Oude fabriekssite van Saffre Frères wordt nieuwe stadswijk met 265 woningen

Het oude fabrieksterrein omvat vier hectare en is al jaren een kankerplek aan de rand van het stadscentrum. Foto: pdv

Oudenaarde -

Stads- en projectontwikkelaar Re-Vive uit Gent heeft de plannen klaar om de vroegere bedrijfssite van Saffre Frères langs de Blekerijstraat en Dijkstraat in Oudenaarde om te bouwen tot een nieuwe stadswijk met zo’n 265 wooneenheden.

Ongeveer 265 wooneenheden en een aantal buurtondersteunende functies, aangesloten op autoluwe groenzones en nieuwe buurtpleintjes. Daarin voorziet het masterplan voor de vroegere bedrijfssite van Saffre Frères langs de Blekerijstraat en de Dijkstraat in Oudenaarde.

Dit nieuwe project wordt ‘Saffrou’ gedoopt, een knipoog naar het verleden van de site. De activiteiten op de voormalige bedrijfsterreinen liggen al tientallen jaren stil en de ontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein heeft reeds verschillende scenario’s gekend.

Vier hectare

Stads- en projectontwikkelaar Re-Vive uit Gent is sinds maart dit jaar de nieuwe eigenaar van de vervallen en leegstaande gebouwen en gronden. In het voorjaar van 2018 willen de stad en Re-Vive een ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd zien dat de ontwikkeling van de vier hectare grote site mogelijk moet maken.

De reconversie van de voormalige fabriekssite omvat een gemengde binnenstedelijke ontwikkeling. Het zwaartepunt ligt op een residentiële invulling van de projectsite. “Kleinschalige commerciële activiteiten en diensten, horeca en buurtondersteunende functies worden daarbij voorzien in enkele te bewaren historische gebouwen die gekoppeld zullen worden aan publieke passages”, licht Darel Torremans van Re-Vive toe.

“We mikken op grondgebonden woningen en op parkappartementen, maar even goed op assistentiewoningen en nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen of mogelijk duplexwoningen. De publieke ruimte en het landschapsontwerp krijgen bijzondere aandacht wat de belevingswaarde van de site vergroot.”

Auto blijft aan de kant

Bedoeling is dat de bouwwerken einde 2018 worden aangevat. Ceo Nicolas Bearelle: “We besteden evenveel aandacht aan de zones die niet worden bebouwd. Saffrou zal een plek zijn waar mensen zich gelukkig voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Zo bouwen we aan een levendige stadswijk en aan een duurzame samenleving. We zijn gespecialiseerd in verloederde en vervuilde stukjes stedelijk gebied. Dat vertaalt zich onder meer in een project waarbij de wagen letterlijk zoveel als mogelijk aan de kant blijft. De meeste toekomstige bewoners en bezoekers zullen hun voertuigen immers ofwel ondergronds parkeren of aan de randen van de nieuwe wijk. Op die manier wordt een autoluw project gecreëerd waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen.”

Het terrein waar de toekomstige woonbuurt Saffrou komt, wordt intussen ter beschikking gesteld aan lokale, socio-culturele en artistieke initiatieven en buurtbewoners.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio