“We moeten kleiner bouwen, en in de hoogte”

Gent heeft 9.000 woningen extra nodig (maar wordt niet groter)

© DVH

Néén. In tegenstelling tot een pak steden en gemeenten in de buurt heeft Gent géén fusieplannen. Wel waar: in 2030 zal Gent 20.000 inwoners meer hebben dan vandaag. En dus zijn er 9.000 extra woningen nodig. Kersvers schepen Sven Taeldeman (44) weet wat te doen. “We moeten dat binnen ons huidige grondgebied doen.” En dan ziet hij maar één oplossing. “We moeten de hoogte in en kleiner gaan wonen.”

Karel Van Keymeulen

“We beschikken straks over twee belangrijke beleidsinstrumenten: Ruimte voor Gent 2030-2050 en een Ruimtelijk uitvoeringsplan Wonen (Rup). Ruimte voor Gent is het eerste structuurplan sinds 2003 dat beleidslijnen voor ruimtelijke ordening op korte en lange termijn vastlegt”, zegt Taeldeman.

Eerst toch even vragen hoe dat verlopen is, toen u er plots werd ingegooid.

Sven Taeldeman: “Ik ben er enthousiast ingevlogen, al heb ik de eerste weken alle hoeken van de politieke kamer gezien. Tom Balthazar speelde in de Champions League. Die pretentie heb ik niet. Ik ben opgeleid als geograaf en ruimtelijk planner. Die vaardigheden komen goed van pas, omdat het vaak over technische kwesties gaat.”

Hoe is het werken in het moeilijke politieke klimaat voor SP.A?

“We liggen niet in de markt. (lacht) Maar ik ben positief. Door hard te blijven werken zullen we tonen wat we kunnen. Gent is zo’n wijze stad, het is fantastisch dat ik daaraan mag meewerken.”

Gent blijft groeien. Begin dit jaar waren we met 258.000. Al die mensen willen wel een dak boven hun hoofd.

“Sinds 2003 zijn er 30.000 Gentenaars bij gekomen. Tegen 2030 zullen er wellicht nog eens 20.000 nieuwe Gentenaars bij komen. Met een gemiddelde gezinsgrootte van twee personen, betekent dat negen- tot tienduizend extra huishoudens. Of negenduizend woningen.”

Aangezien Gent niet groter wordt, zit er maar een ding op: hoger bouwen?

“Gent is 156 km2 groot. Daarbinnen moeten we het doen. Fusies staan niet op de agenda. Dat wil zeggen: hoger en iets kleiner bouwen, zoals in de Ecowijk in Gentbrugge. Mensen zijn daar bang voor en toch moeten we die hoogtevrees overwinnen. Het gaat om een of twee lagen meer. Daarmee doe je de omgeving geen pijn. Langs de stadsring kun je tot vijf of zes lagen gaan. Op bepaalde plaatsen, zoals de Oude Dokken of het station, gaan we hoger.”

En: kleiner bouwen?

“Ja, verdichten en verweven. We kunnen de ruimte niet meer opsouperen zoals in de jaren 60 en 70 in Mariakerke en in Wondelgem is gebeurd.”

Zullen veel van die nieuwe Gentenaars in Gent werken?

“Liefst zo veel mogelijk. Dus hebben we kantoren nodig, bedrijfsruimtes, plekken voor nieuwe maakbedrijfjes en coworking zoals in de Quantumbuilding aan de Dampoort. Naast scholen, crèches, winkels en ontspanning vlakbij. ”

Gent kampt al decennialang met een slecht woningbestand, vooral in de 19de-eeuwse gordel. Wat doet u daaraan?

“17 procent van de kinderen groeien in Gent op in slechte woningen of in bijna-krotten. We zetten serieuze renovatieprojecten op, zoals ‘Dampoort knapt op’, met subsidies tot 30.000 euro. In het Rabot en in Ledeberg geven we renovatiesubsidies. Wij stimuleren ­cohousing zoals in Bijgaardehof en experimenteren met kleinere projecten zoals CLT (Community Land Trust) op de Muide. CO3-project (bouwprijs 100.000 euro, huurprijs 400 euro) en Labland.”

Hoeveel woningen zitten in de pijplijn?

“Met het Rup Wonen zetten we allerlei zaken recht, zoals zonevreemde woningen. Of we zetten plekjes om naar woongebied. In overleg met de buurt en de eigenaars kunnen we op dergelijke plekken tot 1.400 woningen realiseren. Het stadsontwikkelingsbedrijf Sogent heeft 3.300 woningen in de pijplijn zitten. Met de privéwoningbouw erbij en de projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen komen we tot een fors aantal.”

Maar komen er genoeg betaalbare en kwaliteitsvolle woningen bij ?

“Bij de woningen die Sogent mee realiseert, is 26 procent ­sociale woning en 20 procent budgetwoning, met een kostprijs die tot 20 procent lager ligt dan de marktprijs. Betaalbaar wonen is een grote zorg. Wat is een betaalbare woning? In de Ecowijk kost een eenslaapkamerappartement appartement ongeveer 200.000 euro. Ik vind dat nog altijd veel geld.”

Wat wil je zeker nog doen tijdens het jaar dat je nog rest?

“Gelukkig is veel op de rails gezet door mijn voorganger. Dat voeren we uit en we zetten nieuwe projecten op. Aan de Afrikalaan willen we aan de ene kant, tot aan de spoorberm, economische activiteit en aan de andere kant, tot aan de Oude Dokken, wonen. We zijn bezig met stadsvernieuwing op de UCO-site, de Standaertsite in Ledeberg, En Route in Sint-Amandsberg, Muide Meulestede Morgen.”

“Wat als we het viaduct van de E17 onder de grond stoppen? Wat met de Arsenaalsite in Gentbrugge? Onze waterlopen moeten we beter gebruiken en een blauw-groen netwerk uitbouwen. Ik droom van een stad waar niemand nog op een wachtlijst voor een woning hoeft te staan, en waarom ook niet, we ook zottere dingen kunnen doen zoals zwemmen in een zwembassin in de oude haven in onze stad?”