Veertig bezwaren tegen paintball: “We bouwden hier voor de rust”

Veertig bezwaren tegen paintball: “We bouwden hier voor de rust”

B&B-uitbater Staf Allosery is kwaad. “De gemeente mocht het ons toch wel vertellen.” Foto: ddj

Jabbeke -

De plannen van het gemeentebestuur om een paintballveld te vestigen in de Stationsstraat kunnen op heel wat bezwaren rekenen van de buurtbewoners. “Wij verwachten respect tegenover de buurtbewoners. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden.”

Het openbaar onderzoek naar de plannen van het gemeentebestuur om een paintball- en airsoftcomplex te vestigen op het bedrijventerrein achter de Civiele Bescherming in de Stationsstraat liep vrijdag af. Bijna zonder enige waarschuwing.

“Het bestuur heeft ons niet op de hoogte gebracht, gelukkig werden we gewaarschuwd door een alerte buurtbewoner die een briefje in de bus kwam steken”, zegt Ines Vandecandelaere en buurvrouw Sandrine De Roo. Samen met hun echtgenoten trokken ze amper twee jaar geleden een nieuwbouwwoning op in de rustige Stationsstraat met de garantie dat dat altijd zo zou blijven. “Daarbij baseerden we ons op het Bijzonder Plan van Aanleg dat beschrijft dat op het bedrijventerrein dat aan onze achtertuin grenst een ambachtelijke zone zou komen. Dat gaf ons de garantie dat de rust in de buurt verzekerd bleef. Als hier elk weekend groepen op afkomen dan is het een op en af rijden in de anders o zo rustige straat en horen we in het weekend van 's morgens tot 's avonds niets anders dan het gekletter van paintballpistolen.”

Naast de bewoners van negen nieuwbouwwoningen zijn er nog heel wat andere gezinnen in de omgeving die niet opgezet zijn met de plannen. Ook B&B-uitbater Staf Allosery hekelt de plannen en vooral de manier van communiceren. “Als wij een carport willen plaatsen, moeten we daarvoor ook een aanvraag doen. Wij verwachten dan ook enig respect tegenover de buurtbewoners en vinden dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden in plaats van een vermelding in de notulen van de gemeenteraad.”

“Niet vooruitlopen”

Vorige week werd in allerijl net voor het verstrijken van de vereiste termijn door maar liefst veertig buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend. Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) wenste nog niet op de zaken vooruit te lopen. “We namen nota van de verschillende bezwaarschriften en het is nu aan de stedenbouwkundig ambtenaar en de commissie voor ruimtelijke ordening om een advies op te maken. Dat zullen we in alle rust en sereniteit bekijken en daarna communiceren.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio