Massale belangstelling voor infomoment

Uitbreidingsplan De Bruwaan zaait grote onrust

Oudenaarde -

Dat een mogelijke uitbreiding van de industriezone De Bruwaan langs de N60 voor grote onrust zorgt, bleek uit de massale opkomst voor de infomarkt in het stadhuis van Oudenaarde.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘regionaal bedrijventerrein Oudenaarde’ voorziet zones die mogelijk als bijkomend industriegebied kunnen ingekleurd worden. Uit een economische studie blijkt dat Oudenaarde nood heeft aan 120 hectare extra bedrijventerrein. Maar deze ambitie is intussen teruggeschroefd naar 61,4 hectare. Omdat de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport te laat werd gepubliceerd, wordt het openbaar onderzoek momenteel overgedaan. Dergelijk rapport onderzoekt welke oppervlakte op welke locatie haalbaar is met zo weinig mogelijk hinder voor mens en milieu. Omdat bovendien omwonenden geen weet hadden van een kennisgevingsnota en zelfs mogelijke onteigeningen beslisten provincie- en stadsbestuur om nu wel een publiek informatiemoment te houden.

Zoals verwacht, was de belangstelling voor het infomoment groot, een bewijs dat een uitbreiding van de industriezone De Bruwaan velen zorgen baart. Komt de industriezone tot aan onze achterdeur? Zal onze woning worden onteigend? Moet ik landbouwgrond afstaan? Het waren enkele van de vragen waarop de bezoekers antwoorden zochten. “Maar de mensen voelen zich vooral verongelijkt omdat ze in eerste instantie niet werden geïnformeerd”, benadrukt Hilde Derudder namens het actiecomité dat zich tegen de uitbreiding van de industriezone kant. “We begrijpen ook niet waarom extra industriegebied nodig is, vooral omdat er veel braakliggende industriegrond is. Uiteindelijk vragen we van de stad een duidelijke visie.”

Volgens schepen Richard Eeckhaut (CD&V) maken omwonenden zich onnodig zorgen: “De onheilsberichten over mogelijke bestemmingswijzigingen in Mullem of Melden betreffen duidelijk alternatieve zones, maar geen realistische pistes. Hierrond wordt graag verwarring geschept om er politiek garen bij te spinnen. Het standpunt van het schepencollege is duidelijk: buiten de contouren van het kleinstedelijk gebied van Oudenaarde kunnen geen nieuwe zones als industriegebied aangesneden worden en sowieso moeten restgronden op de bestaande bedrijventerreinen eerst ingevuld worden. Kortom, onder andere landbouwgronden langs de Doorn in Eine komen dus zeker niet in aanmerking en dat geldt ook voor de alternatieve scenario's in de kouters van Mullem en Melden”.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio