Onderwijsbonden willen klaarheid voor personeel buitengewoon onderwijs

Onderwijsbonden willen klaarheid voor personeel buitengewoon onderwijs

Foto: Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg

“Het personeel van het buitengewoon onderwijs weet - twee maanden voor het einde van het lopende schooljaar - nog steeds niet waar en hoe ze volgend schooljaar aan de slag kunnen gaan.” Dat schrijft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs vrijdag in een persbericht.

De christelijke onderwijsbonden COV en COC, Acod-Onderwijs en VSOA-Onderwijs hebben nog vele vragen over de praktische regelingen voor het personeel van het buitengewoon onderwijs, van de waarborgregeling en van de GON-begeleiding. GON staat voor Geïntegreerd onderwijs, een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Daarom voerden ze vrijdagmorgen actie in Gent, bij de start van een praktijkdeeldag over het M-decreet. Ze deelden symbolische lege vellen papier uit aan de aanwezigen.

Zo is het volgens de onderwijsvakbonden niet duidelijk hoe groot de regio zal zijn die het netwerk van ondersteuning zal bedienen en hoe het zit met de verplaatsingen die dan zullen moeten gebeuren. Er is evenmin duidelijkheid over de prestatieregeling van de ondersteuner.

De bonden hebben daarnaast nog vragen over de inhoudelijke invulling van het takenpakket. “Toch blijft de minister erbij dat op 1 september 2017 de nieuwe ondersteuningsnetwerken van start zullen gaan”, schrijven de onderwijsbonden. “Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs wijst erop dat iedere werknemer recht heeft op duidelijke arbeidsvoorwaarden.”

De bonden zeggen te weten dat niet iedereen terecht kan of terecht wil in de ondersteuningsteams. Ze zijn er ook van overtuigd dat de instroom van leerlingen in het buitengewoon onderwijs jaar na jaar daalt en dat dit betekent dat geëngageerde personeelsleden, leerkrachten en paramedici hierdoor hun job zullen verliezen. “Toch werden er geen maatregelen genomen om dit verlies aan jobs op te vangen. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs vindt dit ontoelaatbaar”, besluit het gezamenlijk persbericht.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees