DE GROTE STOELENDANS VAN SP.A: 60 politieke mandaten verdelen

Paul Teerlinck. FVV Foto: fvv

Gent -

De Gentse SP.A heeft in de nasleep van de Publipart-affaire een hele reeks mandaten herverdeeld. De partij besliste dat een mandataris nog hoogstens drie mandaten naast zijn of haar hoofdmandaat kan opnemen en alle SP.A-mandatarissen maakten al hun inkomens bekend. Het gevolg: één grote stoelendans, want ongeveer 60 mandaten moesten worden herverdeeld.

Na de Publipartzaak, die onder meer het ontslag van Tom Balthazar als schepen tot gevolg had, legde SP.A strikte regels op voor partijgenoten die een mandaat uitoefenen in bijvoorbeeld inter­-communales, vzw’s en andere organisaties. Een van die afspraken is dat mandatarissen, naast hun hoofdberoep en wat daar wettelijk uit voortvloeit, maar drie mandaten meer mogen bekleden en maximaal 30 procent van hun basiswedde kunnen bijverdienen.

SP.A Gent legde in de gemeenteraad van april en mei al een reeks wijzigingen van afgevaardigden voor. Ook deze maand gebeurt dat.

De SP.A-mandatarissen hadden eerder al hun mandaten en inkomens bekendgemaakt. Kartelpartner Groen deed hetzelfde. Waarna Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang volgden.

Herverdeling

SP.A heeft als grootste partij in de meerderheid de meeste mandaten. Groen en Open VLD hebben er elk zowat half zoveel.

“We hebben gekeken naar wie te veel mandaten had en we hebben die herverdeeld. Een moeilijke oefening omdat je met veel regels rekening moet houden, zoals statuten die moeten worden gewijzigd. Soms moet de vertegenwoordiger een gemeenteraadslid of schepen zijn. Of geldt een strikt evenwicht man-vrouw. Mandaten eigen aan de functie, zoals de burgemeester die hoofd is van de brandweerzone, tellen niet mee”, zegt Anne Schiettekatte, SP.A-fractieleider.

“De vertegenwoordigers moeten de belangen van de stad verdedigen en over hun vertegenwoordiging overleggen met de partij. We hebben inhoudelijke clusters gemaakt en gepolst naar de interesses van kandidaat-mandatarissen. De komende maanden zullen nog wijzigingen komen. Soms heeft iemand nog een vierde mandaat, bijvoorbeeld in het Havenbedrijf, maar dat verdwijnt met de havenfusie in 2018”, zegt Schiettekatte.

SP.A nationaal heeft zich al over de voorstellen gebogen. Die moeten nu nog aan het lokale partijbestuur worden voorgelegd.

SP.A vraagt voorts een hervorming van TMVW. “Daar zijn te veel mandaten. Raden van bestuur met 70 mensen zijn niet goed.”

Partijgetrouwen

Maar mist SP.A geen kans om echt met een nieuwe bestuurscultuur te beginnen? Nu zijn de mandatarissen vooral partijgetrouwen. Heeft de partij wel gezocht naar mensen uit het maatschappelijke middenveld, naast experten of onafhankelijke bestuurders, zoals was aangekondigd? “Ja en neen. Onze mandaten zullen nu verspreid zitten over zowat 50, 60 mensen. We moeten er nog een tiental invullen. Daarover zullen we volledig transparant zijn. De tijd drong. De kiezer beslist, maar als we deel uitmaken van een volgend bestuur, zullen we verder gaan. Naast de traditionele organisaties, zoals een vakbond, is een nieuw middenveld gegroeid. Wij omarmen de burgerinitiatieven. Maar dat lukt niet van vandaag op morgen.”

Schuiven

Frank De Mulder, oud-directeur Leefmilieu bij de Provincie Oost-Vlaanderen en partner van Kamerlid en lokaal SP.A-voorzitter Karin Temmerman, neemt drie mandaten op. Laadt SP.A daarmee niet de verdenking op zich dat ze de mandaten in eenzelfde kringetje verdeelt?

“Frank De Mulder zal geen enkele vergoeding aanvaarden. Hij schenkt ze aan de sociale organisatie De Sloep. Mag een partner van een bekende SP.A’ster dat niet doen? Hij heeft de tijd en de kennis. Beoordeel ons op onze daden”, zegt Anne Schiettekatte.

Het mandaat bij energiebedrijf EDF-Luminus (39.000 euro bruto per jaar) gaat naar Ludy Modderie, de vroegere baas van Farys, waar TMVW deel van uitmaakt. Dat fors vergoede mandaat zat vroeger bij Tom Balthazar en was een van de redenen waarom hij is opgestapt. “Ik wil erop wijzen dat Ludy Modderie geen partijkaart heeft”, zegt Schiettekatte. Als baas van Farys werkte hij wel jarenlang samen met Daniël Termont, voorzitter van Farys/TMVW.

Daniël Verbeken, financieel beheerder van de Stad, neemt het sinds kort onbezoldigde mandaat bij Publipart op. “Een neutraal persoon en vergeet niet dat Stad Gent nog aanspraak maakt op zeker 20 miljoen euro uit het energiebedrijf Publilec/Publipart”, aldus nog Anne Schiettekatte.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio