FAVV verdedigt zich: “Onderzoeksrechter vroeg om droog en kort te communiceren”

FAVV verdedigt zich: “Onderzoeksrechter vroeg om droog en kort te communiceren”

Foto: BELGA

In het chronologisch overzicht van zijn aanpak van de fipronilcrisis verdedigt het Federaal Voedselagentschap zich tegen de kritiek op zijn “karige informatie”. “De onderzoeksrechter vroeg uitdrukkelijk om geen andere informatie dan de maatregelen voor de volksgezondheid te verspreiden”, schrijft het FAVV. Die communicatie moest bovendien “droog” en “kort” zijn.

Het langverwachte document van het FAVV werd woensdagochtend verspreid in het parlement, waar de Kamercommissies Landbouw en Volksgezondheid in spoedzitting bijeen zijn over de fipronilcrisis. Verschillende parlementsleden, onder wie Annick Lambrecht (sp.a), uitten felle kritiek op de “knoeiboel” die de communicatie van het FAVV volgens hen is, maar het agentschap verdedigt zich.

“In de eerste 2 fasen van dit incident, namelijk het onderzoeken en afhandelen van de initiële contaminatie op het legbedrijf XAA en het aansluitende onderzoek naar de bron van de contaminatie, was er geen nood om te communiceren naar het brede publiek”, staat in het document te lezen. “Het FAVV had immers onmiddellijk het nodige gedaan om de verdere contaminatie van de voedselketen vanaf op het betrokken bedrijf te voorkomen en de bij de analyses aangetroffen gehaltes waren ver onder de Europees vastgelegde risicowaarde.”

Fipronil

Anders was het na 20 juli, toen na een huiszoeking bij een Belgische verdeler van een product tegen bloedluizen gebleken was dat het gebruik van fipronil “veel wijder verspreid was dan tot dan gedacht werd op basis van de gekende informatie”. Er was intussen een gerechtelijk onderzoek opgestart dat nog volop lopende was, wat de onderzoeksrechter ertoe noopte uitdrukkelijk te vragen “om geen andere informatie dan de maatregelen voor de volksgezondheid te verspreiden”. Enkele dagen later werd “dit verbod” uitdrukkelijk bevestigd.

“We mogen van hem contact opnemen met de sector, maar er mogen geen namen van personen en bedrijven genoemd worden”, citeert het FAVV de communicatie met het parket. “Hij verkiest een droge korte communicatie genre ‘dat monsternames gebeuren in het kader van een lopend onderzoek om gevaar voor volksgezondheid te verzekeren’ (sic).”

Aan instructie gehouden

Het FAVV heeft zich naar eigen zeggen aan die instructie gehouden, “ondanks alle kritiek op de karige informatie die verspreid werd”. Het voegt eraan toe: “Op geen enkel moment heeft het geheim van het onderzoek belet dat de consument zou verwittigd worden indien er zich een probleem zou voordoen en een recall zou nodig zijn”.

Desondanks bleef het FAVV de informatie verspreiden die volgens het agentschap essentieel was voor de veiligheid van de voedselketen. Zowel de consument, de sector, de andere Europese lidstaten als de minister van Landbouw werden op de hoogte gehouden. Dat de minister echter “pas” op 24 juli geïnformeerd werd, vinden verschillende Kamerleden onbegrijpelijk.

Corrigeer

MEER NIEUWS