Wie zonder rijbewijs ongeval veroorzaakt draait voortaan zelf op voor de kosten

Wie zonder rijbewijs ongeval veroorzaakt draait voortaan zelf op voor de kosten

Archiefbeeld Foto: Frank Meurisse

Wie als BOB het stuur neemt van de auto van een vriend maar een ongeval krijgt en de auto blijkt nadien niet verzekerd te zijn, kan niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. Wie geen rijbewijs heeft en een ongeval veroorzaakt, betaalt voortaan alles zelf.

“Het gaat om een verfijning van bestaande regels. Situaties die onlogisch waren worden rechtgetrokken. In het verleden was het bijvoorbeeld zo dat wie voor iemand anders rijdt met een onverzekerd voertuig en een ongeval heeft, aansprakelijk gesteld kon worden voor de kosten. Dat is nu niet meer het geval. Aangezien de eigenaar erop moet toezien dat het voertuig verzekerd is, zal hij ook voor de kosten moeten opdraaien”, zegt minister voor Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters (CD&V).

De nieuwe regels gelden voor ongevallen met auto’s, vrachtwagens, brommers en andere autonoom aangedreven voertuigen.

Ongeval zonder rijbewijs

“Wie een ongeval heeft en zonder geldig rijbewijs rijdt, bijvoorbeeld omdat hij te jong is of en rijverbod heeft, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de kosten. Momenteel is het onduidelijk of verzekeringmaatschappijen in dat geval voor de kosten moesten opdraaien of niet. De nieuwe regels stellen nu dat verzekeraars dergelijke risico’s kunnen verhalen op de bestuurder. Op die manier draaien de overtreders op voor de kosten en worden deze kosten niet gesolidariseerd over alle verzekeringsnemers. “

Gestolen voertuig

Wanneer een voertuig gestolen wordt en schade veroorzaakt zal de eigenaar in geen geval nog aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kosten. Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds betaalt de slachtoffers uit en kan de kost eventueel verhalen op de daders, maar niet op de eigenaar van de wagen.

Geen verzekering

Wie als BOB voor een ander met de wagen van die persoon rijdt en een ongeval veroorzaakt, zal niet langer moeten opdraaien voor de kosten als blijkt dat de wagen niet verzekerd is. Het is de eigenaar die erop moet toezien dat het motorrijtuig verzekerd is. De kosten worden daarom voortaan bij de eigenaar gelegd.

Elektrische fietsen

Minister Kris Peeters wil verder duidelijkheid over de verzekering van elektrische fietsen: “In principe is er pas sprake van een motorrijtuig dat moet worden verzekerd, als het rijtuig zich autonoom beweegt. Elektrische fietsen vallen daar niet onder zolang de motor de gebruiker slechts ondersteunt bij het trappen. Dergelijke fietsen moeten dus niet verzekerd worden.”

Over fietsen met een garageknop bestaat er momenteel nog onduidelijkheid. Een dergelijke knop zorgt ervoor dat het voor gebruikers eenvoudiger is om met een elektrische fiets aan de hand gemakkelijker een helling kunnen opwandelen. Omdat de fiets zich door de garageknop tijdelijk autonoom beweegt, zijn sommige juristen van mening dat de fiets daardoor onder de definitie van een motorrijtuig valt en moet verzekerd worden.

Kris Peeters: “Okra, Pasar, Landelijke Gilden en andere organisaties hebben mijn kabinet attent gemaakt op het probleem. Het is uiteraard niet logisch dat gebruikers van elektrische fietsen omwille van de garageknop een verzekering zouden moeten afsluiten. Men moet naar de functie van dit knopje kijken en deze functie is niet bedoeld om de fiets vanzelf te laten rijden, maar enkel ter ondersteuning van mensen om de fiets een helling op te duwen. De bedoeling is om het mogelijk te maken om via koninklijk besluit de elementen vast te leggen die worden bekeken om na te gaan of een motorrijtuig een verzekering nodig heeft of niet. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de garageknop van elektrische fietsen buiten beschouwing te laten.”

Corrigeer

MEER NIEUWS