Kraken wordt pas ten vroegste na de zomervakantie strafbaar

Kraken wordt pas ten vroegste na de zomervakantie strafbaar

Foto: fvv

Brussel -

De Kamercommissie Justitie heeft donderdagnamiddag een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken, maar de tekst kan niet meer voor de zomervakantie in de plenaire Kamer worden goedgekeurd. Kraken wordt dus pas na de zomer strafbaar.

De Franstalige oppositiepartijen PS en cdH hebben een tweede lezing gevraagd, waardoor het voorstel over het parlementair verlof wordt getild. N-VA, CD&V, Open Vld én oppositiepartij sp.a reageren misnoegd.

Het voorstel rond een strengere kraakwetgeving werd dit voorjaar in allerijl opgesteld door de federale meerderheid in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat er heel wat ophef was ontstaan rond de krakersproblematiek in Gent. Het huis van een paar dat tijdelijk in het buitenland verbleef, was plots bewoond door een groep Roma, maar omdat kraken op zich niet strafbaar is kon de politie maar weinig doen.

Kraken moest strafbaar worden, zodat politie en vrederechter in de toekomst wel zouden kunnen optreden. De gezamenlijke compromistekst van Open Vld, N-VA, CD&V en MR werd donderdagnamiddag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie, maar tot een algemene stemming in de voltallige Kamer komt het nog niet. PS en cdH liggen dwars en vragen een tweede lezing.

De N-VA-fractie reageert teleurgesteld. Voor Kamerlid Sophie De Wit gaat het om “niets meer en niets minder dan een nodeloos vertragingsmanoeuvre” en staat de vraag van cdH en PS “volledig los van de realiteit”.

Grijze zones

De collega’s van Open Vld en CD&V sluiten zich daarbij aan. “Een gemiste kans”, zegt CD&V-Kamerlid Veli Yüksel. “Door de vertragingsmanoeuvres van de oppositie is het nu definitief onmogelijk om de kraakwetgeving nog te stemmen voordat het parlement op 21 juli in reces gaat. Nochtans is het van cruciaal belang om deze situaties te voorkomen”, meent hij. Open Vld’er Egbert Lachaert, die het voorstel indiende, “betreurt” dat het voorstel niet voor het parlementair reces voor de voltallige Kamer komt, maar is toch “tevreden dat het eindelijk tot een stemming kwam, een belangrijke eerste stap”.

Voor oppositiepartij sp.a komt de demarche van de Franstalige collega’s “heel onverwacht”, zegt Kamerlid Annick Lambrecht. “Wij betreuren dit zeer, zeer fel. We wilden echt dat het vooruitging en waren bereid om zeer ver mee te gaan in wat de meerderheid nu op tafel heeft gelegd.” Volgens Lambrecht heeft de sp.a nog een aantal bedenkingen bij het voorstel, “rond een aantal grijze zones”, maar waren die zeker niet van die aard dat er een tweede lezing moest worden gevraagd. “We vinden het jammer dat er niet efficiënt kan worden gewerkt. We zijn echt bereid om mee te werken aan een oplossing.”

Bij cdH klinkt het dat het wetsvoorstel sinds het werd neergelegd enorm is geëvolueerd, wat de leesbaarheid ervan heeft aangetast. Een tweede lezing moet meer duidelijkheid scheppen en eventueel nog verbeteringen opleveren, zegt Kamerlid Christian Brotcorne. Voor het cdH moet de procedure voor de vrederechter bijvoorbeeld nog verder worden versterkt.

Woonstschennis

Bij de PS is het probleem meer moreel van aard. “Kraken is geen wondermiddel, maar het is wel een tijdelijke oplossing die voor veel krakers het enige alternatief is voor een leven op straat vol fysiek en psychisch geweld”, zegt Kamerlid Özlem Özen. Het debat moet dus worden uitgebreid naar het toenemend gebrek aan toegang tot de private huurmarkt en het gebrek aan sociale woningen, in plaats van “een bazooka te gebruiken om een muis te doden”, klinkt het.

Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en onbewoonde panden. Als iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en kunnen politie en parket de persoon meteen uit het huis zetten. Dat geldt ook voor krakers die al lang in een bewoond pand verblijven, zonder dat er nog een bewijs van inbraak is.

Ook bij het kraken van een onbewoond pand kunnen politie en parket optreden, maar dan na klacht van de eigenaar of huurder. De vrederechter kan dan -na een analyse van de verblijfsrechten van eigenaar, huurder en krakers- die laatsten bevelen om het pand te verlaten binnen een maximale termijn van één maand. De rechter brengt dan ook het OCMW op de hoogte, om mee te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de krakers.

Corrigeer

MEER NIEUWS