60 dagen en niet langer? Gentse Airbnb-regels “in laatste rechte lijn”

60 dagen en niet langer? Gentse Airbnb-regels “in laatste rechte lijn”

Foto: -

Gent - Wordt het in Gent verboden om meer dan 60 dagen per jaar een kamer of woning ter verhuren via Airbnb? De stad wil verhuurders extra regels opleggen, maar officieel zijn die nog niet. Na de zomer moet duidelijkheid volgen.

Vlamingen die een kamer of een huis verhuren via het Amerikaanse internetplatform Airbnb moeten zich sinds 1 april via internet registreren bij de overheid. Ze moeten de juiste verzekeringen hebben, een brandblusser installeren en een extra evacuatieroute voorzien in geval van brand. De inkomsten kunnen ook belast worden. Dat besliste de Vlaamse regering.

Maar Gent broedt al een tijd op plannen voor extra, lokale regels, zoals een verbod om meer dan 60 dagen per jaar te verhuren via Airbnb. Die plannen maakte toenmalig schepen van Wonen Tom Balthazar (SP.A) in december bekend. Amsterdam hanteert zo’n verbod al. In Parijs ligt het op 120 dagen. In New York is het dan weer verboden om zonder vergunning minder dan 30 dagen te verhuren via Airbnb.

60 dagen

In Gent zijn er zo’n 800 Airbnb-adressen actief. Daarbij zijn volgens data van de Stad ongeveer 200 volledige woningen en appartementen, waar dus niemand vast woont. Dat zet druk op de Gentse huur- en immomarkt, die de voorbije tien jaar al forse prijsstijgingen doormaakte.

Of het 60 dagen-verbod er komt is nog niet beslist. “We bekijken of er woningen zijn die te veel als toeristische functie worden ingezet. Woningen die echt wel voorbehouden moeten worden voor de woningmarkt”, zegt Sven Taeldeman (SP.A), die Balthazar opvolgde als schepen van Wonen.

“Onze dienst Wonen heeft haar licht opgestoken onder andere in Amsterdam. We werken een beleidsvisie uit, rekening houdende met de vraag vanuit de toerismesector. We onderzoeken mogelijke maatregelen. We zitten in de laatste rechte lijn, maar we zijn nog niet klaar. Na de zomer trekken we met een beleidsvoorstel naar het schepencollege.”

Taeldeman wil niet ingaan op mogelijke maatregelen. Overweegt de Stad nog steeds een maximum van 60 dagen? “Dat wordt zeker tegen het licht gehouden, maar ik kan er nu geen uitspraken over doen. Eerst de resultaten van ons onderzoek en politiek overleg.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio