Zeven weken circulatieplan in Gent: aandacht verschuift naar parkeren

Zeven weken circulatieplan in Gent: aandacht verschuift naar parkeren

Foto: archief/fvv

Gent - Anderhalve maand na de start van het circulatieplan in Gent concludeert het stadsbestuur dat het plan "verkeerstechnisch absoluut werkt". Toch zijn er problemen, geeft mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) toe. Het grootste: het vergunningensysteem. De politieke oppositie verschuift haar aandacht naar parkeren.

"Als ik de opsomming van knelpunten hoor, en ik denk terug aan wat er voor 3 april allemaal voorspel is, chaos, leegloop... Dan valt het met dat lijstje aan knelpunten nog wel mee. Algemeen kan je zeggen dat het circulatieplan wel degelijk klopt, in tegenestelling tot wat velen verwacht hebben. Ik zeg niet dat er geen problemen zijn, maar het circulatieplan klopt."

Filip Watteeuw had in de Gentse gemeenteraad deze week niet veel moeite om de kritiek op het circulatieplan te counteren. Anderhalve maand na de veelbesproken start van het plan, komt Gent stilaan tot de conclusie dat het plan voor geen al te grote mobiliteitsproblemen zorgt. Ook de oppositiepartijen in Gent, die hun aandacht grotendeels opnieuw naar de hogere parkeertarieven en parkeerplaatsen verschuiven.

Met enkele aanpassingen aan de parkeertarieven, geld voor marketingcampagnes in de rand rond Gent samen met Unizo en een hele reeks braderiën, koopzondagen en evenementen op de agenda de komende maand wil de Stad alvast haar imagoprobleem en de klachten van lagere omzet bij de handel counteren.

The duty of the opposition

Is de kritiek op het circulatieplan zelf dan voorbij? Neen, want het plan vertoont wel degelijk enkele problemen. CD&V-fractieleider Veli Yüksel lijstte ze op in de gemeenteraad. "De knip aan het Griendeplein is nefast voor de handelaars en komt de doorstroming van het verkeer niet ten goede, integendeel. De afwikkeling van de R40 loopt op een aantal kruispunten zeer moeilijk: zoals de linksaf naar de Kortrijksepoortstraat en op de Nieuwewandeling."

"En het vergunningensysteem voor de autovrije zone is veel te ingewikkeld. Het is dringend aan herziening toe. Een aantal park-and-rides tenslotte zijn nu al overbezet, vooral in het zuiden van Gent. Terwijl anderen nauwelijks worden gebruikt. Erkent u die problemen? En welke oplossingen werkt u uit?"

Watteeuw zei niet onder de indruk te zijn. "The duty of the opposition is to oppose. Maar misschien is het goed om ook eens de andere kant te bekijken. Kijk eens naar wat goed loopt. Verkeerstechnisch werkt het circulatieplan, absoluut. De stad is aangenamer en rustiger. Het verkeer is veiliger. De levendgheid van weleer blijft in het centrum. Kijk maar rond u. Ik zie meer fietsers en voetgangers en een betere doorstroming van openbaar vervoer in de binnenstad. En de autodoorsstroming van de auto's op de R40 is gelijk gebleven, die binnen de R40 is verbeterd."

34.000 vergunningen

"Maar ik zeg niet dat er geen problemen zijn", gaf Watteeuw toe. Het grootste probleem is momenteel het vergunningensysteem voor de voetgangerszone. Dat moet “eenvoudiger en gebruiksvriendelijker” gemaakt worden, geeft Watteeuw zelf aan. Er zijn al 34.000 vergunningen toegekend, waarvan grote aantallen aan bedrijven met een groot wagenpark. "Het aantal vergunningen is niet zo belangrijk. Het aantal inritten is belangrijker. Dat moet naar beneden."

“Maar het systeem is te complex, zowel voor ondernemers en handelaars als voor het verwerken.” Watteeuw zegt dat er “tegen de tweede golf van vergunningen” aanpassingen moeten zijn. “Een pak vergunningen moeten na 6 maanden worden vernieuwd. Tegen dan moet het systeem aangepast zijn. Er zijn ook bedrijven die voor al hun voertuigen vergunningen aanvragen, ook al moeten ze nooit in Gent zijn. Dat was het opzet niet. Ook op dat punt moeten we verbeteren.”

6.750 GAS-boetes

Tot en met 22 mei werden al 6.750 GAS-boetes van 55 euro uitgeschreven door de nummerplaatcamera's, waarvan er 32 onmiddellijk zijn afgesloten wegens overleden of andere technische redenen... In april gold een waarschuwingsperiode en werden enkel waarschuwingsbrieven verstuurd. Sinds 1 mei worden dus gemiddeld zo'n 300 GAS-boetes per dag uitgeschreven.

Ook in het boetesysteem zijn al fouten opgedoken. Watteeuw: "Door een fout in de software hebben ook mensen met een vergunning waarschuwingsbrieven gekregen. De medewerkers moesten tot nog toe manueel controleren of een nummerplaat een vergunning had. Daar zijn een aantal fouten gebeurd. Maar het probleem zou ondertussen verholpen moeten zijn."

R40

Nog een effect van het circulatieplan is dat sinds 3 april op nieuwe plaatsen structurele files staan op de R40, zoals aan Palinghuizen en de Rooigemlaan. Watteeuw: "Er zijn inderdaad duidelijk andere punten waar het moeilijk loopt. Op Palinghuizen en aan de Nieuwevaart zijn er meer vertragingen. Maar globaal loopt de R4 even vlot als vroeger. We hebben data van Be-Mobiel (een bedrijf uit Melle gespecialiseerd in verkeersdata, nvdr) die dat aantoont."

"Aan de Dampoort loopt het goed, maar Dok Zuid heeft het duidelijk moeilijk, de Rooigemlaan ook een stuk. Maar aan het zuidwesten loopt het zeer goed. Daar zie je minder files. Vergeleken met april 2016 is de verkeersdruk hetzelfde, alleen zal je op andere punten stilstaan."

Watteeuw kondigt aan nog aan de verkeerslichten te sleutelen. "Daarmee hebben we al veel bereikt. Maar dat is eindig, wat je daarmee kan bereiken. Verkeer heeft tijd nodig om zich te zetten en haar weg te vinden."

Parkeerplaatsen

De knelpunten van het circulatieplan waarover in de gemeenteraad werd gesproken zijn al een tijd bekend. Het politieke debat leverde dan ook nog weinig vuurwerk op. Alleen als het over parkeerplaatsen en -tarieven ging, veerde het debat in de gemeenteraad nog op.

Zoals toen Veli Yüksel dinsdagavond aandrong op een vraag over parkeerplaatsen aan de schoolpoort van Sint-Barbara in de Savaanstraat, kreeg het stadsbestuur het even moeilijk. Yüksel wou van Watteeuw weten of er plannen zijn om aan het einde de straat - die sinds 3 april voetgangersgebied is - enkele parkeerplaatsen te maken waar ouders hun kinderen kunnen afzetten of ophalen. Maar toen Yüksel geen duideljik antwoord kreeg en aandrong, trok burgemeester Daniël Termont een streep onder het debat.

Parkeerkaart

Maandagavond waren ook al twee voorstellen geweest van N-VA en CD&V over parkeren. N-VA stelde voor een "werknemersabonnement" in het leven te roepen, voor mensen die in Gent komen werken. "Een abonnement voor de parkeergarage onder het Sint-Pietersplein kost 1.265 €/jaar (parkeren vijf dagen op zeven). In één van de rotatieparkings zoals de Vrijdagmarkt of de Kouter is dat zelfs 2.530 €/jaar", zei Gert Robert (N-VA). "Voor parkeren op straat is er zelfs geen parkeerabonnement mogelijk."

"Dat er een probleem is blijkt duidelijk uit het feit dat Stad Gent goedkopere parkeertarieven heeft ingevoerd voor het woon-werk verkeer van het eigen stedelijk personeel. Werknemers van Stad Gent (inclusief stedelijk onderwijs) en OCMW krijgen via een app recht op een verlaagd parkeertarief, niet enkel in ondergrondse parkings maar ook op straat (in de oranje en groene zones)."

CD&V wou een "parkeerkaart voor handelaars" in het leven roepen. Veli Yüksel: "Een betaalde bewonerskaart, voor handelaars. Zo kunnen zijn in de betalende zone parkeren en moeten ze niet om de drie uur hun auto verplaatsen." 

Beide voorstellen werden weggestemd door de meerderheispartijen.

Koen Kennis

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) citeerde in de gemeenteraard uit een interview van zijn Antwerpse collega Koen Kennis, N-VA'er en bevoegd voor het mobiliteitsbeleid in Antwerpen. "Een parkeerbeleid is een voortdurende evenwichtsoefening tussen verschillende groepen van parkeerders. Parkeergeld heffen leidt tot een bereikbare en levendige stad waar het aangenaam is voor iedereen. Wel, ik kon het niet beter zeggen dan Koen Kennis."

"Ik denk dat de inhoud van het parkeerplan ondertussen gekend is. Er zit een duidelijke logica in. Er zijn te weinig parkeerplaatsen om iedereen ongebreideld te laten parkeren op het openbaar domein. Tarieven sturen dit, zodanig dat gewenst parkeergedrag bekomen wordt. Een duidelijk keuze was om bewoners de gunstigste voorwaarden te geven. Bezoekers parkeren kort bovengronds, als ze langer staan beter ondergronds of op park-and-rides."

"Er is geen onbeperkte plaats. We willen ruimte vrijhouden voor klanten en bezoekers. We kunnen alle straten vol laten parkeren. Dat kan perfect. Maar de rode zone bijvoorbeeld, daar is het belangrijk dat er rotatie is op de parkeerplatsen. Wat ben je met 20 parkeer plaatsen als die 7 op 7 bezet worden door 20 personen? Dan ben je als handelaar beter af met tien parkeerplaatsen die voortdurend gebruikt kunnen worden."

Brussel

Over de korting die de Stad Gent aan haar eigen personeel geeft, door zelf de parkeertarieven grotendeels te betalen aan het Mobiliteitsbedrijf, zei Watteeuw: "Er is een onderscheid tussen werkgever zijn en beleidsmaker zijn. Het staat elke werkgever vrij om dezelfde keuzes te maken voor zijn werknemers. Maar de Stad Gent eeft op vlak van duurzame mobiliteit toch echt wel het voorbeeld. Kijk maar eens hoeveel van onze werknemers duurzaam naar het werk komen."

Watteeuw haalde tenslotte opnieuw de vergelijking met Antwerpen boven. "Als je naar andere steden kijkt, dan zitten we op hetzelfde niveau. Bij een politieke partij zou je toch in de verschillende gemeenten en steden dezelfde lijnen moeten zien. Een partij heeft toch principes? Als ik zie dat de tarieven in Antwerpen op hetzelfde niveau zijn als in Gent, dat er daar geen wernkemerskaart bestaat, dat er daar geen hadelaarskaart bestaat, dat Grouwels (een CD&V-schepen, nvdr) in Brussel in 2013 20 euro voor 4 uur parkeren voorstelde, waarom doen jullie dit soort voorstellen hier dan?"

"We hebben duidelijke keuzes gemaakt. Het is een evenwichtsoefening. Je moet soms bepaalde zaken aanpassen, of optimaliseren. We hebben dat gedaan. Maar ik denk dat - net zoals Kennis zegt - dat we bereikbaarheid en leefbaarheid creëren. Ik denk dat dat gelukt is."

Eind juni volgt een eerste grondige evaluatie van het circulatieplan. Wellicht zullen dan ook enkele problemen aangepast worden, zoals een nieuw opgedoken sluiproute door de wijk aan de Ham. Maar grote aanpassingen lijken voorlopig niet op komst.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio