Slachthuis in Tielt gaat morgen weer open

Slachthuis in Tielt gaat morgen weer open

Foto: RR

Tielt -

Het slachthuis in Tielt gaat weer open, zegt Thomas De Roover-De Brauwer, CEO van Debra Group. “Het slachthuis in Tielt kan vanaf donderdag weer open als het een resem strenge voorwaarden respecteert”, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Het bedrijf kwam in opspraak nadat er schokkende beelden van dierenmishandeling opdoken.

Het Exportslachthuis in Tielt, deel uitmakend van de Debra Group, start de activiteiten van de slachterij opnieuw op. Dat bevestigt CEO Thomas De Roover-De Brauwer woensdag. Het bedrijf kreeg groen licht van de administratie van bevoegd Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De slachtactiviteiten werden stilgelegd na een schokkend filmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. In het filmpje was te zien hoe varkens gruwelijk behandeld werden.

“Het slachthuis werd een resem strenge voorwaarden opgelegd die het dierenwelzijn moeten garanderen”, laat minister Weyts weten. “Alleen als de uitbaters al deze voorwaarden respecteren, kunnen de activiteiten hervatten vanaf donderdag 6 april”.

Investeringen

“We krijgen na overleg met de administratie een tweede kans. Dat betekent dat er vertrouwen is in het actieplan waar wij de voorbije dagen hard aan gewerkt hebben. We bieden de nodige garanties dat de feiten die zich voorgedaan hebben niet meer kunnen gebeuren”, zegt De Roover-De Brauwer. Ook enkele afnemers haakten na het zien van de beelden wel af. “We zijn in gesprek met onze afnemers en we willen hen ervan overtuigen dat we het vertrouwen in ons zullen herstellen”, zegt de CEO.

Het bedrijf investeert fors in cameratoezicht dat via een livestream te bekijken zal zijn. En het hanteert in de toekomst ook een nultolerantiebeleid ten opzichte van de aanvoerders en het eigen personeel. “Er komt ook een volledige doorlichting van de Thomas More Hogeschool, een onafhankelijk onderzoeksinstelling. De jongste dagen kwamen zij onze installaties bekijken en die bleken “state of the art”. Ook in onze opleidingen zullen wij het nodige doen”, aldus De Roover-De Brauwer.

Zware gevolgen

De minister heeft ook opdracht gegeven om meteen na de heropstart van het slachthuis te beginnen met een uitgebreide en strenge doorlichting, die wordt uitgevoerd door de Thomas More Hogeschool. De volledige werking van het slachthuis, van de aankomst van de dieren in het slachthuis tot de verzending van het vlees, wordt onder de loep genomen: alle procedures, alle noodplannen, alle toestellen en alle ruimtes worden kritisch bekeken.

Zolang de doorlichting niet voltooid is, wordt er permanent intern toezicht georganiseerd op levende dieren. Thomas More zal aanbevelingen doen om het intern toezicht in de toekomst efficiënt te organiseren. Op basis van de analyse van Thomas More komt er ook een heel verbeterplan, dat ook gedeeld wordt met de Inspectiedienst Dierenwelzijn. “We gaan de situatie in het slachthuis in Tielt van nabij blijven volgen”, verzekert minister Weyts. “We zullen niet aarzelen om opnieuw in te grijpen als blijkt dat dit nodig is”.

GAIA en Animal Rights reageren

De dierenrechtenorganisaties GAIA en Animal Rights vragen aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om volledige openheid. Ze willen weten welke maatregelen het slachthuis genomen heeft om herhaling te voorkomen. “Het gaat hier immers niet om incidentele gevallen, maar over structurele wanpraktijken en die vergen structurele maatregelen”, klinkt het bij Animal Rights en GAIA.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is sceptisch. “Eerst zien en dan geloven. Gelet op de heersende mentaliteit van laksheid in dat slachthuis, heb ik er maar weinig vertrouwen in dat de bedrijfsleiding het dierenwelzijn werkelijk ter harte zal nemen.”

Gerechtelijke stappen

“De dierenmishandelaars werden op basis van de beelden geïdentificeerd en hun slachtvergunning werd ingetrokken door de Dienst Dierenwelzijn. Het parket onderzoekt de strafrechtelijke vervolging. Om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken en daders van de mishandelingen hun straf niet zullen ontlopen, hebben GAIA en Animal Rights een klacht ingediend bij het Parket van Brugge.

Minister Weyts legt het slachthuis zelf een ton strenge voorwaarden op, zodat het Exportslachthuis zich in de toekomst kan bewijzen als een positief voorbeeld inzake dierenwelzijn”, vult het kabinet van minister Weyts in een mededeling aan.

Er was ook nog een dossier hangende bij de Raad van State, ingediend door het bedrijf zelf die daarmee de sluiting wou aanvechten. De Raad van State zou een uitspraak doen op 20 april. Volgens Debra Group kan de Raad van State niets meer veranderen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees