Gemeenteraad over woonbehoeften en klimaatplan

Gemeenteraad over woonbehoeften en klimaatplan

De woonbehoeftenstudie moet Lochristi helpen bij de opstelling van het volgende ruimtelijk structuurplan. Foto: if

Lochristi - Maandag 27 maart, vandaag dus, komen de gemeenteraadsleden van Lochristi bijeen om vanaf 20 uur in openbare zitting 14 punten te behandelen. Enkele daarvan hebben betrekking op het zogenaamde klimaatplan dat de gemeenteraad eerder goedkeurde, en dat een paar weken geleden op een openbare vergadering met amper een 40-tal aanwezigen toegelicht werd. Bedoeling van het klimaatplan is dat Lochristi tegen 2020 twintig procent minder CO2 uitstoot. Tijdens de zitting worden onder meer een aantal subsidiemaatregelen getroffen die isoleren en energiearm bouwen ondersteunen.

Vlak voor de gemeenteraad begint, om 19u45, stelt een studiebureau de resultaten voor van de woonbehoeftenstudie die de gemeente liet uitvoeren.

 

"De woonbehoeftestudie is een belangrijk document op het vlak van ruimtelijke planning. Het  document zal worden gebruikt wanneer het gemeentebestuur het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) herziet. De vorige woonbehoeftestudie was hopeloos achterhaald aangezien het dateerde van voor 2007" aldus schepen voor ruimtelijke ordening Sandro Di Nunzio (Open VLD)

Kinderopvang

Nog op de agenda: de uitbreiding en verbouwing van de gebouwen voor buitenschoolse kinderopvang in de Boskapellaan. Al in 2012 werd kreeg een studiebureau de opdracht om een ontwerp te maken. Sinds februari 2016 is er een stedenbouwkundige vergunning. Nu moet de raad de opdrachtdocumenten goedkeuren zodat het college een aanbesteding kan uitschrijven.

 

agendagemeenteraad27maart2017 by Sarah Nelson on Scribd

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio