Universiteit Antwerpen en CAW reiken ex-gevangenen helpende hand toe

Universiteit Antwerpen en CAW reiken ex-gevangenen helpende hand toe

Archiefbeeld. Foto: BELGA

Antwerpen -

Het CAW Antwerpen en de Universiteit Antwerpen slaan de handen in elkaar om gedetineerden na vrijlating hun weg te helpen vinden in het leven. Volgens de universiteit leverde een proefperiode alvast succesvolle resultaten op.

“Gevangenen worden na hun vrijlating geconfronteerd met tal van problemen”, meldt de Universiteit Antwerpen in een persbericht. “Zo hebben ze moeite met een inkomen, werk of huisvesting te verwerven. Het is ook mogelijk dat ze in de gevangenis schulden hebben opgebouwd door het betalen van gerechtskosten of huur. Bij gebrek aan een domicilieadres of een ambtelijke schrapping hebben sommigen ook geen recht op uitkeringen of andere ondersteuningen. Tot slot kampen veel ex-gevangenen met angst, schaamte en soms ook een verslavingsproblematiek.”

Stap in dagelijks leven

Om de ex-gedetineerden een hart onder de riem te steken, werd in samenwerking met CAW Antwerpen, de Vlaamse overheid en onderzoeksgroep OASeS het project ‘Brug Binnen Buiten’ opgestart. Onder het oog van een professionele sociaal werker begeleidden in totaal veertien vrijwilligers voormalige gevangenen naar de stap in het dagelijkse leven.

“De vrijwilligers vormen samen met de sociaal werkers de brug tussen (ex-)gedetineerden en de formele hulp- en dienstverlening buiten de gevangenis”, zegt Sylvie Van Dam (UAntwerpen). “Anderzijds zet het project ook in op het versterken, herstellen en/of uitbreiden van informele sociale netwerken van ex-gedetineerden.”

Ex-gedetineerden werden ondervraagd over hun concrete noden en moeilijkheden, in de volgende fase spraken ze over hun ervaringen met het ondersteuningstraject. “‘Brug Binnen Buiten’ maakte wel degelijk een verschil”, meent Van Dam. “Verscheidene drempels konden worden weggewerkt. Vrijwilligers gaan samen met cliënten naar het OCMW, helpen met het in orde brengen van administratie, geven uitleg over de werking van een bepaalde dienst, zoeken mee naar vrijetijdsbesteding,... Belangrijk in het project is de complementaire rol van de vrijwilligers en de sociaal werker. Zo slagen we er in werkelijk de brug van binnen naar buiten te maken voor deze doelgroep.” De universiteit bekijkt hoe ze dit project kunnen verderzetten.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio