Baas van 5.800 zorgverleners trekt aan alarmbel

Topman zorgsector eist nieuwe staatshervorming: “Tsunami van vergrijzing opvangen”

Topman zorgsector eist nieuwe staatshervorming: “Tsunami van vergrijzing opvangen”

Foto: Geert Van de Velde

De topman van Solidariteit voor het Gezin, de organisatie met 5.800 personeelsleden die zorg op maat aanbiedt, trekt aan de alarmbel. Overal klinkt het dat de zorgsector moet evolueren naar meer thuiszorg, minder bejaardentehuizen en minder ziekenhuizen. Maar daar is onze staatsstructuur volgens Erwin Devriendt niet klaar voor. “Er moet een einde gemaakt worden aan de opsplitsing van de zorg tussen federale en Vlaamse overheid. We werken nu naast elkaar.”

Voor het brede publiek is hij weinig bekend, maar in de sector weten ze maar al te goed wie Erwin Devriendt is. De man staat als afgevaardigd bestuurder aan het hoofd van Solidariteit voor het Gezin, de vzw met 5.800 personeelsleden en 1.500 vrijwilligers die 40 jaar geleden door zijn moeder Edith Devriendt-Van Cauwenberge vanuit de liberale zuil werd opgericht. Devriendt heeft in zijn sector de voorbije decennia al heel wat zien bewegen, maar de verandering die drie jaar geleden werd doorgedrukt, ligt hem zwaar op de maag. Omdat het volgens hem half werk is. Want delen van de gezondheidszorg werden naar Vlaanderen overgeheveld, terwijl andere federaal bleven. Meest duidelijke pijnpunt: de opdeling tussen thuiszorg en thuisverpleging. De federale thuisverplegers verzorgen mensen medisch en worden door de Belgische overheid betaald. De Vlaamse thuiszorgers draaien dan weer op Vlaams geld om vaak dezelfde mensen thuis bij te staan met hun was en plas. “Dat zijn twee compleet andere systemen”, zucht Devriendt. “Zo werken we helemaal naast elkaar, terwijl er met samenwerking een enorme winst valt te boeken.” Winst waar de patiënt of bejaarde beter van wordt, want volgens Devriendt zouden bejaarden gemiddeld maar liefst een jaar langer thuis kunnen blijven wonen.

Zorgcoach

Dat cijfer haalt hij uit drie proefprojecten met “geïntegreerde zorg”, waarbij een zogenaamde zorgcoach de mensen thuis bijstaat in het regelen van hulp op maat. “Voor sommigen is dat alleen hulp in het huishouden, voor anderen moet er ook een verpleegkundige langskomen of een dokter.” Doel van het proefproject was door die betere coördinatie de mensen drie maanden langer thuis te kunnen houden. “Wat bleek? De 220 mensen uit het proefproject kunnen bijna een jaar langer thuisblijven. Een jaar. Als we dat overal zouden kunnen invoeren, zouden we de tsunami aan vergrijzing in bejaardentehuizen veel beter kunnen opvangen.” En voor de bejaarden zelf is het veel aangenamer om langer in hun vertrouwde thuisomgeving te kunnen blijven wonen.

Vlaams

Maar daarvoor is dus samenwerking nodig, minder dubbel werk, beter inspelen op elkaar. En dat kan volgens Devriendt alleen door een nieuwe staatshervorming. “In de ouderenzorg is dat drie jaar geleden wel gelukt: daar is de Vlaamse overheid volledig bevoegd geworden”, aldus Devriendt. “Maar voor de rest loopt er een scheiding tussen enerzijds de zorg en anderzijds alles wat medisch is. Dat maakt het moeilijk, dat zou moeten worden samengebracht. Op zich maakt het mij zelfs niet uit of dat federaal dan wel Vlaams is. Maar het lijkt me wel logisch dat gezondheid een volledig Vlaamse bevoegdheid wordt, aangezien dat meer aansluit bij de bevoegdheden van de Gemeenschappen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees