Muyters pakt “oneigenlijk gebruik” doelgroepenkorting aan

© BELGA

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (NV-A) wil een einde maken aan het “oneigenlijke gebruik” van de doelgroepenkorting voor 55-plussers. Verschillende bedrijven bieden oudere werknemers de mogelijkheid een aanzienlijk deel van hun loon te behouden zonder dat ze nog moeten werken. Volgens Philippe Muyters is dat “een omzeiling van de doelstelling van de korting, namelijk mensen langer aan het werk houden”.

bapl

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken 55-plussers aan te werven of aan de slag te houden, voerde de Vlaamse regering vorig jaar een RSZ-korting in. Het bedrag dat de werkgever kan krijgen, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden (retentie) van een personeelslid. Voor het langer aan de slag houden gaat het om een premie van 600 euro (55-59 jaar) tot 1.150 euro (vanaf 60 jaar) per werknemer per kwartaal.

Maar volgens minister Muyters is er mogelijk “oneigenlijk gebruik” van de korting. “Als de werkgever de korting wil krijgen, zullen de betrokken werknemers effectief moeten werken”, zegt de minister. Hij verwijst naar bedrijven die recent beslist hebben hun oudere werknemers buiten dienst te stellen met behoud van een (groot) deel van hun loon. De voorbije weken doken er onder meer voorbeelden op bij KBC (250 werknemers ouder dan 57 jaar), Ethias (186 werknemers ouder dan 60) en ING(1.200 werknemers ouder dan 55 jaar en 10 jaar anciënniteit).

Korting

Dat die bedrijven toch bij de Vlaamse overheid zouden kunnen aankloppen voor een korting, is volgens minister Muyters strijdig met de filosofie van de korting. “Die filosofie is net mensen langer aan het werk houden”, aldus Muyters. “Als men dan personeel betaalt om thuis te blijven, kunnen wij die werkgevers toch niet gaan belonen met een korting”

Daarom plant de N-VA-minister een verscherping van de regels. Wie in de toekomst nog in aanmerking wil komen voor een korting, moet garanderen dat de betrokken werknemers ook effectief werken en niet thuis zitten. Daarop komen ook controles, aldus de minister. De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de aanscherping. Bedoeling is dat minister Muyters de ingreep snel voorlegt aan het Vlaams Parlement.

Langer werken

Sp.a-parlementslid Yasmine Kherbache steunt de ingreep van minister Muyters. “Maar als de minister zegt dat hij langer werken wil aanmoedigen, waarom wil hij dan op een ander vlak de werkhervattingspremie voor 55-plussers afschaffen?”, aldus Kherbache. “Het gaat om een toeslag van 200 euro per maand voor werkzoekenden die opnieuw aan de slag gaan. Die toeslag schrappen is toch inconsequent als hij zegt dat het belangrijk is om oudere werknemers langer aan de slag te houden?”

Minister Muyters is het niet eens met de kritiek van Kherbache. “De werkhervattingspremie is iets wat de werknemer zelf krijgt. Dat is iets helemaal anders dan de RSZ-korting voor werkgevers in het doelgroepenbeleid. En als iemand op 55 jaar opnieuw een job vindt, moeten wij als overheid toch geen premie geven als hij die job aanvaardt? Het schrappen van die werkhervattingspremie staat helemaal niet haaks op de filosofie om mensen langer aan het werk te houden”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over ING

Video

Keuze van de redactie