Medewerkers Brunel worden gestimuleerd actief te participeren in beleid

Medewerkers Brunel worden gestimuleerd actief te participeren in beleid

Foto: Jobat.be

Luisteren naar de medewerkers én hen ook actief laten participeren in het beleid. Bij outsourcingbedrijf Brunel in Mechelen blijft het niet bij loze woorden of een ideeënbus. In de think tank komt een groep medewerkers maandelijks samen om na te denken over bepaalde vraagstukken. De oplossingen die zij voorstellen, worden indien goed bevonden ook werkelijk geïmplementeerd.

“Het is een heel andere manier van denken en werken die inspireert en motiveert”, getuigt Magali Cohen, account manager en een van de deelnemers aan de think tank. “Ideeën kunnen zonder remmingen op tafel worden gegooid, ook de zotste. Alles wat binnen de think tank wordt gezegd, blijft binnen de think tank. Het maakt dat je buiten de lijntjes durft te denken en dat leidt tot heel creatieve, verfrissende en vernieuwende voorstellen en oplossingen. Je hebt bovendien écht het gevoel dat je stem telt en dat er waarde aan wordt gehecht”, verduidelijkt ze.

Om de werking van de think thank goed te onderbouwen, de groep gemotiveerd te houden en te vermijden dat het zou uitvloeien in niet meer dan een 'praatbarak', werd het systeem niet zonder meer ingevoerd. “De implementatie van de think thank is zeer professioneel aangepakt”, zegt Magali. “Met Bedenk werd een organisatie onder de arm genomen om ons vertrouwd te maken met deze manier van denken en ideeën creëren. Zodat er geen terughoudendheid is om voorstellen naar voren te brengen, want van nature uit wordt de mens meegegeven heel kritisch te leren zijn.”

Er werd ook gezorgd voor een goede mix van denkstijlen, expertise en spreiding binnen de organisatie. “Wie zich kandidaat wilde stellen, werd verondersteld een korte motivatie te geven en moest ook een test afleggen om te bepalen welk type persoon hij/zij is. Dat om te voorkomen dat we bijvoorbeeld niet allemaal regelaars of denkers zouden hebben, maar een gezonde mix van creatieve geesten en praktisch ingestelde medewerkers over de afdelingen heen”, vertelt de account manager.

Spelletjes en brainstormen

Zo is een think tank ontstaan met een vaste groep van een tiental medewerkers en een vijftal wisselende leden naargelang het vraagstuk dat het team vanuit het management krijgt voorgelegd. Maandelijks komen zij een keer samen om zich over het aangereikte thema te buigen. “Zo'n sessie begint altijd met een aantal spelletjes om het vraagstuk te analyseren en een aantal criteria te bepalen. Dat is altijd heel leuk omdat het een heel andere manier van werken is dan je gewoon bent in het dagelijks leven. Daarna is het tijd om te brainstormen waarbij alle ideeën naar voren mogen worden gebracht. Zoals ik al eerder zei, ook de zotste. Een 'ja maar...' bestaat niet. De ideeën met de meeste stemmen worden voort bekeken om dan een concreet voorstel uit te werken”, legt Magali uit.

Dat voorstel wordt dan voorgelegd aan het management en krijgt een code rood, oranje of groen. “Een code rood, wat een 'njet betekent, hebben we nog niet gehad”, lacht Magali. Bij oranje zijn er aanpassingen of nog verdere uitwerking/onderzoek nodig. Als het licht op groen wordt gezet, wordt binnen het bedrijf een oproep gedaan naar wie wil meewerken om dit te implementeren en organiseren. Dat kunnen perfect andere mensen dan deze van de think tank zijn. Er wordt niets opgelegd.

>

>

>

Corrigeer

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees