Advocaat Trump reageert op ondervraging ex-FBI-baas

Gedurende ongeveer twee uur en veertig minuten heeft Comey kalm en met een naar verluidt indrukwekkende precisie geantwoord op tientallen vragen van Democratische en Republikeinse senatoren in de commissie voor de inlichtingendiensten. Dit omtrent de omstandigheden van zijn ontslag en de eventuele interventies van de president in het onderzoek naar de Rusland-affaire. Comey moet echter ook nog achter gesloten deuren vragen van de commissie beantwoorden.

Hoe reageerde Trump?

President Trump antwoordde niet rechtstreeks op de explosieve aantijgingen van Comey en zweeg ook op Twitter. Maar terwijl Comey nog getuigde zei Trump in een toespraak op een topbijeenkomst van gouverneurs en burgemeesters: "Wij gaan vechten en overwinnen".

"Donald Trump is geen leugenaar"

Trumps woordvoerster, Sarah Huckabee, reageerde wel al. Zij ontkent dat haar baas gelogen heeft over de redenen voor Comeys ontslag. ‘Ik kan met zekerheid zeggen dat de president geen leugenaar is’, reageerde de woordvoerster van Witte Huis tijdens een persontmoeting waar geen camera’s waren toegelaten. ‘Eerlijk gezegd voel ik me beledigd.’ Op de vraag of Trump al dan niet gesprekken met Comey op band had vastgelegd, zei ze niet te kunnen antwoorden.

De Republikeinse huisvoorzitter Paul Ryan vertelde dan weer aan reporters dat Trump "het allemaal nog al doende aan het leren is." Hij stelde dat het politieke leven voor Trump nog wat nieuw is.

Na de ondervraging reageerde ook Trumps advocaat, Marc Kasowitz, op de uitspraken van ex-FBI-baas Comey.

Dit had Trumps advocaat te zeggen over de ondervraging van Comey:

"In tegenstelling tot de vele valse berichten in de media de laatste weken heeft Mr. Comey nu eindelijk publiekelijk bevestigd wat hij de president al meerdere keren in privécontext gezegd heeft. Meer bepaald dat de president niét onderzocht werd als onderdeel van een onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen. Hij gaf ook toe dat er geen bewijs is dat er ook maar één stem veranderd is als resultaat van Russische tussenkomst."

"President Trump probeerde onderzoek nooit te verhinderen"

"De getuigenis van Mr. Comey maakt bovendien ook duidelijk dat de president het onderzoek naar Russische inmeninging in de verkiezingen van 2016 nooit probeerde te verhinderen. Volgens Mr. Comey heeft de president hem zelfs verteld dat het "een goede zaak zou zijn" als ontdekt zou worden dat bepaalde medewerkers iets fout zouden hebben gedaan. De president heeft ook nooit gesuggereerd dat Mr. Comey iemand niet mocht onderzoeken. Trump heeft Comey ook nooit gevraagd het onderzoek naar zijn eveneens ontslagen nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten vallen. De president heeft ook niets in die richting gesuggereerd. Bovendien heeft de president Comey nooit gezegd: "ik moet loyauteit hebben, ik verwacht loyauteit."

"Comey heeft toegegeven dat hij info gelekt heeft aan de pers"

"Mr. Comey heeft nu ook toegegeven dat hij geclassificeerde informatie over communicatie met de president gelekt heeft aan de pers. Deze lekken begonnen pas in maart 2017. Vrienden van Mr. Comey hebben bevestigd dat Comey hen verteld heeft over gesprekken tussen hemzelf en de president tijdens een etentje op 27 januari 2017 en een vergadering op het Witte Huis op 14 februari 2017. Comey gaf bovendien toe dat hij zijn vrienden toestemming gegeven heeft om de inhoud van deze gesprekken te lekken aan de pers, zodat er een onderzoek zou ingesteld worden. We laten het nu over aan de geschikte autoriteiten om te bepalen of deze lekken verder onderzocht moeten worden."

(lees verder onder het filmpje)

 

Hoe verliep de ondervraging van Comey?

Bij de aanvang van de hoorzitting werd duidelijk gemaakt dat die kaderde binnen het onderzoek naar Russische inmengingen in de meest recente Amerikaanse verkiezingen. Comey werd bedankt dat hij kwam opdagen, maar de commissievoorzitter wees er hem evenwel ook meteen op dat hij in zijn voorbereiding bepaalde zaken onbelicht laat.

Volgens de vicevoorzitter mocht voorts niemand in de weg staan van een degelijk onderzoek naar inmenging - ook de president niet. Dat de FBI-directeur, als baas van dat onderzoek, door Trump ontslagen werd, vond de vicevoorzitter dan ook een “schok”. In Comeys getuigenis leest hij bovendien verschillende keren hoe Trump zich niet correct tegenover Comey gedroeg.

“Een leugen”

Toen was het woord aan James Comey, die zijn voorbereiding niet wenste voor te lezen. Hij begon met een beschrijving hoe hij in het begin goed overeenkwam met Donald Trump, maar hoe die relatie snel en onverklaarbaar keerde. Vooral de verklaringen rond het tijdstip van zijn ontslag verwarden Comey.

“Dat Trump zei dat het personeel van de FBI het vertrouwen in mij kwijt was, is niks minder dan een leugen. Trump en zijn team hebben mij en de FBI belasterd”, klonk het.  'Waarom denkt u dan dat u ontslagen bent?' vroeg men later. Door verklaringen van Trump na zijn ontslag, gelooft Comey dat het wel degelijk met het Ruslandonderzoek te maken heeft. Toch had Comey de president verzekerd dat hij zelf niet onderwerp uitmaakte van onderzoek.

Over de berichtgeving rond Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zei Comey ook nog een paar keer dat daar enkele 'compleet foute' verhalen de ronde deden - ook in The New York Times.

Alvorens het woord aan de Commissieleden te geven voor een ondervragingsronde, benadrukte hij nog dat de FBI een oprechte en eerlijke organisatie was. “Ik zal de FBI tot het einde van mijn dagen missen.”

“Honderden pogingen”

Op elke vraag die Comey toen voorgeschoteld kreeg over Russische inmenging in de verkiezingen, antwoordde hij telkens dat hij geen twijfel had dat dat geprobeerd was. Maar Comey zag geen bewijs dat de stembusgang uiteindelijk werd beïnvloed. Ook verklaarde hij dat Trump hem nooit expliciet vroeg om het onderzoek stop te zetten.

Volgens Comey kwam de Russische inmenging in de verkiezingen in de zomer van 2015 al aan het licht. “Er waren honderden pogingen om binnen te breken in ons systeem.” Telkens werd de aangevallene op de hoogte gebracht, en ingelicht hoe er iets aan gedaan kon worden.

Later in het gesprek maakte Comey nog duidelijk dat het lang niet de eerste keer was dat er pogingen van Rusland waren om zich te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen. 'Maar deze keer schakelden ze een tandje hoger.' Of Donald Trump zich daar ooit bezorgd over getoond heeft? 'Dat herinner ik mij alleszins niet', aldus Comey. Toch is het iets waar elke Amerikaan zich volgens hem zorgen om moet maken.

Verontrustend onderzoek

Gevraagd naar Trumps verzoek over Michael Flynn, sprak Comey over “een verontrustend verzoek.” Maar Comey bracht het ministerie van Justitie niet op de hoogte van het verzoek. Waarom niet? “Omdat die zich waarschijnlijk zouden verschonen van betrokkenheid”, herhaalde Comey wat hij eerder al zei. ‘Het zou een woord-tegen-woord-situatie worden.’ Maar hij en zijn collega-bazen bij de FBI waren er wel door geschokt.

“Bang dat Trump zou liegen”

Waarom vond Comey het nodig om zijn ontmoetingen met Trump op papier te zetten? Verschillende redenen, zoals “de aard van de persoon waar ik mee omging (Donald Trump, nvdr.), in combinatie met onder meer de aard van de materie (het onderzoek naar Rusland, nvdr.). Ik was bang dat hij zou liegen over de aard van onze gesprekken.”

Comey voelde naar eigen zeggen aan dat hij ooit “een opname” nodig zou hebben. Die nood voelde hij bij geen enkele andere president waar hij mee samenwerkte.Toen hij werd ontslagen, bezorgde hij zijn memo over het gesprek over Flynn aan een vriend, omdat Comey het belangrijk vond dat de informatie publiek gemaakt zou worden. Maar de Commissie zou ook graag kopieën van alle andere memo's ontvangen.

Trumps herhaalde vragen om loyauteit is ook iets dat Comey bij niemand anders meemaakte. In het begin kwamen beide heren nochtans goed overeen - Trump zou tot drie keer toe gezegd hebben dat hij ernaar uitkeek om samen te werken. Maar op een gegeven voelde Comey aan dat Trump stilaan iets terug verwachtte voor het behoud van zijn job.

 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S