26 bomen moeten wijken voor padelterreinen

26 bomen moeten wijken voor padelterreinen

Leden van Groen en buurtbewoners protesteren tegen het verdwijnen van de bomen aan het tennisterrein. De buren maken zich ook zorgen over mogelijke geluidshinder. Foto: jvw

Zottegem -

Aan de tennisterreinen van TC Zottegem worden 26 bomen gekapt om er twee padelterreinen aan te leggen. Groen protesteert tegen de kapvergunning. De buren vrezen dan weer dat de racket- en balsport lawaaihinder zal veroorzaken.

Het stadsbestuur van Zottegem heeft zichzelf een vergunning gegeven om 26 bomen te kappen aan de tennisterreinen. Daar komen twee terreinen voor padel, een mix van tennis en squash. “Het kappen gebeurt zonder ernstig overleg met de buurt en zonder te overwegen of andere oplossingen mogelijk zijn, zodat op zijn minst enkele bomen gespaard kunnen blijven”, klaagt Heidi Schuddinck van oppositiepartij Groen. “26 bomen worden gekapt zonder dat alternatieven overwogen zijn. Ook is de buurt hierover niet geïnformeerd, het uitzicht van de straat zal nochtans drastisch wijzigen. Het stadsbestuur beseft niet hoe belangrijk die bomen zijn voor de buurtbewoners.”

Groen vraagt nu een ernstige inspanning om het dossier opnieuw te bekijken. “Bovendien stellen we ons de vraag of dit de juiste plaats is voor de aanleg van padelterreinen. Deze sport is intensiever en produceert meer lawaai dan een tennisplein. Groen zal dan ook een bezwaarschrift indienen tegen de vergunning.”

De tennisclub zal de terreinen aanleggen op grond van de stad Zottegem. Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) erkent dat er discussie bestaat over het verdwijnen van de bomen.

“Er is een positief advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. Die baseert zich op de wetgeving. Die zegt dat het kappen van de bomen geen enkel probleem is. Het terrein is gelegen in een zone voor dagrecreatie. Het is geen bos, want de bomen staan in lint aan de perceelsgrens. Bovendien zijn de bomen kaprijp en zijn er zelfs enkele bij die niet meer gezond zijn.”

“Geen poot om op te staan”

De buurtbewoners zien nu wel een mooie bomenrij in hun straat verdwijnen. “Het stadsbestuur kan niet ingaan tegen het positieve advies van de stedenbouwkundige ambtenaar. Juridisch hebben we geen poot om op te staan wanneer we de aanvraag zouden weigeren. Ik begrijp wel de gevoeligheid in dit dossier. Ik denk dat we moeten zoeken naar een compromis waarbij misschien een aantal bomen kan blijven staan of dat er een groenscherm wordt aangeplant”, aldus de burgemeester.

Vorig jaar werd een tijdelijk padelterrein opgetrokken. Nu wil TC Zottegem er twee permanente terreinen aanleggen. De buren hebben schrik voor overlast door het lawaai van ballen tegen de wand, net als vorig jaar het geval was.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio