Alain Hubert en staatssecretaris Demir begraven strijdbijl over poolstation

Alain Hubert en staatssecretaris Demir begraven strijdbijl over poolstation

Foto: BELGA

De Belgische Staat wordt volledig eigenaar van het poolstation prinses Elisabeth en kent het beheer ervan voor minstens zes jaar toe aan de internationale poolstichting IPF van poolreiziger Alain Hubert. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) en Alain Hubert hebben daarover een akkoord gesloten.

Hubert en de Belgische Staat voerden al enkele jaren een juridische strijd rond de poolbasis. Demirs voorganger Elke Sleurs had het IPF van Hubert uit het poolsecretariaat, het bestuursorgaan van de poolbasis, gezet. De juridische twisten zorgden ervoor dat er vorig jaar geen missie naar de Zuidpool kon doorgaan.

Sleurs werd verschillende keren veroordeeld omdat ze het bestuur van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth van de poolstichting had afgenomen.

De International Polar Foundation vroeg op een gegeven moment zelfs aan premier Michel dat hij Sleurs tot de orde zou roepen. “We vragen formeel aan de premier om deze rampzalige situatie onverwijld recht te zetten door, net zoals de Raad van State, te erkennen dat de poolstichting de enige operator is van de Prinses Elisabeth-basis en door met haar de overeenkomsten af te sluiten die het mogelijk maken de basis te vrijwaren”, klonk het in een open brief.

Hubert werd el betrapt toen hij de basis half leeg leegplunderde.

Juridische procedures stopgezet

Nu Sleurs weg is, wordt de strijdbijl begraven tussen Hubert en staatssecretaris Demir. “We hebben drie maanden intensief onderhandeld om een akkoord te hebben over zowel het verleden als over de toekomst”, zegt de staatssecretaris. “Alle juridische procedures, die al 700.000 euro hebben gekost, worden stopgezet. De Belgische Staat betaalt wel een bedrag van 4,5 miljoen euro, onder meer voor het vereffenen van onbetaalde facturen.”

Het IPF had één duizendste van de poolbasis in bezit en schenkt dat deel nu aan de Belgische Staat, die daarmee de enige eigenaar wordt. Verder wordt het bestuur van de poolbasis toevertrouwd aan een internationale vzw, die het poolsecretariaat zal vervangen. In die internationale vzw zullen enkel vertegenwoordigers zetelen van de overheid, die geen zitpenningen zullen ontvangen.

Het beheer wordt toevertrouwd aan het IPF van Hubert, voor een periode van zes jaar. De concessie is verlengbaar met drie jaar. Daarna komt er een openbare aanbesteding, telkens voor drie jaar. Het budget blijft vastgelegd op 3,1 miljoen euro per jaar. Elke overschrijding is ten laste van het IPF, dat wel op zoek mag naar andere financieringsbronnen.

Corrigeer

MEER NIEUWS