Discussie over volksraadpleging laait weer op

Open VLD verzamelt 320 handtekeningen voor aanvullende petitie

Zingem / Kruishoutem -

Open VLD Zingem heeft een aanvullende petitie ingediend tegen de fusieplannen tussen Kruishoutem en Zingem. Eind februari had het Zingemse schepencollege 447 ontoereikende handtekeningen ongeldig verklaard wegens twijfel over de geldigheid ervan.

De liberalen lanceerden in september een campagne om handtekeningen te verzamelen voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging over de fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem. Open VLD verzamelde toen 1.782 handtekeningen, ruim voldoende.

Na onderzoek van de gemeentelijke diensten stond vast dat 1.695 inwoners de petitielijst hadden getekend. Het gemeentebestuur vroeg echter juridisch advies aan de Vlaamse adviescommissie voor Volksraadplegingen omdat het twijfelde over de geldigheid van handtekeningen wegens afwijkingen ten opzichte van de handtekening op de elektronische identiteitskaart of parafen.

Eind februari verklaarde het schepencollege 447 handtekeningen ongeldig. De liberale fractie werd verzocht om de inwoners van wie de handtekening werd afgekeurd te vragen om opnieuw hun handtekeningen te plaatsen.

De liberale bestuursleden zetten de voorbije maanden hun petitie voort, waardoor 320 ‘ontoereikende’ handtekeningen werden gerecupereerd. Een honderdtal inwoners kon niet meer worden bereikt, een heel kleine minderheid wou de petitie niet meer ondertekenen.

Nog veel vragen

“Maar de overgrote meerderheid van de inwoners deelde wel een gevoel van verontwaardiging over het verloop van dit dossier”, klinkt het bij voorzitter Geoffrey Verleyen. “Aanvankelijk reageerden onze bestuursleden ontstemd en ontgoocheld op het ongeldig verklaren van zovele handtekeningen. Maar we waren het aan onszelf en aan de inwoners die de petitie steunden verplicht om verder te gaan. Bovendien dwingen we hiermee de Zingemse meerderheidspartijen CD&V en SP.A (Samen) om de bevolking én politiek vertegenwoordigers te informeren over de gevolgen van deze fusie”, aldus Verleyen.

“Wat zijn de gevolgen voor de dienstverlening, financiën en fiscaliteit, recyclageparken, sportinfrastructuur, verenigingen? Ook tijdens het Burgerforum in mei verwachtten vele aanwezigen om info te krijgen, maar dat was niet het geval.”

Intussen verklaarde de Oost-Vlaamse provinciegouverneur zich onbevoegd om te oordelen over de klacht van de liberale fractie over het ongeldig verklaren van handtekeningen. Een betwisting van een handtekening moet gebeuren door een burgerlijke rechtbank en niet door de toezichthoudende overheid.

De fusie wordt normaal gezien eind december goedgekeurd door de beide gemeenteraden. Als de volksraadpleging er komt en negatief uitdraait voor de gemeentebesturen, kan dit hun beslissing wellicht beïnvloeden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio