Sterrenzaak Hof van Cleve ligt zonevreemd maar krijgt nu toch regularisatie

Kruishoutem -

Het driesterrenrestaurant Hof van Cleve, gevestigd in agrarisch waardevol gebied in de Riemegemstraat in Kruishoutem, is zonevreemd. De gemeenteraad heeft beslist om het zonevreemde karakter via een ruimtelijk uitvoeringsplan te regulariseren.

“Zonevreemde activiteiten zijn helemaal niet vreemd aan een landelijke gemeente zoals Kruishoutem, integendeel”, opent Bernard della Faille d'Huysse, schepen van Ruimtelijke Ordening en Vergunningsbeleid (CD&V). “Zowat vijfentwintig jaar geleden al hebben we in de gemeente een oplijsting van de zonevreemde activiteiten gemaakt. Dat waren er toen liefst 130, van zonevreemde bedrijven en sportaccommodaties tot ook horecazaken. Dat zonevreemde karakter kan te maken hebben met een functiewijziging van het pand of met een activiteit die niet in overeenstemming is met de op het gewestplan ingekleurde bestemming van het gebied. Via de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen proberen we sindsdien geval per geval het zonevreemde karakter te regulariseren, al is dat niet altijd mogelijk.”

Kruishoutem telt momenteel vier zonevreemde horecazaken. Eén daarvan is intussen gestopt en voor twee andere laat de vergunningstoestand geen regularisatie toe. De vierde zonevreemde horecazaak is het driesterrenrestaurant Hof van Cleve van Peter Goossens in de Riemegemstraat. Het restaurant, met bijhorende helihaven, ligt in agrarisch waardevol gebied. Tot einde de jaren ‘60 was het pand een boerderijtje. Toen eigenaar Henri Cleve in 1969 stierf, richtte dokter Luc Goeminne er het restaurant Hof van Cleve in. Vooraleer Peter Goossens er in 1987 zijn intrek nam, hadden er al twee andere chefs aan het fornuis gestaan. “Omdat de bestemmingswijziging van boerderij naar restaurant dateert van voor de inwerkingtreding van de gewestplannen in de jaren ‘70, is een regularisatie mogelijk”, benadrukt schepen Bernard della Faille d'Huysse.

“De regularisatie maakt toekomstige uitbreiding mogelijk, wat ook de bedoeling is. Het Hof van Cleve beoogt onder andere een ruimere keuken. De helihaven, die niet meer omvat dan een lijn en een vlag op een stuk grasland, is geen obstakel voor regularisatie. Vooral ook omdat het slechts om sporadisch helikoptergebruik gaat, is voor de helihaven zelfs geen bouwvergunning of een milieuvergunning nodig.”

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Het plan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees