Geen benzine- of dieselwagens meer in de showrooms na 2035

Geen benzine- of dieselwagens meer in de showrooms na 2035

Na 2035 mogen geen benzine- en dieselvoertuigen meer in de showroom staan Foto: Archiefbeeld

Brussel -

In Vlaanderen moeten wagens met verbrandingsmotoren vanaf 2035 uit de showrooms. Dat blijkt uit de Vlaamse energievisie, die vrijdag werd goedgekeurd door de regering. Om aan de Europese doelstellingen te voldoen, rekent Vlaanderen op opslag van groene energie en een CO2-belasting om mensen te overtuigen om milieuvriendelijke voertuigen te kopen.

De Vlaamse energievisie zet de bakens uit tot 2050 en kwam tot stand na overleg met stakeholders uit onder meer de industrie, de vakbond en de wetenschap. Concrete streefdoelen staan niet in de tekst - die worden grotendeels gedicteerd door Europa - maar wel de accenten die Vlaanderen wil leggen.

Zo sluit onze regio zich aan bij het Europese voornemen om tegen 2035 geen wagens met verbrandingsmotoren meer te verkopen. In 2030 moet de verkoop al de helft lager liggen.

De productie van hernieuwbare energie gebeurt op dit moment voornamelijk met zon, wind en biomassa. “Na de kernuitstap in 2025 zal warmte steeds belangrijker worden”, zegt Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). “Eerst in de vorm van restwarmte, maar daarna ook door middel van geothermie (het gebruik van aardwarmte, red.).”

CO2-belasting

Opvallend is voorts dat Vlaanderen zich in de visietekst niet verzet tegen een CO2-belasting, een piste die federaal Energieminister Marie Christine Marghem (MR) momenteel onderzoekt. Tommelein reageerde enkele maanden geleden koeltjes op het idee en verklaarde liever te willen stimuleren dan af te straffen. “Maar op termijn zullen we hier toch stappen vooruit moeten zetten”, is vrijdag te horen. Cruciaal is dan wel dat de energiefactuur niet omhoog gaat. “Ik heb ook geen zin om mensen die in het verleden een keuze hebben gemaakt op te zadelen met een belasting”, aldus de Open Vld’er. “Wie op dit moment dus verwarmt op aardgas, moet daar niet extra voor betalen.”

Vlaanderen trekt met de visie naar de onderhandelingen voor een federaal energiepact, dat er eind dit jaar moet liggen. Onze regio zit de werkgroep ‘productie’ voor. “In dat pact zullen concrete engagementen staan”, belooft Tommelein. “Waar bouwen we eventueel nieuwe gascentrales om pieken op te vangen, hoe zorgen we voor opslag van groene energie, enzovoort.”

Met het pact trekt Vlaanderen naar Europa, dat van België nog dit jaar een energieplan eist. “Ik vind het alvast positief dat de Europese commissie zich bereid heeft verklaard voortaan rechtstreeks met Vlaanderen te onderhandelen”, besluit de minister.

Weinig concrete doelstellingen

De milieuverenigingen missen concrete doelstellingen in de Vlaamse energievisie, die vrijdag werd goedgekeurd door de ministerraad. Ze wijzen erop dat België eind dit jaar een energieplan moet indienen bij Europa.

De Vlaamse energievisie zet de bakens uit tot 2050 en kwam tot stand na overleg met stakeholders uit onder meer de industrie, de vakbond en de wetenschap. Onze regio sluit zich aan bij het Europese voornemen om tegen 2035 geen wagens met verbrandingsmotoren meer te verkopen. Na de kernuitstap in 2025 zal warmte steeds belangrijker worden als vorm van hernieuwbare energie. Eerst in de vorm van restwarmte, maar daarna ook door middel van geothermie.

Maar Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF missen concrete doelstellingen in de tekst. “Er zitten geen harde keuzes in”, zegt Sara Van Dyck van de Bond. “Die zullen de komende maanden nochtans moeten worden gemaakt bij de opmaak van een Belgisch energiepact, dat de basis moet vormen van het plan dat ons land dit jaar bij Europa moet indienen.”

De verenigingen zijn wel tevreden met het Vlaamse voornemen om nieuw beleid voortaan uit de begroting te financieren en niet langer via verhogingen van de energiefactuur. Ze hopen dat de regeringen daarvoor extra fondsen zullen zoeken in belastingen die de vervuiler treffen, zoals een CO2-taks.

De visie moet nu leiden tot concrete acties, vinden de verenigingen. Een extra versnelling voor wind, zon en groene warmte en nog meer energiebesparing.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees