Kunstenares gaat in beroep

Delphine Boël vangt bot bij rechter: koning Albert II is niet haar wettelijke vader

Delphine Boël vangt bot bij rechter: koning Albert II is niet haar wettelijke vader

Foto: Photo News

De klacht van Delphine Boël is “ongegrond” verklaard door de rechtbank van Brussel. Koning Albert II is wettelijk gezien dus niet de vader van de kunstenares. De kunstenares gaat in beroep tegen het vonnis.

De vordering die Delphine Boël had ingesteld om het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël te betwisten, is door de Brusselse familierechtbank afgewezen. Volgens de rechtbank heeft Delphine Boël niet bewezen dat Jacques Boël haar vader niet is. Het gevolg van die beslissing is dat de eis die Delphine Boël had ingesteld om koning Albert II te erkennen als haar wettelijke vader onontvankelijk is. Dat bevestigt Luc Hennart, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

DNA-test

Delphine Boël (48) diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met de vorst tussen 1966 en 1984.

Boël startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader was.

Eind 2014 werd de procedure echter geschorst nadat de rechtbank had beslist om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof, over de verjaring en over het “bezit van staat”, het geheel van feiten die erop duiden dat men zich steeds als ouder heeft gedragen, en dat ook de buitenwereld de betreffende persoon steeds als ouder heeft beschouwd. Na het antwoord van het Grondwettelijk Hof op die vragen werd de procedure voor de familierechtbank hervat. Na de pleidooien en het advies van het openbaar ministerie in februari, heeft de familierechtbank vandaag haar vonnis geveld.

In beroep

Delphine Boël gaat in beroep, zo melden haar advocaten dinsdagavond. “Delphine heeft kennis genomen van het vonnis en bij monde van haar advocaten, meesters de Jonge, Leleu et Uyttendaele, betreurt ze de gevelde beslissing, die in de lijn ligt van het vonnis dat de rechtbank al op 27 november 2014 had geveld”, klinkt het in een persbericht van de advocaten. “Tegen het advies van het openbaar ministerie in en in strijd met wat zowel Jacques Boël als Delphine Boël voorhielden, is de rechtbank van oordeel dat er tussen hen een bezit van staat was, banden die de beweerde vaderschap tussen beiden onbetwistbaar zouden maken.”

Volgens de advocaten heeft de rechtbank geen rekening gehouden met het wetenschappelijk bewijs dat Jacques Boël de vader niet was, en heeft ze ook geen rekening gehouden met de voorrang die volgens het Grondwettelijk Hof moet gegeven worden aan het belang van het kind dat op zoek is naar zijn ware afstamming.

“Als advocaten van Delphine Boël menen wij dat de rechtbank op die manier de geest van het arrest van het Grondwettelijk Hof miskend heeft en op vraag van onze cliënte gaan we dan ook in beroep tegen de beslissing”, zeggen de advocaten. “Wij zien met optimisme die procedure tegemoet, die enkel tot doel heeft de juridische werkelijkheid over de afstamming van onze cliënte te laten samenvallen met de feitelijke.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees