Leuven overschrijdt kaap 100.000 inwoners en krijgt 6,7 miljoen extra Vlaamse subsidies

© Photo News

De stad Leuven heeft de kaap van 100.000 inwoners overschreden en krijgt daarom bovenop de 42 miljoen die het vandaag ontvangt nog eens 6,7 miljoen extra uit het gemeentefonds. Het geld wordt voor het eerst begin 2018 uitgekeerd, maar kan in de begroting 2017 ingebracht worden. Het is volgens Carl Devlies, schepen van Financiën, echter nog niet beslist aan wat het besteed wordt.

“Leuven telt nu al enkele maanden meer dan 100.000 inwoners. Ingevolge een amendement op de verdeling van het gemeentefonds dat het Vlaams parlement in november vorig jaar goedkeurde, krijgt Leuven daarom jaarlijks 6,7 miljoen euro. We zullen met die extra inkomsten dan ook al rekening houden bij de opmaak van de begroting voor 2017, waarvan we de resultaten in mei voorleggen”, aldus Devlies.

De Leuvense schepen wijst er overigens op dat de Vlaamse regering dat extra geld niet zomaar uitkeert. “De stijging van het aantal inwoners brengt immers ook heel wat extra kosten mee. Zo moeten we bijvoorbeeld bekijken op welke manier onze organisatie moet aangepast worden aan de bevolkingsgroei”, aldus Devlies.

Recent raakte bekend dat het Leuvense OCMW kan beschikken over meer middelen om de hulpverlening aan de meest kwetsbaren te verbeteren. Dat heeft niets rechtstreeks te maken met de extra middelen. “Het betreft om een structureel overschot dat het OCMW de afgelopen jaren zelf opbouwde. Zonder de bijkomende middelen zouden we dat echter misschien voor een deel teruggevorderd hebben”, aldus Devlies.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio