Burgerkabinet heeft meer dan 70 adviezen over circulatieplan

De vergadering duurde zowat vier uur. Foto: david van hecke

Gent -

In het ICC heeft de eerste ­inhoudelijke vergadering plaatsgevonden van het Burger­kabinet, de groep van 150 Gentenaars die feedback geven over het circulatieplan. Uit de vergadering ­kwamen meer dan zeventig ­adviezen, die nu naar het schepencollege gaan.

Honderdvijfentwintig van de honderdvijftig leden van het Burgerkabinet tekenden zaterdagochtend present in het ICC, een cijfer waarmee voorzitter Bram Verschuere, professor Openbaar Bestuur aan de UGent, “op een warme zaterdag tijdens de examens” tevreden was. De leden begonnen om 10 uur aan een lange zitting. Het voorziene einduur van 13 uur werd met een uurtje overschreden.

De leden discussieerden eerst in kleine groepen over thema’s die ze in een eerdere bijeenkomst als cruciaal hadden aangeduid. Die gingen van de economische en sociale impact van het circulatieplan tot het vergunningenbeleid, het verplaatsingsgedrag en verkeerstechnische aspecten van het plan, zoals de locatie van de knips en rijrichtingen.

Wachten op De Lijn

Tot ontgoocheling van velen kwamen twee thema’s niet aan bod: de milieu-impact van het plan, omdat er nog onvoldoende gegevens zijn over de luchtkwaliteit voor en na, en het openbaar vervoer, nochtans een thema dat zeer hoog op de agenda staat. Die twee thema’s schuiven door naar de volgende bijeenkomst, op 28 oktober, wanneer De Lijn een eerste evaluatie zal hebben.

Uit de groepsgesprekken kwamen zeventig tot tachtig adviezen voor het stadsbestuur, waarover in een plenaire vergadering werd gestemd. Soms weinig concrete zaken, zoals “de stad moet het vergunningenbeleid eenvoudiger maken”. Maar soms ook voorstellen over specifieke situaties, zoals “De knip aan de Bargiebrug moet ongedaan worden gemaakt” – een voorstel dat overigens geen meerderheid haalde. Op de volgende bijeenkomst van het Burgerkabinet volgt over elk voorstel feedback van het stadsbestuur.

Na afloop van de vergadering waren de reacties gemengd. Sommigen, zoals Elena Balachov, hadden een zeer goed gevoel. “Er was iets te weinig tijd, maar er wordt echt geluisterd. Ik voel me ook een beetje doorgeefluik. Ik heb dingen kunnen zeggen die ik van andere mensen heb gehoord.”

‘Praatbarak’

Anderen hadden een minder positief gevoel. “Voor mij blijft het een praatbarak met vage adviezen”, zegt ‘nachtburgemeester’ Mon Cocquyt. “En je mag niet over alles praten. De knips echt in vraag stellen, mag bijvoorbeeld niet.” Sven Messingschlager hoopt vooral dat met de adviezen iets gebeurt. “Ik heb mijn zegje kunnen doen. Dat de Stad nu maar bewijst dat ze echt naar ons luistert.”

Voorzitter Bram Verschuere ondersteunt die eis. “Het is mijn taak om erover te waken dat de inspraak ernstig wordt genomen. De feedback op de adviezen is daarom zeer belangrijk. Maar ik pleit er ook voor dat het Burgerkabinet wordt geconsulteerd vóór bijsturingen gebeuren. Schepen Watteeuw heeft vorige week enkele kleine aanpassingen aan het plan bekendgemaakt (onder meer in het vergunningen­beleid, nvdr.). Het ware zinvol geweest om het Burgerkabinet daarover eerst te informeren. We zullen een goede modus vivendi moeten vinden.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio