Actieplan moet hoogstamboomgaarden in Limburg beschermen

Actieplan moet hoogstamboomgaarden in Limburg beschermen

Foto: William Hoogteyling

Tongeren / Sint-Truiden / Wellen / Borgloon / Heers -

Dertien Haspengouwse gemeentes, de provincie Limburg en Vlaams minister-president Geert Bourgeois hebben in Bilzen een intentieverklaring ondertekend om de hoogstambomen in Haspengouw te beschermen.

Hoogstambomen zijn niet meer economisch rendabel maar hebben wel een genetische, cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en toeristische functie. “Het gaat om levend erfgoed dat onder druk staat. Bijna 90 procent van de hoogstambomen zijn verdwenen door allerlei factoren zoals ziektes en verwaarlozing”, zei minister Bourgeois vrijdag.

“De economische waarde op toeristisch vlak is gigantisch groot”, zei ook Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg voor Toerisme, Cultuur en Erfgoed.

De ondertekening is het startschot om na de zomer een participatieproject op te starten met andere belanghebbenden, zoals lokale verenigingen en ondernemers, eigenaars en burgers. De intentieverklaring is een eerste stap naar een geïntegreerd beleid. Alle partners engageren zich om de hoogstambomen te koesteren als waardevol streekeigen landschapselement en samen te werken aan een duurzame verankering ervan in een dynamisch landschap.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio