Zingem moet naar stemhokje voor volksraadpleging over fusie met Kruishoutem

Burgemeester Kathleen Hutsebaut (CD&V). Foto: fvv

Zingem / Kruishoutem -

Open VLD Zingem haalt na maanden aandringen haar slag thuis. De gemeente Zingem is op basis van een petitie georganiseerd door de liberale oppositiepartij verplicht om een volksraadpleging te houden over de fusieplannen tussen Kruishoutem en Zingem.

In september 2016 sprongen de liberalen op de barricades om de bevolking van Zingem officieel te bevragen over hun mening over de fusieplannen tussen beide gemeenten. De meerderheden zagen dit echter niet zitten, waardoor Open VLD een petitie opstartte.

Logo van gemeente

Hun werk leek eind 2016 al klaar, maar tweemaal liep de beoogde volksraadpleging vertraging op. Eerst werden enkele honderden krabbels onontvankelijk verklaard omdat ze op een papier met het logo van de gemeente stonden, wat volgens het schepencollege verkeerdelijk de indruk gaf dat de petitie vanuit hen vertrok.

Begin dit jaar verzamelde Open VLD opnieuw voldoende handtekeningen, maar toen bleek een vierhonderdtal niet overeen te komen met paspoort, onduidelijk of ongeldig te zijn.

Tien handtekeningen op overschot

Twee weken terug kondigde fractieleider Geoffrey Verleyen aan dat er na een aanvullende petitie van 350 handtekeningen geen excuus meer zou zijn om een volksraadpleging te houden. Na opnieuw controle door de gemeentediensten kan Zingems burgemeester Kathleen Hutsebaut (Samen) bevestigen dat de volksraadpleging een feit is. “Open VLD heeft tien handtekeningen op overschot. We moeten dus onze belofte – en plicht – nakomen om een volksraadpleging te houden”, klinkt het.

Volgende week vrijdag zal er een bijzondere gemeenteraadszitting bijeenkomen. De volksraadpleging is voor 24 september gepland.

30.000 à 40.000 euro

“Dit loopt parallel met een gewone gemeenteraadsverkiezing met drie stembureaus, omzendbrieven, voorzitters, secretarissen en getuigen. Met dit grote verschil dat de gemeente alle kosten zelf moet dragen. De kosten zullen alles inbegrepen draaien tussen de 30.000 en 40.000 euro.”

Een hoog bedrag, en Hutsebaut geeft toe dat de komst van de volksraadpleging op haar maag ligt. “Eerlijk gezegd had ik door de opeenvolging van problemen niet meer gedacht dat het in orde zou komen. Ik heb het er moeilijk mee dat die tienduizenden euro’s nu op kosten van de gemeente en dus de burger vallen.”

Over de eventuele uitslag wil ze niet te veel tobben. “Ik kan het moeilijk inschatten. Laat staan dat ik nu al weet wat ik zal doen als blijkt dat de burger een negatief advies geeft door middel van deze volksraadpleging. Die beslissing moet immers samen met onze partner Kruishoutem gebeuren.”

Infobrochure

Open VLD-voorzitter Geoffrey Verleyen reageert opgelucht. “We zijn uiteraard tevreden dat onze vele inspanningen worden beloond, maar eigenlijk begint het nu pas”, stelt hij. “We hebben de meerderheidspartijen gedwongen om de bevolking zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van deze gemeentefusie. Het gemeentebestuur is nu decretaal verplicht om minstens één maand voor de volksraadpleging een objectieve infobrochure uit te geven rond de fusie. En vergeet ook niet: we zijn altijd open en transparant geweest over het feit dat deze volksraadpleging niet voor of tegen de fusie is, maar wel om de inwoners zo veel mogelijk te betrekken in deze historische beleidsbeslissing.”

“Wij zijn blij dat de mensen een stem hebben gekregen in deze delicate kwestie. Wat het kostenargument betreft: ik vind dat nogal makkelijk om aan te halen. Ik heb nergens een kostenberekening gezien. Het klopt dat dat veel geld zal kosten, maar een gewone verkiezing ook. Onze volksraadpleging is net als een gemeenteraadsverkiezing nu eenmaal decretaal verplicht. Er wordt ook niet gesproken over de uitgaven ter voorbereiding van de fusie, zoals bijvoorbeeld speeddates met het personeel.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio