Ook de watermeter wordt slim, vrees dat waterfactuur zal stijgen

© ATV

De meterstand wordt automatisch doorgegeven, een lek direct ontdekt en het waterverbruik zou zelfs kunnen dalen. Na de slimme energiemeters ligt nu ook de slimme watermeter op tafel. Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A) vreest dat die de waterfactuur nog meer zal opdrijven, maar Vlaams omgevingsminister Joke Schauvliege (CD&V) spreekt dat tegen.

Bart Moerman

Een aantal drinkwatermaatschappijen is al experimenten gestart met de “slimme watermeter”. Daarom dat Schauvliege een onderzoek heeft besteld bij de Waterregulator. Conclusie: de meter lijkt duur, maar er zijn ook veel voordelen. Zo moeten watermaatschappijen geen meters meer opnemen, lekken en fraude worden sneller ontdekt, net als waterverbruik in leegstaande woningen. Internationale voorbeelden tonen zelfs aan dat er een besparingsaspect kan zijn, omdat mensen beter zien hoeveel ze verbruiken. Zeker als bijvoorbeeld aan de douche een schermpje hangt dat toont hoeveel zoon- of dochterlief exact verbruiken.

Nieuwbouw

Enkele watermaatschappijen zijn nu al eerste tests aan het doen. Maar daar waar Eandis en Infrax dat samen doen voor de slimme energiemeter, blijkt dat bij water niet het geval. Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A) is verontrust en hoopt op een uniform systeem, dat ook de waterfactuur niet doet stijgen.

Schauvliege roept de watermaatschappijen alvast op om samen te gaan werken, en ervaringen uit te wisselen. Ze heeft ook een kosten-batenanalyse besteld die eindbeslissingen vooraf moeten gaan. “In geen enkel land is de slimme watermeter veralgemeend ingevoerd”, zegt woordvoerder Jan Pauwels. “Wellicht beginnen we met nieuwbouw en zware renovaties.”

Een stijgende waterfactuur door die slimme watermeters, wil Schauvliege zo veel mogelijk vermijden. “Eventuele kostenbesparingen, bijvoorbeeld door minder meteropnames, moeten de abonnees ten goede komen”, zegt Schauvliege. Zij belooft ook een armoedetoets, en wil gebruikers en armoedeorganisaties betrekken bij de invoering. Ondertussen moeten ook privacyproblemen aangepakt worden: zo moet het doorsturen van de gegevens voldoende beveiligd zijn tegen nieuwsgierige blikken.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie