Chinese delegatie vertrekt voortijdig tijdens onderhandelingen over overname OHL

Chinese delegatie vertrekt voortijdig tijdens onderhandelingen over overname OHL

Foto: BELGA

Leuven -

De kans dat Oud-Heverlee Leuven effectief in Chinese handen komt, lijkt heel wat kleiner geworden. De Leuvens club uit 1B heeft zoals bekend eind januari een bindende ‘Share Purchase Agreement’ (SPA) afgesloten met een Chinese investeerder. In het licht van deze overeenkomst was een Chinese delegatie afgelopen maandag en dinsdag in Leuven. Maar die delegatie vertrok voortijdig...

De Chinese delegatie is dinsdagochtend vroegtijdig vertrokken omdat het stadsbestuur een reeds lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde. Oud-Heverlee Leuven liet via een persmededeling weten daardoor geen antwoord te hebben gekregen op hun vragen:

“De Raad van Bestuur van OHL heeft aan de Chinese delegatie, na overleg met het stadsbestuur, een aantal vragen gesteld omtrent: de lange termijn plannen voor de club, de financiële garanties om een terugkeer naar 1A een maximale kans te geven, de lokale verankering hetzij vanuit een meerderheid hetzij vanuit een minderheidsparticipatie, de visie omtrent supportersparticipatie en het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad.”

Onafhankelijk financieel adviseur

De club is juridisch verplichtom de overeenkomst die werd afgesloten met de Chinese investeerder na te komen.

“In afwachting van het antwoord van de Chinese investeerder, hebben wij als goed huisvader evenwel beslist om een aantal maatregelen te nemen indien zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd. In de hypothese dat we zouden genoodzaakt worden om een andere overnemer te zoeken, zullen wij een professioneel en transparant proces vastleggen waarin de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met de nodige ervaring in overnames.”

Wachten op “OHL op Dreef”

OHL wil een “level playing field” organiseren voor alle geïnteresseerden waarbij een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten wordt gegarandeerd. En meteen wordt gekeken naar “OHL op Dreef”.

“Elke kandidaat zal antwoorden moeten geven op de vragen die ook aan de Chinese investeerder werden gesteld. De groep van kandidaat-investeerders rond Bart De Smet die zich voorlopig nog niet kenbaar heeft gemaakt en in de media heeft aangekondigd om tegen 1 april een bindend bod neer te leggen bij de club, is onder die omstandigheden vanzelfsprekend een welkome gesprekspartner.”

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 3.000 reeksen in 28 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.