Steeds minder inbraken in Adriaen Brouwerstad

Steeds minder inbraken in Adriaen Brouwerstad

Vooral rond Gent lijkt het aantal inbraken toe te nemen. Foto: nb

Destelbergen / Melle / Ronse / Zottegem / Oudenaarde / Zingem / Kruishoutem / Wortegem-Petegem / Nazareth -

Oudenaarde telde vorig jaar amper 0,24 inbraken per 100 woningen. Daarmee scoort de Adriaen Brouwerstad het beste in de regio. In dezelfde politiezone Vlaamse Ardennen stijgt het aantal woninginbraken in Wortegem-Petegem en Kruishoutem. In Ronse steeg het inbrakencijfer door rondtrekkende bendes die in twee golven toesloegen.

Met 0,26 inbraken per 100 woningen doet ook Zottegem het uitstekend: daar daalde het aantal woninginbraken vorig jaar met 15 eenheden. Melle, Wortegem-Petegem, Destelbergen en Nazareth laten het grootste aantal inbraken per 100 woningen noteren. Ook Ronse scoorde in 2016 slecht: het aantal woninginbraken ging er van 68 naar 97, na een nochtans stelselmatige afname de jongste jaren.

In Oudenaarde werden vorig jaar 34 woninginbraken vastgesteld. Dat zijn er 20 minder ten opzichte van 2015. Opvallend is dat het aantal woninginbraken in er al sinds 2011 daalt. In dezelfde politiezone Vlaamse Ardennen noteren de gemeenten Wortegem-Petegem, Kruishoutem en Zingem dan weer een stijging van het aantal inbraken in woningen.

Nabijheid van E17

Vooral de stijging in Wortegem-Petegem is opmerkelijk: van 14 in 2015 ging het naar 34 aangiftes vorig jaar. “We stellen vast dat we de jongste jaren te maken hebben met inbraakpieken in de gemeenten rond Oudenaarde”, zegt Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Dat is zeker het geval in Wortegem-Petegem en Kruishoutem, ongetwijfeld toe te schrijven aan de nabijheid van de E17.”

“In Oudenaarde noteren we vooral een daling van het aantal inbraken in handelszaken. Daar zijn het vooral lokale daders die actief zijn. In de randgemeenten gaat het eerder om dadergroeperingen. In de politiezone Vlaamse Ardennen zien we wel een daling van het aantal inbraken en van de globale criminaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook te maken heeft met de verhoogde politieaanwezigheid en met het toenemend aantal controles in het kader van de terreurdreiging. In elk geval moeten we investeren in bijkomende ontrading, onder meer via camerabewaking, in Wortegem-Petegem en Kruishoutem.”

Rondtrekkende bendes

In Ronse is het aantal woninginbraken in 2016 fors toegenomen, nadat de trend in de jaren ervoor dalend was. In 2016 werden 97 woninginbraken geregistreerd. Dat waren er 29 meer dan het jaar voordien. Hoofdcommissaris Patrick Boel heeft een verklaring voor dat hogere cijfer. “Dat is toe te schrijven aan rondtrekkende bendes, waardoor het cijfer fluctueert. Het volstaat dat één zogenaamde rondtrekker op een dag of nacht een serie inbraken of pogingen daartoe pleegt om de cijfers te beïnvloeden, zeker in een kleinere politiezone als de onze.”

Zo werd de taalgrensstad vorig jaar eerst in februari en vervolgens in april geconfronteerd met een ware inbrakenplaag. “We kregen te maken met twee reeksen inbraken die te wijten waren aan rondtrekkers. Een andere piekmaand was november, maar dat was te wijten aan lokale daders”, aldus nog zonechef Boel.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio