1 op de 10 Belgen betaalt boete in het buitenland niet: is dat een goed idee?

1 op de 10 Belgen betaalt boete in het buitenland niet: is dat een goed idee?

Volgens mobiliteitsorganisatie VAB betaalt één op de tien Belgen die in het buitenland worden verbaliseerd en hun proces-verbaal nadien thuisgestuurd krijgen hun boete niet. Is dat een goed idee?

Uit de VAB-Zomerbarometer blijkt dat 28% van de Belgen die met de wagen op vakantie gaat, al eens een boete ontving uit het buitenland. 91% van de Belgen die een boete ontving, heeft deze ook betaald, wat wil zeggen dat 1 op de 10 de boete niet heeft betaald.

Het merendeel van de ontvangen boetes komt uit Frankrijk (73%), gevolgd door Duitsland (11%), Nederland (9%), Spanje en Italië (beide 5%). Het grootste deel van de overtredingen zijn overdreven snelheid (81%). Daarnaast ontvingen de Belgen ook boetes voor fout parkeren (17%).

Maar hoe zit dat nu met buitenlandse boetes? En vooral: als je niet betaalt, ‘vergeten’ ze dat dan? Of riskeer ik het toch maar beter niet?

Europese afspraken

“Wie met de auto naar het buitenland reist, moet zich daar uiteraard ook aan de geldende verkeersregels houden. Vroeger gebeurde het vaak dat je een buitenlandse verkeersboete niet kreeg toegestuurd, gewoon omdat het voor de politie niet gemakkelijk was om aan je gegevens te komen. Die tijd is definitief voorbij. Sinds kort kan België met alle Europese lidstaten gegevens van overtreders onderling uitwisselen”, klinkt het bij de verkeerspolitie.

“Wanneer een agent je tegenhoudt omdat je bijvoorbeeld te snel reed, dan moet je de boete meestal meteen betalen, cash of met de kredietkaart. In het andere geval wordt ze naar je thuisadres gestuurd. Dat is ook het geval wanneer je bijvoorbeeld geflitst bent door een vaste flitspaal.”

Er kunnen wel redenen zijn om een buitenlandse verkeersboete niet te betalen. “Je kan bijvoorbeeld betwisten dat jij op dat moment reed met die wagen. Het document dat naar de overtreder gestuurd wordt, moet bovendien in de taal van de inschrijving van de overtreder vermelden over welke overtreding het precies gaat, welke de betalingsmodaliteiten zijn en welke de te volgen procedure is in geval van betwisting. Als dat niet gebeurt, ben je niet verplicht om te betalen.”

In beslag nemen

Dat betekent echter niet dat de betrokken overtreding in het land waar ze begaan werd, geannuleerd wordt. De overtreder kan immers bij een controle in het land waar hij de overtreding beging nog steeds het risico lopen om de boete te moeten betalen, eventueel vermeerderd met bijkomende kosten.

“De kans is groot dat je wagen op dat moment in beslag wordt genomen zolang je de openstaande boete niet hebt betaald. Ook op de luchthaven kan de douane je voor het niet betalen van een verkeersboete aanspreken en in het land houden.”

Je betaalt met andere woorden je boete dus best zo snel mogelijk. Vaak betaal je, zoals in Frankrijk, een verminderd tarief wanneer je binnen de 15 dagen betaalt. Anderzijds moet je meer betalen als je langer dan 45 dagen wacht.

Wat je wel kan doen als het document niet is opgesteld in jouw taal, is een aangetekend schrijven sturen waarin je vraagt om een vertaling. Het gebeurt dan dat er niet langer wordt aangedrongen en de boete wordt geseponeerd.

Elk land heeft zijn eigen regels:

FRANKRIJK: In Frankrijk wordt er bekeurd bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit is echter na correctie. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.

Als je binnen de 46 dagen betaalt, krijg je een verlaagde boete, tussen de 47 en de 76 dagen is het een forfaitaire boete en na 76 dagen wordt het een verhoogde boete.

DUITSLAND: Voor eenvoudige overtredingen wordt een ‘Verwarnung’ van maximaal 55 euro opgelegd. Die boete moet je dan ter plaatse of binnen de week betalen. Als je dat niet doet, of bij een zwaardere overtreding, volgt een ‘Bussgeld’-procedure. Je krijgt dan een ‘Bussgeldbescheid’ met een ‘Anhörungsbogen’ thuisgestuurd. Op dat laatste formulier moeten de persoonsgegevens van de overtreder ingevuld worden en kan je ook een verklaring over de overtreding toevoegen. Aan de hand hiervan wordt onderzocht of er reden is om de boete te wijzigen of te seponeren. Daarna ontvang je de officiële boete. In Duitsland geldt een puntenrijbewijs, waardoor er naast een geldboete ook een rijverbod opgelegd kan worden, dat alleen in Duitsland geldig is. Je hebt 4 maanden tijd om dat rijverbod te laten aantekenen. Doe je dat niet, dan kun je een hogere boete krijgen en als je toch rijdt in Duitsland kan het rijbewijs in beslag worden genomen.

NEDERLAND: Lichtere verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, fout parkeren en door rood licht rijden worden langs administratiefrechtelijke weg afgehandeld. De kentekenhouder ontvang een beschikking van het CJIB. Je herkent deze boetes aan de “M” bovenaan. Heb je als kentekenhouder de overtreding niet begaan, moet je toch betalen. Meer informatie vind je hier: www.cjib.nl/ik-wil-mijn-boete-betalen.

ITALIE: In Italië is er voor elke verkeersboete een minimum- en maximumbedrag vastgesteld. Betaal je de boete ter plaatse of binnen 5 dagen, wordt er 30% korting gegeven. Betaal je binnen de 60 dagen, betaal je het ‘gewone’ boetebedrag. Als je betaald hebt, kan je niet meer in beroep gaan tegen een boete. Als je de boete betwist, moet je binnen de 60 dagen beroep aantekenen. Als je niet binnen die termijn betaald hebt of beroep hebt aangetekend, wordt het boetebedrag verhoogd.

Betaal je de boete niet, dan wordt dit geregistreerd en is de kans groot dat dit bij een volgend bezoek aan Italië voor problemen zorgt. Hotels moeten aan de politie doorgeven wie er bij hen verblijft.

In Italië geldt er een strafpuntensysteem, dat ook geldt voor buitenlanders. Voor elke verkeersovertreding worden er één of meer strafpunten gegeven. Als je 20 punten bereikt, kan er rijverbod voor 6 tot 24 maanden opgelegd worden. Daarom moet je in bepaalde gevallen de gegevens van de bestuurder opsturen. Dat kan door middel van een formulier en/of een kopie van het rijbewijs. Doe je dat niet, volgt een extra boete van ongeveer 300 euro.

De informatie op boetes vanuit Italië is vaak onduidelijk en niet voorzien van informatie in het Nederlands. Verschillende instanties kunnen je een boete sturen: de gemeentepolitie, de verkeerspolitie, de rijkspolitie. En sommige instanties geven de inning van de boetes uit aan het EMO (European Municipality Outsourcing).

SPANJE: Als een agent je ter plaatse aanhoudt, kan je in veel gevallen meteen de verkeersboete betalen. Anders ontvang je vanuit Spanje van de “DGT” (het Spaanse Ministerie van Verkeer) een boete in de bus. Betaal je meteen of binnen de 20 dagen, dan levert dat een korting van 50% op.

Ben je het niet eens met de boete, dan moet je binnen de 20 dagen bezwaar indienen, dat kan je dan opsturen naar : CTDA – Post Office Box 505 – León 24080 SPAIN. Let op: als je bezwaar aantekent heb je geen recht meer op de 50% korting.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees