Verdubbeling aantal vluchtelingen jaagt percentage de hoogte in

Grootste toename leefloners in Leuven

Grootste toename leefloners in Leuven

Het OCMW laat vluchtelingen eerst ervaring opdoen in een vakgebied. Foto: .Dirk Leemans

Leuven -

Tegenover 2016 is het aantal leefloners in leuven dit jaar met 52% gestegen, de grootste stijging van alle centrumsteden in België. Dit valt te verklaren door de aanzienlijke toename in erkende vluchtelingen.

Op een jaar tijd verdubbelde in Leuven het aantal mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging - erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers. In 2016 waren het er nog 887. Dit jaar ligt dit aantal op 1.634.

Ongeveer de helft komt uit Syrië, Irak en Somalië. De andere helft is uit een vijftiental andere landen afkomstig zoals Afghanistan, Eritrea, China, Turkije, Congo, Rwanda en Rusland. Drie vierde is mannelijk, en de meerderheid is tussen 20 en 35 jaar. “Door de grote kamermarkt in Leuven zijn er heel veel jonge, alleenstaande mannelijke vluchtelingen die zich hier vestigen”, verklaart Koen Dresselaers, Directeur Sociale Dienst van het OCMW in Leuven.

Dat Leuven zo'n grote toename in het aantal leefloners heeft - van 915 in 2016 naar 1.580 in 2017 - valt dus vooral aan de toestroom van vluchtelingen te wijten. Zij maken namelijk 58% uit van de Leuvense leefloners. Deze groep heeft het vaak moeilijk om werk te vinden door hun nog gebrekkige kennis van het Nederlands, mogelijk opgelopen trauma's en vooroordelen bij werkgevers.

OCMW overdonderd

“Twee jaar geleden, toen de asielcrisis begon, was het heel overdonderend”, zegt Dresselaers. Sindsdien heeft het OCMW een aantal initiatieven op poten gezet om de nieuwkomers aan jobs te helpen. “We doen er alles aan om hen te integreren, eerst en vooral door hen de Nederlandse taal aan te leren. Het aantal taallessen is meer dan verdubbeld sinds de asielcrisis. Nu worden er ook lessen in de zomervakantie gegeven.”

“Bijkomend doen we ook veel inspanningen om mensen de kans te geven ervaring op te doen vooraleer ze een opleiding beginnen. Op die manier krijgen ze een idee wat er van hen verwacht wordt. Momenteel gebeurt dit in sociale economie-initiatieven zoals Spit, Velo en Wonen & Werken, maar we willen dit uitbreiden naar privéwerkgevers. We hebben met de VDAB afgesproken om een gezamenlijke intake te doen van de mensen die aankomen. Zo kunnen we hen eerst screenen om hen nadien beter te kunnen begeleiden naar werk of opleiding.”

Het OCMW in Leuven heeft sinds kort ook een soort van buddy-systeem waarbij vluchtelingen die al een hele tijd in Leuven verblijven nieuwkomers uit de eigen gemeenschap vooruithelpen. Tot slot werkt het samen met een aantal vzw's - zoals Caritas, PIN en Solentra - die gespecialiseerd zijn in integratievraagstukken.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio