Internetfraudeurs maken Belgen in één jaar tijd bijna twee miljoen euro lichter

Internetfraudeurs maken Belgen in één jaar tijd bijna twee miljoen euro lichter

Foto: EdA

Het voorbije jaar hebben internetfraudeurs de Belgen bijna 2 miljoen euro lichter gemaakt. Dat blijkt uit cijfers die Goedele Uyttersprot (N-VA) opvroeg en Nieuwsblad.be kon inkijken.

Steeds meer Belgen vallen ten prooi aan internetfraude. Dat is de digitale vorm van klassieke oplichting. De daders gebruiken het internet om toegang te krijgen tot privégegevens of geld van de slachtoffers.

“Ze doen dat met mooie woorden en voorstellen”, klinkt het bij Justitie. “Ook wanneer iemand daarvoor gebruikmaakt van de moderne communicatiemiddelen, is er voor de wetgever sprake van oplichting. Het internet biedt de mogelijkheid om op korte termijn en met zeer weinig financiële middelen een groot aantal slachtoffers te bereiken.” Dat gebeurt onder meer aan de hand van valse facturen, valse websites en valse e-mails.

Meldpunt

Sinds het meldpunt voor fraudebestrijding in februari 2016 opgericht werd, stromen de meldingen binnen. Uit cijfers die Goedele Uyttersport van N-VA opvroeg, blijkt dat de financieel geleden schade het voorbije jaar 3.050.599 euro bedraagt. Daarvan komt het grootste deel, 1.922.443 euro, van particulieren. “Deze cijfers omvatten niet het volledige bedrag”, aldus Uyttersprot. “Want veel mensen vermelden het bedrag van de geleden schade niet.”

Er kwamen 6.808 meldingen van interfraude binnen, en daarvan waren er 944 - 13,87 procent - van ondernemingen en 5.864 - 86,13 procent - van particulieren.

Hoe internetfraude voorkomen?

De politie en Justitie zijn het erover eens: wees voorzichtig met wat u op het internet doet. Ze sommen daarom even de meest voorkomende praktijken op.

Geldtransacties

“Soms zult u een e-mail ontvangen met een voorstel om grote sommen geld te wisselen of wit te wassen. Het komt er steeds op neer dat een zogezegde officiële instantie met grote financiële overschotten zit en dat die winsten verzilverd kunnen worden. De e-mail roept daarvoor uw hulp in: u moet geld storten of bedrijfsdocumenten doorsturen. In ruil wordt u een deelname in de winst van 20 procent of meer voorgespiegeld. Een andere soort criminaliteit binnen deze categorie is ‘phishing’. Daarbij maken criminelen websites van bekende bedrijven of organisaties na om persoonsgegevens, wachtwoorden en geldbedragen te stelen.”

Loterijen of kansspelen

“U ontvangt via e-mail een bericht dat u een grote prijs in een loterij of een kansspel heeft gewonnen. Om die prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet u eerst zelf geld overmaken. Officiële loterijen werken niet op die manier. De loterij neemt nooit contact op met de winnaar: die moet zelf contact opnemen.”

Erfenissen

“U ontvangt een e-mail met een bericht van een zogenaamd buitenlands officieel orgaan of van een zogenaamde buitenlandse ‘notaris’. Het bericht meldt dat men u na lang speurwerk heeft kunnen identificeren als (enige) erfgenaam van een schatrijke overleden persoon. Maar opgelet: om de erfenis in ontvangst te kunnen nemen, moet u eerst een som geld overmaken, zogenaamd om alle administratieve kosten te betalen. U begrijpt dat het hier niet om een echte notaris gaat, maar om criminelen die gewoon uw geld willen.”

Exotische investeringen

“Via e-mail krijgt u (kwaadwillige) voorstellen toegestuurd om te investeren in exotische investeringen die u astronomische winsten beloven. Ook hier gaat het natuurlijk om bedrog.”

Paspoorten, visa, documenten…

“Oplichters proberen ook in te werken op uw gevoelens”, aldus Justitie. “Er bestaan bijvoorbeeld mails waarin men u vraagt om geld over te maken omdat iemand dringend een paspoort, uitreisvisum of ander officieel document nodig heeft. Om medelijden op te wekken, beschrijft de mail uitvoerig het ongelukkige bestaan in een land ergens aan de andere kant van de wereld. Het geld dat u zou moeten overmaken, dient om de tussenpersoon te betalen die voor het document zal zorgen. Het spreekt voor zich dat u deze persoon nooit zult zien en dat u het geld gewoon kwijt bent.”

Kopen op het internet

“Op het internet kunt u ongeveer alles kopen. Maar niet alle aanbieders zijn even betrouwbaar. Sommige verkopers, vooral in het buitenland, leveren de gekochte en betaalde goederen niet.”

Verkopen op het internet

“U plaatst een advertentie op het internet om iets te verkopen. Een persoon of bedrijf gaat akkoord met de deal. Over de gevraagde prijs wordt niet eens gediscussieerd. De oplichter kan dan op verschillende manieren te werk gaan: hij geeft u een ongedekte cheque of vraagt u een waarborg te storten op een buitenlandse rekening.” Ook hier gaat u dus beter niet op in.

Corrigeer

MEER NIEUWS