Bekende brouwerij wil fors uitbreiden (en roze olifant mag niet ontbreken)

CEO Alain De Laet heeft grootse plannen voor brouwerij Huyghe. “De uitbreiding is goed voor heel Melle.” Foto: lvi

Melle -

Er komt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de uitbreidingsmogelijkheden van brouwerij Huyghe vastlegt. Opvallend genoeg is het de brouwerij zelf en niet de gemeente die dat RUP zal bekostigen. De oppositie stelt zich vragen: “Het algemeen belang moet primeren.”

De brouwerij van Delirium Tremens produceert ongeveer 188.000 hectoliter bier per jaar en ze wil dat optrekken naar 350.000 hectoliter. Daarvoor wil de brouwerij uitbreiden (zie inzet). Om die uitbreidingen te kunnen doen, komt er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). De gemeente zou de kosten die aan zo’n RUP verbonden zijn normaal betalen, maar in dit geval betaalt de brouwerij zelf de opmaak van het RUP, de MER-screening (voor een Milieu Effecten Rapport), het vooronderzoek, de participatie- en overlegmomenten en de communicatie. Prijskaartje: 40.000 à 50.000 euro.

“Geen budget”

“Er is geen budget om nog een RUP te financieren”, verklaart schepen van Ruimtelijke Ordening Frank De Vis (N-VA). “We willen het bedrijf de kans geven om uit te breiden. Niet door voortdurend bouwvergunningen aan te vragen, maar door een langetermijnvisie te ontwikkelen. We hebben de brouwerij om een masterplan gevraagd, die de basis zal zijn voor een voorontwerp van het RUP.”

De oppositie was niet te spreken over de financieringswijze. “Waarom betaalt de gemeente zelf die kosten niet?”, vraagt SP.A-fractieleider Wim Verween zich af. “Het is niet oké dat de brouwerij zelf haar eigen bouwverordening mag opstellen. Economische belangen mogen niet primeren op het algemeen belang.”

Ook GPS-fractieleider Dominique Vandermeersch heeft bedenkingen. “Dat de gemeente geen budget heeft, is geen argument. Het bestuur wist al lang dat de brouwerij zou uitbreiden en kon toch een budgetwijziging doorvoeren? Met die werkwijze kunnen wij niet akkoord gaan.”

Open VLD stemde wel voor de opmaak van het RUP, maar noemde het “onzin” dat de gemeente het niet zelf kan betalen.

“Dit is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis”, verdedigt schepen De Vis zich. “De gemeente behoudt de regie en coördinatie, en de gemeenteraad heeft het laatste woord.”

“Als de gemeente dit zou bekostigen, zou de oppositie zich afvragen waarom de gemeenschap moet opdraaien voor een bedrijf”, zegt Alain De Laet, CEO van de brouwerij. “Het masterplan is een compromis na opmerkingen van de gemeente en de gemeenteraad besloot over het RUP. Dit is een dure grap voor mij, maar ik vind het logischer dat mijn bedrijf voor de kosten instaat. Wat de oppositie zegt, zijn politieke spelletjes. Eigenlijk zou de hele gemeente hier moeten achter staan, want dit is goed voor heel Melle.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees