Waar komt de nieuwe vestiging van Ikea? Nog twee locaties in de running

Er komen nog twee sites in aanmerking voor een Ikea-vestiging: Ring Shopping Kortrijk Noord en Ter Biest in Wevelgem. Foto: foto’s loh en evr

Kortrijk / Kuurne / Wevelgem -

Nog twee locaties blijven over voor een West-Vlaamse vestiging van meubelgigant Ikea: Ring Shopping Kortrijk Noord en Ter Biest in Wevelgem. De betrokken gemeentes betreuren het uitgevoerde alternatievenonderzoek. Het kon volgens hen concreter en uitgebreider.

Tegen 2020 wil de Zweedse meubelwinkel Ikea een vestiging hebben in West-Vlaanderen. De site Ter Biest in Wevelgem ligt voor de winkelketen nog altijd in poleposition. In het kader van het milieu-effectenrapport (plan-MER) moest echter een alternatievenonderzoek uitgevoerd worden.

Daaruit blijkt dat voor de meubelketen twee sites in aanmerking komen: het gedoodverfde Ter Biest én Ring Shopping Kortrijk Noord. Over dat onderzoek moesten Kortrijk, Kuurne en Wevelgem nu advies uitbrengen.

Oorspronkelijk kwamen 33 locaties in aanmerking voor een Ikea-vestiging met mogelijkheden voor retail. Na deze te hebben afgetoetst op onder andere de mogelijkheid voor voldoende openbaar vervoer en de ontsluiting naar het hoger wegennet bleven nog vier voorkeursplekken over, met daarbij ook Evolis en het Beneluxpark.

Specifieke bestemming

Die zijn volgens de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) helemaal geen optie. “Beide sites hebben een specifieke bestemming en Ikea past niet in dat plaatje.”

Dat de twee overgebleven plaatsen perfecte locaties zijn, dat wil geen enkele van de drie gemeentes gezegd hebben. Het alternatievenonderzoek is volgens de besturen niet grondig genoeg uitgevoerd. Vooral de mobiliteit blijkt hierbij een heikel punt. Zo komt het effect op de secundaire wegen te weinig aan bod. “Het ontsluitingsconcept overtuigt niet. Er zijn geen garanties op een vlotte doorstroming”, klinkt het bij de Wevelgems burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Ook de gemeente Kuurne heeft bedenkingen en geeft bijgevolg negatief advies. “Maar het Ring Shopping Kortrijk Noord is geen optie. De parking staat altijd vol en in drukke periodes kan dat soms al verkeersdruk veroorzaken op de wegen van de R8”, zegt de bevoegde schepen Chris Delneste (CD&V).

Van Quickenborne pleit dan ook voor nog een onafhankelijke mobiliteitsstudie. Daarnaast wijst hij nog op een belangrijk gemis in het onderzoek. “Nergens wordt gezocht naar alternatieve locaties waar een Ikea-vestiging komt zonder de retailmogelijkheiden”, geeft hij aan. “Geen enkele gemeente wil bijkomende retail omdat dit concurrentie betekent voor het huidige aanbod.”

Bestaande cluster

Het alternatievenonderzoek is tot stand gekomen via een werkgroep waarin onder andere de overheden, Ikea, De Lijn en andere belanghebbenden zitting hadden. Zij hebben criteria vastgelegd om te zien welke locaties voldoen. 
Ikea-woordvoerster Annelies Nauwelaerts reageert op enkele opmerkingen van de gemeentebesturen.Dat die liever geen retail of ‘leisure’ zien bij de meubelgigant, past niet in de visie van Ikea. “Wij streven naar een compleet geïntegreerd project dat aansluit bij de bestaande cluster van winkels”, klinkt het. “Zo’n totaalproject is efficiënter wat grondgebruik en mobiliteit betreft.”
Op andere bemerkingen wordt weinig gereageerd. Aan de hand van de adviezen op het alternatievenonderzoek zal Ruimte Vlaanderen, dienst MER bepalen of beide locaties – Ter Biest en Ring Shopping Kortrijk Noord – moeten worden onderworpen aan een plan-MER (milieu-effectenrapport). “Als het moet, dan doen we onderzoek voor beide locaties”, zegt Nauwelaerts. “Vanuit retailperspectief prefereren wij nog altijd Ter Biest als plaats voor ons project. Studies zullen moeten uitwijzen of ook Ring Shopping een goede omgeving is.”

Corrigeer

MEER NIEUWS