Stadsbestuur in beroep tegen vergunning windmolens

Torhout -

Na het actiecomité Ringaartvallei heeft ook het Torhoutse stadsbestuur beroep aangetekend tegen de toekenning van een bouwvergunning aan het groenestroombedrijf Elicio voor de bouw van twee windturbines langs de Roeselaarseweg. De aanvraag koppelt de turbines aan twee lijninfrastructuren, namelijk de gewestweg en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. “Maar deze infrastructuren zijn ruimtelijk en landschappelijk te weinig opvallend om er een windmolenproject aan te koppelen”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Rita Dewulf (CD&V). “Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een autosnelweg. Er is ook geen sprake van clustering, want er is slechts mogelijkheid tot de plaatsing van twee turbines.” Volgens de schepen is de bouw van turbines ook expliciet uitgesloten op het bedrijventerrein dat binnenkort wordt aangelegd langs de Roeselaarseweg. “De turbines zullen overlast veroorzaken voor de bewoners van de huizen die bij de bedrijven worden gebouwd. Bovendien vinden we het onaanvaardbaar dat voor het onderhoud van de turbines gemotoriseerd verkeer gebruik zou maken van de fietssnelweg die langs de spoorlijn wordt aangelegd. Als stad willen we benadrukken dat we voorstander zijn van hernieuwbare energie. Maar dan alleen als buurtbewoners inspraak krijgen en kunnen participeren in het project.” De raad voor vergunningsbetwistingen zal zich over het beroep buigen. Tegen de milieuvergunning tekent de stad geen beroep aan.