niet voldoende is om de Ring volledig te overkappen, maar het volstaat voor het eerste deel. "Een architectuurwedstrijd moet nu uitmaken welk stuk het eerst aan de beurt komt."

De actiegroepen zijn bijzonder tevreden met de toezegging. "Ik vind dat heel straf", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Het gaat om geld dat naar Antwerpen komt en dus naar heel Vlaanderen, omdat kansen voor Antwerpen vertaald kunnen worden naar kansen voor Vlaanderen."

Procedure nog niet helemaal van de baan

De actiegroepen laten hun procedure tegen de Oosterweelverbinding voor de Raad van State vallen, maar enkele burgers, die de zaak mee aanspanden, volgen dat voorbeeld niet. Zij moeten de komende weken nog een akkoord sluiten met de Vlaamse regering.

Ringland, stRaten-generaal en Ademloos sloten woensdag een historisch compromis met de Vlaamse regering en de stad Antwerpen. "Wij ondertekenden niet mee en dat is ons ook niet gevraagd", zeggen Zwijndrechtenaars Greet Bergmans en Steven Vervaet. "Iedereen beseft dat de procedure nog kan staan of vallen met ons."

De twee geven aan de overeenkomst toe te juichen, maar zijn naar eigen zeggen niet voldaan. Ze vinden dat Zwijndrecht, dat in twee wordt verdeeld door de E17, te veel hinder ondervindt van lawaai en fijn stof. "We willen daarom de garantie dat een overkapping van de E17 mogelijk blijft", aldus Vervaet. "Als die overkapping er dan uiteindelijk toch niet komt, willen we garanties over een degelijke geluidsbuffering."

Mobiliteitsminister Ben Weyts heeft er vertrouwen in dat het overleg met de burgers de komende weken tot een overeenkomst zal leiden.

Open VLD: "Rangen sluiten"

De Antwerpse afdeling van Open VLD zegt woensdag het akkoord over de Oosterweelverbinding te zullen steunen, aangezien het "goed nieuws is voor de Antwerpenaar" en "we er na jarenlange stilstand eindelijk in geslaagd zijn om vooruitgang te boeken". De partij roept heel Antwerpen nu op om "de rangen te sluiten", volop achter het compromis te gaan staan en snel werk maken van de bouw van de Oosterweelverbinding, het Radicaal Haventracé en de A102.

Groen: "Historische overwinning"

Ook oppositiepartij Groen reageert woensdag tevreden op het bereikte akkoord in het Oosterweeldossier. "Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet", vindt Vlaams parlementslid en Antwerps Groen-fractieleider Wouter Van Besien, die echter wel nog met heel wat vragen zit. "Met Groen zullen wij de waakhond zijn en ervoor zorgen dat de genomen engagementen worden vertaald in concreet en financieel onderbouwd beleid", zegt hij.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees